1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Sách giáo khoa, sách giáo viên Công nghệ 12, - NXB Giáo dục 2008

Sách giáo khoa, sách giáo viên Kĩ thuật lớp 12 (chương trình cũ) - NXB Giáo

dục năm 1999

2. Các website trên Intrenet như : http://giaoducphothong.edu.vn

ninhbinh.edu.vn, Wikipeda.com.vn, Google.

3. Thư viện trực tuyến Violet.MỤC LỤC

Nội dung

Ngêi thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan ATrang

36Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ11 - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

2 - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU13 - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU34 - PHẠM VI NGHIÊN CỨU35 - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ3A - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU3B - CƠ SỞ THỰC TẾ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU4PHẦN III : KẾT THÚC VẤN ĐỀ33I – Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI33II – NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ34LỜI CẢM ƠN35TÀI LIỆU KHAM KHẢO36MỤC LỤC37PHỤ LỤC38

PHỤ LỤC

PHIẾU HỌC TẬP :Thời gian hon thnh : (3 phỳt)Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A37tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”Phân loạiMáy điện

Bản chất hoạt động

Cơng dụngVí dụPHIẾU HỌC TẬP Thời gian hoàn thành : (3 phút)

II - Cấu tạo động cơ khơng đồng bộ ba pha

Tên các học sinh trong nhóm :

…………………………………………………………………………………………….…

Phầ

nSTATO (Phần tĩnh)Nội dung câu hỏiLõi thép có cấu tạo như

thế nào?Dây quấn có cấu tạo

như thế nào?PHIẾU HỌC TẬP :Thời gian hoàn thành : (3 phút)

II - Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha

Tên các học sinh trong nhóm :

…………………………………………………………………………………………….…

PhầnROTO(Phần quay)Nội dung câu hỏiLõi thép có cấu tạo

như thế nào?Dây quấn có cấu tạo

như thế nào?Ngêi thùc hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A38Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”

SỞ GD & ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT NHO QUAN ABÀI KIỂM TRA : MÔN CÔNG NGHỆ 12

NĂM HỌC : 2018 - 2019

(Thời gian làm bài: 15 phút)Đề : ChẵnLớp :Trên nhãn gắn ở vỏ máy của động cơ không đồng bộ 3 pha có ghi như sau:

DK.42-2, 3,8kW; /Y-220V/380V-15,5A/8,1A; 50Hz;  = 0,85 ; 1450 vòng/phút;

cos = 0,83 ; 1980

Hãy giải thích các số liệu kĩ thuật trên của động cơ ?SỞ GD & ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT NHO QUAN ABÀI KIỂM TRA : MÔN CÔNG NGHỆ 12

NĂM HỌC : 2018 - 2019

(Thời gian làm bài: 15 phút)Đề : LẻLớp:Từ trường quay của Stato động cơ không đồng bộ 3 pha có 4 cực từ. Tính tốc độ

quay của Rôto động cơ biết :

Hệ số trượt s = 0,04

Tần s dũng in f = 50HzNgời thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A39tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”

SỞ GD - ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT NHO QUAN AĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM

BÀI KIỂM TRA : MÔN CÔNG NGHỆ 12

NĂM HỌC : 2018 - 2019

(Thời gian làm bài: 15 phút).Đề : ChẵnLớp:CâuNội dungĐiểm*DK.42-2 : Là kiểu động cơ1,0đ*3,8kW Công suất trên trục động cơ1,0đ*/Y-220V/380V-15,5A/8,1A;1,0đ+ Khi động cơ nối hình tam giác thì đưa lưới điện 3 pha có

điện áp dây 220V và khi đó dòng điện dây là 15,5A1,0đ+ Khi lưới điện 3 pha có điện áp dây 380V thì động cơ phải nối

hình sao và khi đó dòng điện dây là 8,1A1,0đ*50Hz;Tần số lưới điện xoay chiều 50Hz.

* = 0,85; Hiệu suất của động cơ là 0,85%

*1450 vòng/phút; Tốc độ quay của trục rô to

*cos = 0,83 : Hệ số công suất của động cơ là 0,83

*1980 : Năm sản xuất động cơ -19801,0đ

1,0đ

1,0đ

1,0đ

1,0đĐề : LẻLớp:CâuNội dungÁp dụng công thức :

n1 60f

60f 60.50

n1  1500(vòng/phút)

p

p (vòng/phút)

2

Sn1 - n

 n n1 (1  S )

n1Điểm

2,5đ

2,5đ

2,5đ= 1500. (1 - 0,04)

= 1440 (vũng/phỳt).Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A2,5đ40Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNHTRƯỜNG THPT NHO QUAN ACỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcNHĨM CƠNG NGHỆNho Quan, ngày 21tháng 01 năm 2019BIÊN BẢN

Họp nhóm chuyên môn thống nhất xây dựng chủ đề bài học

I.Thời gian địa điểm:

- Thời gian: vào hồi 14h00 ngày 11 tháng 03 năm 2019.

- Địa điểm: Phòng họp tổ Sinh- CN- Địa.

II. Thành phần tham dự:

- Tổng số thành viên trong nhóm: 03 người.

- Số thành viên có mặt: 03 người.

