1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

* Phương thức: HS làm việc nhóm, dùng kỹ thuật công não, kỹ thuật các mảnh ghép, kỹ thuật khăn trải bàn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (892.48 KB, 43 trang )


Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Cơng nghệ lớp 12”Nhóm 1+2

- Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha có những phần chính nào ?

- Nêu cấu tạo lõi thép stato ?

- Nêu cấu tạo dây quấn stato ?

- Các đầu dây quấn được bố trí ở đâu ?

- Nêu cấu tạo lõi thép rôto ?

- Nêu cấu tạo dây quấn rôto ?

- Hãy vẽ sơ đồ đấu dây hình sao và tam giác ?

Nhóm 3+4

Ngêi thùc hiƯn ®Ị tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A26Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”- Vì sao động cơ điện ba gọi là động cơ khơng đồng bộ ?

- Khi cho dòng điện ba pha vào ba dây quấn stato thì trong stato có từ trường thế nào ?

- Khi đó trong dây quấn rơto xuất hiện gì ?

- Lực từ của từ trường quay tác dụng lên dòng điện cảm ứng gây hiện tượng gì ?

- Tốc dộ quay của rơto n thế nào so với tốc độ quay của từ trường ? Vì sao ?

- Hãy vẽ sơ đồ đấu dây hình sao và tam giác.?

Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

HS thảo luận để tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên.

Bước 3: Báo cáo kết quả:

Đại diện nhóm lên trình bày kết quả, nhóm làm nhiệm vụ cùng có nhiệm vụ bổ

xung ý kiến. hai nhóm khơng thực hiện nhiệm vụ cùng giáo viên có thể đưa ra các câu

hỏi và thống nhất ý kiến.

Bước 4: Đánh giá, nhận xét

Nhận xét thái độ, kết quả làm việc của HS. Nếu các kết luận của HS sai hoặc

chưa tìm ra GV bổ sung hoàn chỉnh.

* Gợi ý sản phẩm: Là phần kiến thức hs cần nắm sau mỗi mục (Phần

học sinh sẽ ghi để học)

Nội dung

III. Động cơ không đồng bộ ba pha

1. Cấu tạo :

a. Stato( phần tĩnh) :

- Lõi thép:

Gồm các lá thép KTĐ ghép lại thành hình trụ, mặt trong có rãnh đặt dây quấn.

- Dây quấn:

Là dây đồng được phủ sơn cách điện. Gồm: AX, BY, CZ

b.Roto( phần quay):

- Lõi thép:

Làm bằng các lá thép KTĐ mặt ngồi xẻ rãnh, ở giữa có lỗ để lắp trục, ghép lại

thành hình trụ.

- Dây quấn:

Có hai kiểu :

+ Kiểu rơto lồng sóc

+Kiểu roto dây quấn

2. Ngun lí làm việc :

+ Khi cho dòng điện ba pha vào ba dây quấn stato thì trong stato có từ trường quay.

+ Trong dây quấn rơto xuất hiện dòng điện cảm ứng.

+ Lực điện từ tác dụng lên dòng điện trong dây quấn rôto tạo mômen quay kéo rôto

quay theo chiều quay của từ trường với tốc độ n < n1.

+ n1 = 60f/p( vg/ ph) tốc độ quay của từ trường

+ Tốc độ trượt:

n2 = n1- n

+ Tỉ số s = n2/ n1 gọi là hệ số trượt tốc độ.

3. Cách đấu dây :

+ Tùy điện áp lưới và động c.

Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A27Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”+ Đổi chiều quay động cơ : đảo hai pha bất kì cho nhau.ABCABZXYZXĐấu dây hình YC

YĐấu dây hình Hoạt động 3: Luyện tập (…phút)

* Mục tiêu: - Mục tiêu : Kiểm tra đánh giá kết quả học tập chuyên đề được thực hiện

theo định hướng đánh giá năng lực HS , củng cố lí thuyết đã học ở chuyên đề ở mức

độ cao hơn

- Hình thức: Kiểm tra đánh giá có kết hợp sử dụng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

* Phương thức: Kĩ thuật tia chớp, thông tin - phản hồi

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Dùng các câu hỏi phần V:

Câu 1 : Sử dụng câu hỏi ghép đôi để tái hiện kiến thức vừa học:

VD : A.Các cuộn sơ cấp của MBA 3 pha dùng trong phân phối điện năng.

