1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Từ thực trạng nói trên dẫn đến chất lượng học tập môn Toán còn thấp, kết quả chất lượng môn Toán hai năm học gần đây cho thấy tỉ lệ học sinh khá giỏi Toán là khá khiêm tốn (chỉ chiếm khoảng 25%), trong khi đó tỉ lệ học sinh yếu môn Toán khá cao so với mặt

Từ thực trạng nói trên dẫn đến chất lượng học tập môn Toán còn thấp, kết quả chất lượng môn Toán hai năm học gần đây cho thấy tỉ lệ học sinh khá giỏi Toán là khá khiêm tốn (chỉ chiếm khoảng 25%), trong khi đó tỉ lệ học sinh yếu môn Toán khá cao so với mặt

Tải bản đầy đủ - 0trang

em sẽ ngày càng nâng cao, năng lực từng bước được hình thành, phát triển một cách

tích cực.

b.1.2. Nhận thức về tác dụng của trò chơi Tốn học

Hoạt động vui chơi là hoạt động mà động cơ của nó nằm trong chính q trình

hoạt động bản thân trò chơi chứ khơng nằm ở kết quả chơi.

Trò chơi là loại phổ biến của hoạt động vui chơi là chơi theo luật, luật của trò

chơi chính là các quy tắc định rõ mục đích, kết quả và yêu cầu của hành động trò chơi,

luật của trò chơi có thể tường minh có thể khơng.

Trò chơi học tập là trò chơi mà luật của nó bao gồm các quy tắc gắn với kiến

thức kỹ năng có được trong hoạt động học tập, gần với nội dung bài học, giúp học sinh

khai thác vốn kinh nghiệm của bản thân để chơi, thông qua chơi học sinh được vận

dụng các kiến thức kỹ năng đã học vào các tình huống của trò chơi. Do đó học sinh

được thực hành luyện tập củng cố mở rộng kiến thức kỹ năng đã học. Như vậy trong

trò chơi học tập các kỹ năng mơn tốn được đưa vào trò chơi.

Chơi là một nhu cầu cần thiết đối với học sinh THCS, có thể nói nó quan trọng

như ăn, ngủ, học tập trong đời sống các em. Chính vì vậy các em ln tìm mọi cách và

tranh thủ thời gian trong mọi điều kiện để chơi. Được chơi các em sẽ tham gia hết sức

tự giác và chủ động. Khi chơi các em biểu lộ tình cảm rất rõ ràng như niềm vui khi

thắng lợi và buồn bã khi thất bại. Vui mừng khi thấy đồng đội hoàn thành nhiệm vụ,

bản thân các em thấy có lỗi khi khơng làm tốt được nhiệm vụ của mình.Vì tập thể mà

các em khắc phục khó khăn, phấn đấu hết khả năng để mang lại thắng lợi cho tổ, nhóm

trong đó có mình. Đây chính là đặc tính thi đua rất cao của các trò chơi. Vì vậy khi đã

tham gia trò chơi, học sinh thường vận dụng hết khả năng về sức lực, tập trung sự chú

ý, trí thơng minh và sự sáng tạo của mình.

Trò chơi học tập làm thay đổi hình thức hoạt động của học sinh, giúp học sinh

tiếp thu kiến thức một cách tự giác tích cực. Giúp học sinh rèn luyện củng cố kiến thức

đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm được tích luỹ qua hoạt động chơi.

Trò chơi học tập rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, thúc đẩy hoạt động trí tuệ, nhờ sử

dụng trò chơi học tập mà quá trình dạy học trở thành một hoạt động vui và hấp dẫn

hơn, cơ hội học tập đa dạng hơn. Trò chơi khơng chỉ là phương tiện mà còn là phương

pháp giáo dục học sinh.

b.1.3. Đặc điểm của phương pháp trò chơi trong học tập

Phương pháp trò chơi là phương pháp tổ chức cho người học tìm hiểu một vấn

đề, thực hiện một nhiệm vụ học tập hay thể nghiệm những hành động, những thái độ,

những việc làm thơng qua một trò chơi học tập nào đó. Trò chơi học tập là hoạt động

được diễn ra theo trình tự hoạt động của một trò chơi. Trò chơi học tập có những đặc

điểm sau:

- Nội dung trò chơi gắn với kiến thức, kĩ năng, thái độ của một mơn học hoặc

một bài học cụ thể.

- Trò chơi học tập thường được diễn ra trong thời gian, không gian nhất định

của một giờ học.- Mọi người học đều thu nhận được những nội dung học tập chứa đựng trong

trò chơi phù hợp với trình độ và lứa tuổi.

