1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo

Nội dung quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.Nội dung quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạoBộ Giáo Dục và Đào TạoXây dựng cơ chế

Xây dựng chiến lược

và kế hoạch phát triển

ngànhchính sách và quy

chế quản lí nội dung,

chất lượng GD & ĐTTở chức thanh tra

kiểm tra và thẩm

định3.Nội dung quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạoCấp địa phương (tỉnh, huyện, cơ

quan chun mơn là sở, phòng GD &

ĐT)Xây dựng quy hoạch,Quản lí chun mơn,Thực hiện thanhkế hoạch phát triển GDnghiệp vụ các trườngtra, kiểm tra giáoở địa phươngtheo sự phân cấpdục ở địa phương3.Nội dung quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạoCơ sở giáo dục và đào tạo

(trường)Tổ chức thực hiện chủQuản lí đội ngũ sưtrương, chính sáchphạm, cơ sở vật chất,giáo dụctài chínhĐiều hành các hoạt

động của nhà trường

theo Điều lệ trường

đã ban hànhII. BỘ MÁY QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO1.Khái niệm về cơ2.Các kiểu cơ cấu tổ3.Nguyên tắc xây dựng4.Phương pháp xâycấu tổ chức quản líchức quản lícơ cấu tổ chức quản lídựng tổ chức quản lí1.Khái niệm về cơ cấu tổ chức quản líCơ cấu tở chức quản lý là tập hợp các bộ phận có chức năng, quyền hạn, trách nhiệm khác nhau, có

mới liên hệ phụ thuộc lẫn nhau được bớ trí thành từng cấp khác nhau nhằm thực hiện các chức năng

quản lí và mục tiêu chung đã được xác định2.Các kiểu cơ cấu tổ chức quản líCơ cấu trực

tuyếnCơ cấuCơ cấu trựcchức năngtuyến-tham

mưuCơ cấu trực

tuyến-chức

năngCơ cấu

chương

trình- mục

tiêuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×