B.Thường được nối hình sao có dây trung tính.

( hoặc sử dụng phương pháp điền khuyết )

Câu 2: Mắc 6 bóng đèn có U = 110V vào mạch điện 3 pha 3 dây với Ud = 380V, cách

mắc nào dưới đây là đúng:

A . Mắc song song 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình tam giác

B. Mắc nối tiếp 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình tam giác

C . Mắc song song 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình sao

D . Mắc nối tiếp 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình sao

Câu 3 : Giải thích tác dụng của bình dãn nở dầu của MBA 3 pha, tại sao MBA 3 pha là

thiết bị điện từ tĩnh mà khi hoạt động vẫn phát ra tiếng kêu

Câu 4 : Làm bài tập 3 trang102 và bài tập 3 trang 107- SGK CN12

Bước 2 : Thực hiện nhiệm v:Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A28Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”Làm việc cá nhân : Học sinh vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập ở

mức độ 1, 2 dưới hướng dẫn của giáo viên kết hợp thơng qua tương tác của nhóm cặp

đơi ( câu 1,2,3,4).

Hoạt động nhóm theo bàn 4 người : Giải quyết 2 câu 5, 6 mỗi nhóm thực hiện 1

câu, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để thực hiện hoạt động sau đó thống nhất trong

nhóm.

Bước 3 : Báo cáo kết quả

Giáo viên chỉ định một số nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả làm bài tập của

nhóm mình, HS các nhóm khác lắng nghe góp ý với kết quả của nhóm đại diện.

Bước 4 : Đánh giá kết quả và sản phẩm:

Dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết luận của giáo viên HS và các nhóm

tự đánh giá kết quả thực hiện của mình.

Sản phẩm học sinh cần hồn thành : Kết quả trình bày, sơ đồ đổi chiều quay, kết

quả bài tập vận dụng.

Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi, mở rộng (…phút)

Bước 1 : Chuyển giao nhiệm vụ

Hoạt động này được thực hiện tại địa phương thông qua hệ thống câu hỏi, bài

tập bám sát nội dung chủ đề có vận dụng các kiến thức thực tế và các kiến thức liên

môn.

Giáo viên giao cho học sinh về nhà thực hiện một số nhiệm vụ sau

Đề xuất các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng điện năng trong

gia đình cũng như trong sản xuất.

Đặc điểm của dây quấn và lõi thép có ảnh hưởng đến hiệu suất của MBA

khơng?Tại sao?

Tìm hiểu tại địa phương : Hệ thống MBA 3 pha, động cơ điện không đồng bộ 3

pha được sử dụng tại địa phương : Hình ảnh, công dụng, sơ lược hoạt động cụ thể và

cách liên kết với hệ thống nguồn điện cung cấp, vẽ sơ đồ hệ thống điện.

Nêu phương thức hoạt động thực hành cho học sinh khi trải nghiệm tại địa

phương kết hợp các kênh thơng tin, phân nhóm, họp nhóm trưởng hướng dẫn chuyển

giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm khi tham gia thu thập và sử lí thơng tin.

Bước 2 : Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh theo nhóm thực hiện theo kế hoạch đã lập, ghi chép các nội dung tìm

hiểu được, phân tích theo quy trình dạy học theo chủ đề bài học “Máy điện ba pha”

* Quy trình thực hiện

+ Lựa chọn chủ đề.

+ Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập.

+ Thu thập thông tin.

Ngêi thùc hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A29Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”+ Thực hiện điều tra.

+ Thảo luận với các thành viên khác.

+ Tham vấn giáo viên hướng dẫn.

Bước 3 : Báo cáo kết quả

Đại diện học sinh báo cáo kết quả của nhóm : khẳng định được tầm quan trọng của

các loại máy điện ba pha sử dụng trong sản xuất và đời sống.

