1. Trang chủ >
  2. Văn Bản - Text >
  3. Box Hình - Picture >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Thừa kế theo pháp luật.

IV. Thừa kế theo pháp luật.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Diện và hàng thừa kế.

-Diện thừa kế là phạm vi những người có quyền hưởng di sản được xác

định trên 3 cơ sở:Quan hệ hôn nhânQuan hệ huyết

thốngQuan hệ nuôi

dưỡng.Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha

nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con niHàng

thừa

kếƠng nội, bà nội, ơng ngoại, bà

ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột,

cháu ruột(mà người chết là ông

nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại).Cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú

ruột, cậu ruột, cơ ruột, dì ruột,

cháu ruột(mà người chết là cụ

nội, cụ ngoại).-Những người thừa kế

cùng hàng được hưởng

phần di sản ngang nhau.

-Những người ở hàng

thừa kế sau chỉ được

hưởng tài sản nếu hàng

thừa kế trước đó khơng

còn ai do đã chết , do

khơng có quyền hưởng

tài sản, bị truất quyền

hưởng thừa kế hoặc từ

chối nhận di sản.CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ

LẮNG NGHE!!!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Thừa kế theo pháp luật.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×