1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

3 Giải pháp đề xuất thực hiện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (16.19 MB, 158 trang )


Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnTK 1312: “Phải thu khách hàng Nguyễn Văn Phước”

TK 1313: “Phải thu khách hàng Ngọc Văn Hưởng”

- Sổ kế tốn:

Kế tốn cần có sự kiểm tra loại bỏ các nghiệp vụ trùng trước khi phản ánh vào sổ

cái.86Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnKẾT LUẬNBán hàng chính là một trong những nghiệp vụ chủ yếu của loại hình doanh

nghiệp thương mại nói chung và của công ty cổ phẩn giống nông nghiệp Hà Nội-Chi

nhánh Bắc Giang nói riêng. Cùng với sự phát triển của nghiệp vụ bán hàng thì cơng

tác kế tốn về bán hàng là bộ phận đắc lực không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp.

Do đó, kế tốn bán hàng càng cần phải chính xác, hiệu quả và hỗ trợ tối đa mục đích

kinh doanh của cơng ty.

Qua thời khảo sát về công ty cổ phẩn giống nông nghiệp Hà Nội-Chi nhánh Bắc

Giang đã giúp chúng em đã phần nào hiểu được mơ hình đặc điểm hoạt động kinh

doanh và nắm bắt được thực trạng về cơng tác kế tốn bán hàng tại cơng ty.Qua đó

chúng em đã so sánh, đánh giá để đưa ra các ưu điểm, hạn chế và các giải pháp về

chứng từ, tài khoản, hạch toán, sổ kế tốn và các vấn đề liên quan, nhằm hồn thiện bộ

máy kế tốn tại cơng ty cổ phẩn giống nơng nghiệp Hà Nội-Chi nhánh Bắc Giang.

Do kiến thức thực tế còn hạn hẹp nên bài nghiên cứu của chúng em khơng thể

trách khỏi những sai sót. Chúng em rất mong có sự đóng góp, chỉ bảo từ các thầy cơ

để bài nghiên cứu “Kế tốn bán hàng tại cơng ty cổ phần giống nông nghiệp Hà NộiChi nhánh Bắc Giang” được hoàn thiện hơn.87Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnPHỤ LỤC

Phụ lục 2.1: Hóa đơn GTGT số 000003788Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnPhụ lục 2.2 Phiếu thu tiền hàng đại lý Xuân Hợi89Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (158 trang)

×