1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quá trình phát triển

Quá trình phát triển

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.Quá trình phát triển- Cải cách giáo dục lần thứ hai: 8/1956 Chính phủ ban hành chính sách giáo dục phở thơng của nướcViệt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hệ thống GD phổ thông gồm 10 năm

+ Cấp 1: 4 năm, gồm các lớp 1, 2, 3, 4 không kể lớp vỡ lòng

+ Cấp 2: 3 năm, gồm các lớp 5, 6, 7

+ Cấp 3: 3 năm, gồm các lớp 8, 9, 101.Quá trình phát triển-Cải cách giáo dục lần ba: 01/1979 Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất hệ

thống GD phổ thông trong cả nước. Hệ thống giáo dục phổ thông gồm 12 năm:

+ Cấp 1: 5 năm, từ lớp 1 đến lớp 5

+ Cấp 2: 4 năm, từ lớp 6 đến lớp 9

+ Cấp 3: 3 năm, từ lớp 10 đến lớp 12

Cấp 1 và cấp 2 thống nhất thành trường phổ thông cơ sở

Trường cấp 3 gọi là trường phổ thông trung họcHiện nay, theo Luật Giáo dục (1998) hệ thống giáo dục có cấu trúc hồn chỉnh như sau:GD mầm nonNhà trẻMẫu giáoGD phổ thôngGD tiểu họcGD THCSGD THPTGD thường xuyênTrung học chuyên nghiệpDạy nghềGiáo dục ĐH-CĐTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình phát triển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×