1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu hỏi 1: Phát biểu nội dung kiến thức được thể hiện bằng hình vẽ sau ?

Câu hỏi 1: Phát biểu nội dung kiến thức được thể hiện bằng hình vẽ sau ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ảnh 1: Học sinh chơi trò chơi: “Đốn ý đồng đội” khi học tiết Ơn tập chương III

(Góc với đường tròn)Ảnh 2: Học sinh lớp 6 chơi trò chơi Ơ chữẢnh 3: Chuẩn bị cho trò chơi Nếu - ThìẢnh 4: Học sinh chơi trò chơi “Nếu – Thì”.Phụ lục 3:

PHIẾU ĐIỀU TRA

Hứng thú học tập mơn Tốncủa học sinh

Chúng tơi muốn tìm hiểu sự hiểu biết, quan tâm của học sinh bậc THCS về mối

liên hệ giữa các trò chơi với mơn Tốn. Xin các em trả lời các câu hỏi sau đây:

Lớp……………………………….Trường……………………………………….

Quận(Huyện)………………………Giới tính: ................................................

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em chọn.

Câu hỏi 1: Trong q trình học tập mơn tốn ở các cấp học, các em có được các

thầy (cơ) đan xen trò chơi có nội dung Tốn học khơng?

A. Thường xun.

B. Thỉnh thoảng.

C. Ít khi.

D. Khơng bao giờ.

Câu hỏi 2: Em có thích tham gia các trò chơi trong giờ họcTốn hay khơng?

A. Rất thích.

B. Thích.

C. Bình thường.

D. Khơng thích.

Câu hỏi 3: Emcó quan tâm đến các bài tập dưới dạng đố vui hay trò chơi trong

sách giáo khoa hay khơng?

A. Thường xun.

B. Thỉnh thoảng.

C. Ít khi.

D. Khơng bao giờ.

Câu hỏi 4: Theo em Tốn học có mối liên hệ với những mơn học khác (Vật lý, hóa học, thiên

văn học, sinh học, địa lý, mỹ thuật…) không?A. Liên hệ chặt chẽ. B. Có liên hệ.

C. Ít liên hệ.

D. Khơng.

Câu hỏi 5: Theo em mức độ cần thiết của trò chơi trong một số giờ học Toán là:

A. Rất cần thiết

B. Cần thiết.

C. Ít cần thiết.

D. Khơng cần thiết.

Câu hỏi 6: Theo đánh giá của em thì mơn Tốn là mơn học:

A. Dễ.

B. Khơng khó lắm. C. Khó.

D. Rất khó.

Câu hỏi 7: Em có mong muốn đến giờ mơn Tốn khơng?

A. Rất mong.

B. Mong.

C. Bình thường. D. Khơng mong muốn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu hỏi 1: Phát biểu nội dung kiến thức được thể hiện bằng hình vẽ sau ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×