Khác với trò chơi rèn luyện sức khỏe và giải trí, trò chơi học tập nhằm hướng

tới sự nhận biết, thơng hiểu, vận dụng kiến thức gắn với các nội dung học tập cụ thể

của môn học, bài học, lớp học.

b.2. Giải pháp 2: Hiểu được cách tổ chức trò chơi học tập trong tiết học Tốn.

b.2.1. Quy trình tổ chức trò chơi trong giờ học

Người dạy (hoặc người dạy và người học) lựa chọn trò chơi;

Chuẩn bị các phương tiện, điều kiện cần thiết cho trò chơi;

Phổ biến tên trò chơi, nội dung và luật chơi cho người học;

Chơi thử (nếu thấy cần thiết);

Người học tiến hành chơi;

Đánh giá sau trò chơi (người dạy nhận xét đánh giá, tuyên dương, kết hợp với

việc đánh giá lẫn nhau của người học);

Thảo luận về ý nghĩa giáo dục của trò chơi.

b.2.2. Những nguyên tắc khi sử dụng phương pháp trò chơi trong day học Tốn.

Để trò chơi góp phần mang lại hiệu quả cao trong giờ học, khi tổ chức và thiết

kế trò chơi phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

- Thiết kế trò chơi tốn học sao cho phù hợp với nội dung từng bài học:

Tổ chức trò chơi học tập để dạy mơn tốn nói chung và mơn tốn cấp THCS nói

riêng, chúng ta phải dựa vào nội dung bài học, điều kiện thời gian trong mỗi tiết học cụ

thể để đưa ra các trò chơi cho phù hợp. Song muốn tổ chức được trò chơi trong dạy

tốn có hiệu quả cao thì đòi hỏi người giáo viên phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, tỉ

mỉ, cặn kẽ và đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Trò chơi mang ý nghĩa giáo dục

+ Trò chơi phải nhằm mục đích củng cố, khắc sâu nội dung bài học hoặc gợi mở

kiến thức và kỹ năng đặt học sinh vào tình huống có vấn đề có mâu thuẫn cần giải

quyết có trong bài học mới.

+ Trò chơi phải phù hợp với tâm sinh lí học sinh của từng lớp, phù hợp với khả

năng người hướng dẫn, sự chuẩn bị của GV và cơ sở vật chất của nhà trường.

+ Hình thức tổ chức trò chơi phải đa dạng, phong phú.

+ Trò chơi phải được chuẩn bị chu đáo.

+ Trò chơi phải gây được hứng thú đối với học sinh.

- Cấu trúc của trò chơi học tập:

+ Tên trò chơi

+ Mục đích: Nêu rõ mục đích của trò chơi nhằm ơn luyện, củng cố kiến thức, kỹ năng

nào. Mục đích trò chơi sẽ quy định hành động trò chơi được thiết kế trong trò chơi.

+ Đồ dùng, trò chơi: Mơ tả đồ dung sử dụng trong Trò chơi học tập.

+ Nêu lên luật chơi: Chỉ rõ quy tắc của hành động chơi quy định đối với người

chơi, quy định thắng thua của trò chơi.

+ Số người tham gia chơi: Cần chỉ rõ số người tham gia trò chơi.+ Nêu lên cách chơi

+ Nếu cần thiết cho HS chơi thử.

+ Phần thưởng cho đội thắng, phạt đội thua như thế nào?

- Cách tổ chức trò chơi.

+ Thời gian tiến hành: thường từ 3 – 5 phút

+ Đầu tiên là giới thiệu trò chơi: Nêu tên trò chơi.

+ Hướng dẫn cách chơi bằng cách vừa mô tả vừa thực hành, nêu rõ luật chơi.

Nhận xét kết quả chơi, thái độ của người tham dự, giáo viên có thể nêu thêm những tri

thức được học tập qua trò chơi, những sai lầm cần tránh.

+ Thưởng - phạt: Phân minh, đúng luật chơi, sao cho người chơi chấp nhận thoải

mái và tự giác làm trò chơi thêm hấp dẫn, kích thích học tập của học sinh. Phạt những

học sinh phạm luật chơi bằng những hình thức đơn giản, vui (như chào các bạn thắng

cuộc, hát một bài, nhảy lò cò...tuyệt đối GV khơng được phê bình hoặc nói nặng lời

mà phải ln động viên các em.

Cần có sự chuẩn bị tốt, mọi học sinh đều hiểu trò chơi và tham gia dễ dàng. học

sinh phải nắm được quy tắc chơi và phải tôn trọng, tuân thủ luật chơi.

Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi. Không lạm dụng quá nhiều kiến thức

và thời lượng bài học.

Phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện cho

học sinh tham gia tổ chức, điều khiển tất cả các khâu: từ chuẩn bị, tiến hành trò chơi

và đánh giá sau khi chơi.

Giáo viên phải có tác phong chững chạc, nghiêm túc nhưng lại vui vẻ, gần gũi,

hòa đồng với hoc sinh; Lời nói phải rõ ràng, dễ hiểu, ấn tượng, luôn gây tạo sự hấp

dẫn và pha trộn ít hài hước trong mỗi trò chơi. Nhằm tác động đến tình cảm, tâm lí và

đem lại niềm vui tươi, sự hứng thú trong học tập cho học sinh.

