1. Trang chủ >
  2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
  3. Sinh học >

CÂU HỎI MINH HOẠ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (362.56 KB, 42 trang )


A. Năng lượng sóng và năng lượng thủy triều.

B. Địa nhiệt và khoáng

sản.

C. Năng lượng mặt trời và năng lượng gió. D. Đất, nước và vi sinh vật.

Câu 2 (ĐH 2013): Khi nói về vấn đề quản lí tài ngun cho phát triển bền vững, phát biểu nào

sau đây là không đúng ?

A. Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không

tái sinh

B. Con người phải tự nâng cao nhận thức về sự hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên

C. Con người phải biết khai thác tài nguyên một cách hợp lí, bảo tồn đa dạng sinh học

D. Con người cần phải bảo vệ sự trong sạch của môi trường sống

Câu 3 (ĐH 2014): Trong những hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp

phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

(1) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

(2) Tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên tái sinh và không tái sinh.

(3) Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.

(4) Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng, làm nương rẫy.

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 4 (THPTQG 2015): Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên:

(1) Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện.

(2) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

(3) Tăng cường trồng rừng để cung cấp nhu cầu cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp.

(4) Thực hiện các biện pháp: tránh bỏ hoang đất, chống xói mòn, chống ngập mặn cho đất.

(5) Tăng cường khai thác than đá, khí đốt phục vụ cho phát triển kinh tế.

Trong các hình thức trên, có bao nhiêu hình thức sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên

nhiên?

A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 5: Để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, có thể tiến hành nhiều biện pháp như:

- Trồng rừng;

- Khai hoang, mở rộng đất canh tác;

- Sử dụng tiết kiệm tài nguyên;

- Hạn chế tăng dân số;

- Xử lí rác thải;

- Phân bố dân cư,...

Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khó khăn mà khơng thể tiến hành đồng bộ các biện pháp trên

mà cần chọn một biện pháp để thực hiện trước. Theo em, ta nên chọn biện pháp nào thực hiện

trước để nếu thực hiện tốt thì biện pháp đó sẽ ảnh hưởng tích cực đến các biện pháp khác. Giải

thích lí do chọn biến pháp đó?

Câu 6:

a. Hãy vẽ các mũi tên biểu thị mối quan hệ giữa 3 vấn đề dưới đây:

Khai thác

tài nguyên

quá mứcDân số tăng caoƠ nhiễm mơi trường

39b. Các biện pháp phát triển bền vững như thế nào?

Câu 7: Cho tới năm 2012, mỗi người dân ăn nhiều hơn năm 1997 khoảng 42% thịt. Cùng với sự

gia tăng dân số, điều đó có nghĩa là lượngthịt được tiêu thụ sẽ tăng từ 111 lên 213 triệu tấn trong

năm 2020.

a. Những con số trên giúp em nhận thức được vấn đề gì trên quan điểm sinh học.

b. Theo em có các gì để đảm bảo chất lượng cuộc sống và môi trường phát triển bền vững?C. KẾT LUẬN

- Tuỳ đối tượng học sinh mà có thể xây dựng chuyên này đề với thời lượng từ 12-15 tiết.

- Cần tăng cường các câu hỏi theo định huớng phát triển năng lực học sinh, rèn cho học sinh

các kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.

- Tuỳ đối tượng học sinh mà tổ chức dạy học chuyên đề bám sát với chuẩn kiến thức kĩ năng,

đáp ứng mục tiêu thi THPT Quốc gia cho học sinh.

- Sử dụng chuyên đề này dạy ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh THPT Lê Xoay đã đem lại

kết quả tốt.

- Năm học 2014-2015 điểm trung bình mơn Sinh học của học sinh Lê Xoay thi khá cao, đứng

thứ 3 tồn tỉnh, có nhiều học sinh đạt điểm cao khối B.

- Từ thực tiễn giảng dạy hàng năm cần có những bổ sung kịp thời theo xu hướng thi cử của Bộ

Giáo dục và Đào tạo.40D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ngô Văn Hưng (2005), Giới thiệu Đề thi và đáp án thi chọn HSG Quốc gia mơn Sinh, Nxb

ĐHQG HCM.

2. Phạm Bình Quyền (2007), Hệ Sinh thái Nông nghiệp và phát triển bền vững, Nxb ĐHQG Hà

Nội.

3. Sách giáo khoa Sinh học 12, Nxb Giáo dục.

4. Vũ Trung Tạng (2004), Bài tập Sinh thái học, Nxb Giáo dục.

5. Vũ Trung Tạng (2001), Cơ sở Sinh thái học, NXB Giáo dục.

6. Các đề thi Olympic Sinh học Quốc tế từ lần thứ 6 đến lần thứ 15.41DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG CHUYÊN ĐỀ

HS: học sinh

THPT QG: trung học phổ thông Quốc gia.

NTST: nhân tố sinh thái.

TV: thực vật.

ĐV: động vật.

VSV: vi sinh vật.42Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×