- Nhóm trưởng: Đ/c Chu Hải Sơn

- Thư ký: Đ/c Trần Xuân Hưng

- Giáo viên giảng dạy Đ/c Phạm Thanh Sơn

III. Nội dung:

Để thực hiện chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, nhóm

Cơng Nghệ đã tiến hành họp để thảo luận và thống nhất những nội dung sau:

1. Chọn bài và xác định mục tiêu kiến thức và kĩ năng mà HS cần đạt khi tiến

hành nghiên cứu bài hoc:

- Bài chọn: Bài 25 + 26 CHỦ ĐỀ: MÁY ĐIỆN BA PHA

(Tiết 28,29,30,31 theo PPCT môn CN Lớp12)

I. Vấn đề cần giải quyết

Bài học được xây dựng trên cơ sở tích hợp 2 bài trong nội dung chương trình SGK

Cơng nghệ 12:

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba pha

Bài 26: Động cơ khơng đồng bộ ba pha

Có thể thấy 2 bài này đề có nội dung liên quan mật thiết với nhau. Cụ thể: Máy

biến áp ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha đều là máy điện ba pha; sự làm việc

của chúng dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ và lực điện từ.

Ở bài này, học sinh sẽ tìm hiểu:

- Khái quát về máy điện ba pha.

- Máy biến áp ba pha.

- Động cơ không đồng bộ ba pha.

II. Nội dung – Chủ đề bài học

Bài học có 3 nội dung chính sau:

Phần khái qt về máy điện ba pha gồm các nội dung sau:

- Khái niệm về máy điện ba pha

- Phân loại và công dụng của máy điện ba pha

Phần máy biến áp ba pha gồm các nội dung sau:

- Cấu tạo máy biến áp ba pha

- Nguyên lý hoạt động của máy biến ỏp ba pha

Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A41Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”- Cách đấu dây máy biến áp ba pha

Phần động cơ không đồng bộ ba pha gồm các nội dung sau:

- Cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

- Nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha

- Cách đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha

Trên cơ sở phân tích 02 bài 25 và 26 như trên, có thể xác định bài học gồm các chủ

đề sau:

Chủ đề 1: Khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện ba pha.

Chủ đề 2: Cấu tạo của máy biến áp ba pha.

Chủ đề 3: Nguyên lý hoạt động của máy biến áp ba pha.

Chủ đề 4: Cách đấu dây máy biến áp ba pha.

Chủ đề 5: Cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha.

Chủ đề 6: Nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.

Chủ đề 7: Cách đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha.

2. Thời gian thực hiện, lớp học và giáo viên thực hiện bài dạy minh họa

-Thời gian thực hiện : Từ 18/03/2019 đến ngày 08/04 /2019

- Tại lớp :12D và 12G

- Giáo viên giảng dạy: Phạm Thanh Sơn.

3. Thống nhất xây dựng giáo án cho bài dạy minh họa:

III. Mục tiêu bài học

Bài học này sẽ được thực hiện trong 04 tiết với những mục tiêu sau:

1.Kiến thức:

- Biết được khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha.

- Biết công dụng, cấu tạo, cách nối dây, nguyên lí làm việc của máy biến áp ba

pha.

- Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách nối dây động cơ

khơng đồng bộ ba pha.

2. Kỹ năng:

- Tính được hệ số máy biến áp ba pha

- Biết cách đấu dây máy biến áp ba pha

- Biết cách đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha

3. Thái độ:

- Nhận thức được tầm quan trọng của máy điện ba pha trong thực tế sản xuất.

- Có ý thức sử dụng máy điện ba pha đúng quy trình kĩ thuật và bảo vệ mơi

trường.

- Có ý thức tích cực, chủ động trong việc nghiên cứu về máy biến áp và động cơ

không đồng bộ ba pha.

4.Năng lực :

- Năng lực tự học

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực hợp tác, tính tốn

- Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật.

* Phương pháp và kĩ thuật dạy học cơ bản:

- Phương phỏp:

Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A42Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Cơng nghệ lớp 12”+ Phương pháp thuyết trình tích cực.

+ Đàm thoại gởi mở.

+ Thảo luận nhóm.

+ Phương pháp dự án.

- Kĩ thuật:

+ Kĩ thuật công não.

+ Kĩ thuật tia chớp.

VI. Chuẩn bị bài học

1.Chuẩn bị của giáo viên

- Chuẩn bị giáo án điện tử.

- Đồ dùng dạy học: Máy chiếu; máy tính, bảng phụ, bút dạ.

- Tài liệu sử dụng: Sách giáo khoa, sách giáo viên Công nghệ 12

- Tranh vẽ SGK các hình 25.1 đến 25.3, 26-1 đến 26-3, Một số tranh ảnh về cấu tạo,

nguyên lý làm việc của MBA và động cơ điện sưu tầm.

- Vật mẫu: Lõi thép MBA ba pha Các là thép KTĐ: E,U,I. Dây đồng, Động cơ ba pha

tháo rời.

2. Chuẩn bị của học sinh

- SGK Công nghệ 12

- Nghiên cứu bài 25, 26 SGK.

- Đọc tài liệu và tìm hiểu về máy điện, cấu tạo, nguyên lý làm việc của MBA ba pha và

động cơ điện xoay chiều ba pha trên thực tế

VII. Tiến trình bài học

* Phân chia các đơn vị kiến thức trong bài và tổ chức các hoạt động học:

Hoạt động 1: Khởi động (…phút)

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (…phút)

Hoạt động 3: Luyện tập (…phút)

Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi, mở rộng(…phút)

* Rút kinh nghiệm bài học:

……………………………………………………………………………………..……

THƯ KÝ(Ký, ghi rõ họ tên)Trần Xuân HưngNho Quan, ngàythángnămNHĨM TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên)Chu Hải SơnNgêi thùc hiƯn đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×