Sau khi chơi, giáo viên cần cho học sinh thảo luận để nhận ra ý nghĩa giáo dục

của trò chơi.

b.2.3. Cách lựa chọn trò chơi

Việc lựa chọn trò chơi học tập phải đáp ứng được yêu cầu mục đích dạy học.

Các trò chơi phải đặt ra cho học sinh các nhiệm vụ học tập tương ứng với nội dung

dạy học. Mỗi trò chơi cần có một vị trí đóng góp cụ thể trong q trình thực hiện mục

đích dạy học. Vì vậy việc lựa chọn trò chơi theo kinh nghiệm của bản thân cần đạt

được những yêu cầu sau:

Giáo viên xác định được mục tiêu của trò chơi đưa ra là gì? (Hình thành, luyện

tập, cũng cố kiến thức nào? Giáo dục kĩ năng gì? Phẩm chất gì?) điều này được xác

định dựa trên mục tiêu bài học.

Lựa chọn trò chơi phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, vừa với học sinh, lựa chọn

thời điểm thích hợp khi tổ chức trò chơi học tập cho học sinh. Các thời điểm được tính

đến là:- Sau khi hồn thành một bài học: cách này có ưu điểm là kích thích được sự

hứng thú học tập của học sinh, một giờ học tránh được những suy nghĩ căng thẳng trở

thành một giờ “chơi mà học, học mà chơi” hết sức sinh động.

- Sau khi hoàn thành một chương với cách này sẽ giúp học sinh hệ thống được

kiến thức một cách sinh động và hiệu quả.

- Học vào các buổi học tự chọn, bổ trợ với cách học này sẽ giúp học sinh củng

cố, khắc sâu, phát triển, nâng cao kiến thức cho học sinh.

Trò chơi đưa ra phải đa dạng, phong phú, hấp dẫn; luật chơi đơn gỉan dễ hiểu,

dễ chơi, phải phù hợp với chủ đề bài học với đặc điểm và trình độ học sinh, với quỹ

thời gian, với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của lớp học, có tác dụng khích lệ tinh thần

học tập cho tất cả các đối tượng học sinh trong lớp, tránh bỏ rơi học sinh yếu kém

ngồi cuộc, đặc biệt trò chơi phải không gây nguy hiểm cho học sinh và mơi trường

xung quanh.

Khơng nên chọn những trò chơi chỉ được mặt vui nhộn, nhưng lại thiếu tác

dụng giáo dục về kiến thức, phẩm chất cũng như kĩ năng học tập.

Trò chơi phải được luân phiên thay đổi một cách hợp lí để khơng gây nhàm

chán cho học sinh.

b.2.4. Hướng dẫn cách chơi

Trước hết, giáo viên phải chia được các đội chơi cho phù hợp, cân đối lực

lượng, hợp với yêu cầu trò chơi.

Giới thiệu trò chơi, luật chơi, quán triệt ý thức kỷ luật khi chơi. Đây là khâu rất quan

trọng, giáo viên nên giới thiệu trò chơi một cách ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, thu hút và hấp

dẫn người chơi (nếu luật chơi khó thi giáo viên có thể chơi mẫu trước).

Động viên học sinh chơi nhiệt tình, hết mình, chơi đẹp, đảm bảo nề nếp, nội

qui nhà trường.

Quan tâm đến đối tượng học sinh yếu của lớp, học sinh nhút nhát...động viên các

em, đưa ra những trò chơi phù hợp với các em để các em có hứng thú tham gia hoạt động.

b.3. Giải pháp 3: Giới thiệu một số trò chơi đã sử dụng trong tiết dạy học Tốn.

(Trích phụ lục 1)

2.3.1. Trò chơi số 1: “ Chạy tiếp sức”

2.3.2. Trò chơi số 2: “nếu…thì…”

2.3.3. Trò chơi số 3: “ Ghép bìa”

2.3.4. Trò chơi số 4: “ Ơ chữ”

2.3.5. Trò chơi số 5: “Sai ở đâu? Sửa thế nào?”

2.3.6.Trò chơi số 6: “Sự sắp xếp ngẫu nhiên”

2.3.7. Trò chơi số 7: “xây tường”

2.3.8. Trò chơi số 8: “Ai nhanh hơn”

2.3.9. Trò chơi số 9: “Nhanh tay, nhanh mắt”

2.3.10. Trò chơi số 10: “Thử tài ghi nhớ”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Từ thực trạng nói trên dẫn đến chất lượng học tập môn Toán còn thấp, kết quả chất lượng môn Toán hai năm học gần đây cho thấy tỉ lệ học sinh khá giỏi Toán là khá khiêm tốn (chỉ chiếm khoảng 25%), trong khi đó tỉ lệ học sinh yếu môn Toán khá cao so với mặt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×