+ Tổng hợp các kết quả.

+ Xây dựng sản phẩm.

+ Trình bày kết quả.

+ Phản ánh lại quá trình học tập.

Bước 4 : Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ vận dụng và sản phẩm:

- Giáo viên chủ đánh giá kết quả thông qua việc thực hiện hoạt động và phần trình

bày của các nhóm.

- Giáo viên chủ động trong việc khai thác các thông tin của học sinh tìm hiểu đặc biệt

là chú trọng kiểm tra khả năng hợp tác của các thành viên trong nhóm khi thực hiện

hoạt động và tính tích cực trong sự tương tác giữa các nhóm.

- Sản phẩm của hoạt động được đưa vào nội dung ghi chép của học sinh kết hợp phần

tự đánh giá của học sinh so với kết luận về sản phẩm của học sinh.

* Rút kinh nghiệm bài học:

……………………………………………………………………………………..……

Ngày tháng

năm

Nho Quan, ngày tháng năm

NGƯỜI DUYỆT

NGƯỜI SOẠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)KẾT QU T C:

* Về phía giáo viên

Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A30Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”- Với bài giảng không dy theo ch bi hc thì giáo viên phải diễn

dải nhiều, vấn đáp nhiều.

- Víi bài giảng dy theo ch bi hc giỏo viờn điều khiển học sinh thảo

luận, tự học, tự nghiên cứu và rút ra kết luận.

- Bằng thực tế giảng dạy tụi ó lm bin phỏp so sỏnh gia bài giảng

không dy theo ch bi hc vi bài giảng dy theo chủ đề bài học và

sau khi áp dụng các giải pháp trên tơi nhận thấy học sinh có hứng thú hơn và chủ động

tự học, tự nghiên cứu trong các tiết dạy có dạy theo chủ đề bài học.

- Với bài giảng có dy theo ch bi hc có ưu điểm :

+ Giáo viên giảng bài chủ động đưa ra kiến thức có liên quan đến bài học học

sinh chủ động tự học, tự nghiên cứu vấn đề của bài đặt ra.

+ Thái độ giảng dạy của giáo viên nhẹ nhàng.

+ Giáo viên tạo cho học sinh khả nng t duy.

*Về phía học sinh

- Với bài giảng không dạy theo chủ đề bài học khơng khí lớp học

nặng nề . Học sinh ít hứng thú học

- Víi bµi gi¶ng cã dạy theo chủ đề bài học có ưu điểm :

+ Học sinh hứng thú học bài, say sưa tìm hiểu kiến thức có liên quan đến bài

học, tự nghiên cứu vấn đề của bài đặt ra.

+ Thái độ học tập của học sinh nghiêm túc, chủ động sáng tạo trong giờ học

+ Học sinh có khả năng tư duy cao

- Với bài giảng có dy theo ch bài học khơng khí lớp học sơi nổi học sinh

trao đổi thảo luận và hỏi đáp với nhau. Học sinh hứng thú học , chăm chú học hơn.

- Häc sinh thích thú, say mê học tập, phát huy tính chủ động

sáng tạo trong học tập và khắc sâu kiến thức bài học.

- Học sinh đợc hoạt động nhiều hơn, đợc tìm tòi, phát huy

tính sáng tạo của mình trong các tiÕt häc cã dạy theo chủ đề bài học.

Qua đó, cho thấy học sinh có hứng thú hơn trong các tiết học có dạy theo chủ đề

bài học .Các em biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế ở gia đình và ở địa

phương.BẢNG THỐNG KÊ CÁC LỚP ĐÃ DẠY TRONG NĂM HỌC : 2018 – 2019.Ngêi thùc hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A31Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”Thái độ học tập của học sinh

trong các tiết dạy theo chủ đề bài học

Sĩ sốLớpKhông hứng thúSố lượng%Số lượng%12D343088,2%0411,8%12G363083,3%0616.7%Tổng706085,7%1014,3%Thái độ học tập của học sinh

trong các tiết không dạy theo chủ đề bài học

LớpSĩ sốHứng thúKhông hứng thúSố lng%S lng%12H381642,1%2257,9%12K361336,1%2363,9%Tng742939,2%4560,8%Phần III - Kết thúc vấn đề

I - í NGHA CA TINgời thực hiện đề tài : Phạm Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A32Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”Việc dạy học theo chủ đề bài học vào một số môn giảng dạy trong các nhà trường

THPT nói chung là việc làm rất cần thiết trong tình hình thực tế hiện nay đặc biệt là bộ

mơn cơng nghệ nói riêng thì việc dạy học theo chủ đề bài học là một hình thức nâng

cao từng bước chất lượng học tập cho học sinh, tạo ra một mơi trường giáo dục mang

tính bền vững.

Tơi nhận thấy rằng phương pháp dạy học theo chủ đề bài học không chỉ giảng dạy

ở bộ môn công nghệ lớp 12 nói riêng mà còn có hiệu quả cao trong các bộ học khác

như : Vật lý,Hóa học,Sinh học.

1. Điều kiện áp dụng :

a. Đối tượng áp dụng:

- Áp dụng cho giáo viên dạy bộ môn công nghệ và tất cả các giáo viên dạy các

bộ môn : Vật lý, Hóa học, Sinh học.

- Áp dung giảng dạy cho học sinh ở cấp học như THCS. THPT.

- Sử dụng bài giảng theo chủ đề bài học trong việc giảng dạy cho học sinh ở mọi

vùng miền từ : Nông thôn, miền núi, thị xã, thành phố trong cả nước.

b.Điều kiện về phương tiện

- Phòng học đạt tiêu chuẩn .Tài liệu có liên quan đến dạy học trong nhà trường.

- Trường học có phương tiện trình chiếu và phòng học chuyên dùng (nếu có)

2.Hiệu quả kinh tế:

- Tiết kiệm về thời gian : Khi dạy học theo chủ đề bài học trong các bộ cơng

nghệ, vật lý, hóa hoc, sinh học...

- Tiết kiệm được tiền trong việc thực hiện dạy học theo chủ đề bài học.

3. Hiệu quả xã hội :

- Giáo viên :

+ Gây hứng thú cho học sinh, kích thích hoạt động của học sinh trong q trình

học tập . Vận dụng nhiều giác quan .

+ Phát huy tính sáng tạo của giáo viên .

+ Gây chuyển biến, tạo niềm tin, say mê yêu nghề cho các giáo viên.

+ Nâng cao hiệu quả giờ lên lớp, học sinh hiểu bài nhanh , nhớ lâu, phát triển tư

duy đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng các cơng nghệ .

- Học sinh: Học sinh hiểu bài học một cách sâu sắc, phát huy tính sáng tạo đem

lại niềm vui, hứng thú, say mê học tập hơn, được rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến

thức đã học theo chủ đề bài học.

4. Điều kiện và khả năng áp dụng :

- Điều kiện áp dụng: Đề tài hồn tồn có thể thực hiện được trong quá trình dạy

học theo chủ đề bài học trong các bộ môn : Công nghệ, vật lý, sinh học, hóa học… nó

đòi hỏi ở giáo viên phải chuẩn bị bài giảng nghiêm túc, đặc biệt khai thác triệt để kiến

thức trong sách giáo khoa, sách giáo viên để giảng nội dung chính xác và phong phú,

đồng thời phi liờn h thc tin.Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A33ti : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”Về phương tiện dạy học : Có thể sử dụng trình chiếu đưa trước những tư liệu

hay ví dụ và tình huống để học sinh cùng nghiên cứu thảo luận và rút ra kết luận.

- Khả năng áp dụng: Sáng kiến này áp dụng ở các tiết dạy học theo chủ đề bài

học trong các bộ mơn : Cơng nghệ, Vật lý, Hóa hc, Sinh hc...

II. Những đề xuất và kiến nghị

1. xuất

a. Đối với giáo viên : Việc dạy học theo chủ đề bài học trong các trường học

hiện nay là rất cần thiết. Tuy nhiên, khơng phải bất kì bài dạy nào cũng có kết hợp nội

dung này mà phải tuỳ từng nội dung phù hợp để tránh áp đặt, sáo rỗng. Tùy vào từng

mục tiêu cụ thể, giáo viên có thể sử dụng nhiều hình thức lồng ghép khác nhau trong

tiết học nhằm tránh nhàm chán cho học sinh, giúp học sinh luôn nhận thấy mỗi bài

học là một điều thú vị, là một sự mới mẻ. Đồng thời nâng cao hiệu quả của việc dạy

học theo chủ đề bài học mà không mất đi những sai lệch về mục đích, mục tiêu bài

dạy.

Để học sinh có được những nhận thức sâu sắc về thực tế và ảnh hưởng của nó

đối với đời sống khơng phải là chuyện dễ dàng, bởi nó khơng phơ bày ngay trước mắt

các em, mà người giáo viên phải kết hợp, chế biến từ các kiến thức của bộ môn công

nghệ mà các em được lĩnh hội để rút ra vấn đề. Để làm được điều đó, người giáo viên

phải vận dụng, đúc kết linh hoạt, sáng tạo, có đam mê mới có thể tập trung cơng sức,

thời gian tìm kiếm, lựa chọn những thơng tin, hình ảnh phù hợp với nội dung từng bài

học.

b. Đối với học sinh : Phải thích ứng với phương pháp tích cực, tự giác trong

học tập, có ý thức trách nhiệm về kết quả học tập của mình và kết quả chung của lớp

thơng qua việc tích cực thảo luận, suy nghĩ trong quá trình lĩnh hội tri thức, chiếm lĩnh

nội dung học tập.

2. Kiến nghị

Với mong muốn việc dạy học theo chủ đề bài học trong các trường học hiện nay

là rất cần thiết tơi xin có một số kiến nghị sau đây :

a. Đối với các trường THPT : Cần cung cấp cho giáo viên những tư liệu có liên

quan như tài liệu, sách, báo, đĩa VCD, DVD , mạng Internet...có liên quan đến bài

giảng.

b.Đối với Sở giáo dục và Đào tạo : Hàng năm tổ chức tập huấn các chuyên đề

về dạy học theo chủ đề bài học cho giáo viên giảng dạy ở một số bộ môn đặc biệt là

môn công nghệ để giáo viên cập nhật và triển khai trong các nhà trường.

Trên đây là tồn bộ nội dung đề tài mà tơi đã thực hiện tại trường THPT Nho

Quan A,với mong muốn của cá nhân góp một phần vào việc thực hiện đổi mới phương

pháp dạy học ở THPT. Rất mong được sự góp ý chân thành từ các thầy giáo ,cơ giáo

và bạn bè đồng nghiệp để đề tài của tôi được hồn thiện hơn, có hiệu quả hơn nữa khi

được áp dụng vào giảng dạy thực tế.Ngêi thùc hiƯn ®Ị tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A34Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”LỜI CẢM ƠN

Do thời gian nghiên cứu đề tài có hạn nên đề tài của tơi khơng tránh khỏi

những thiếu sót. Kính mong được đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ và đóng góp ý

kiến để đề tài của tơi được hồn chỉnh hơn.

Qua đây, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường THPT Nho Quan A và

nhóm Cơng nghệ đã tạo điều kiện giúp đỡ để tôi nghiên cứu, triển khai và hồn

thành tốt đề tài này.

Tơi xin trân trọng cảm ơn !Xác nhận của cơ quan, đơn vịNho Quan, ngày 18 tháng 4 năm 2019

Người thực hiện đề tiPhm Thanh SnNgời thực hiện đề tài : Phạm Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A35Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Sách giáo khoa, sách giáo viên Công nghệ 12, - NXB Giáo dục 2008

Sách giáo khoa, sách giáo viên Kĩ thuật lớp 12 (chương trình cũ) - NXB Giáo

dục năm 1999

2. Các website trên Intrenet như : http://giaoducphothong.edu.vn

ninhbinh.edu.vn, Wikipeda.com.vn, Google.

3. Thư vin trc tuyn Violet.MC LC

Ni dung

Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan ATrang

36Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

×