1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. QUẢN LÍ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở ĐỊA PHƯƠNG

C. QUẢN LÍ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở ĐỊA PHƯƠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGQUY ĐỊNH CHUNGKhi thay đổi quản lí và cán bộ chủ chớt các cơTrường hợp giữa Bộ Giáo dục và Đảo tạo vàquan quản lí giáo dục – đào tạo cấp tỉnh, Ủy banỦy ban Nhân dân tỉnh khơng nhất trí thì báoNhân dân tỉnh cần thỏa thuận với Bộ Giáo dục vàcáo cả hai ý khiến lên thủ tướng chính phủĐào tạo trước khi quyết định.quyết định.II.TỒ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO CÁC CẤP Ở ĐỊA PHƯƠNG1.Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là tỉnh) có Sở Giáo

dục – Đào tạo2.Ở cấp huyện, quận, thị xã và thành phớ trực thuộc tỉnh (gọi chung là hụn)

có phòng Giáo dục – Đào tạo3.Biên chế của Sở Giáo dục – Đào tạo và Phòng Giáo dục – Đào tạo thuộc biên chế

quản lí của Nhà nước1. Ở cấp tỉnh, thành trực thuộc trung ương (gọi chung là tỉnh) có Sở Giáo dục – Đào tạo

a. Vị trí chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của Sở Giáo dục – Đào tạoVị trí: là cơ quan chun mơn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, là hệ thớng quản lí ngành Giáo dục – Đào

tạo cuả địa phươngChức năng: chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Giáo Dục và Đào tạo thực hiện

chức năng quản lí Nhà nước về lĩnh vực giáo dục đào tạo ở địa phương1. Ở cấp tỉnh, thành trực thuộc trung ương (gọi chung là tỉnh) có Sở Giáo dục – Đào tạoa. Vị trí chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của Sở Giáo dục – Đào tạoNhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Sở Giáo dục – Đào tạo

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương, chịu trách nhiệm chỉ đạothực hiện khi được duyệt

- Chỉ đạo các trường ở đại phương thực hiện cac điều lệ, quy chế, quy định về tổ chức và chuyên môn

- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các chuyên đề khoa học giáo dục đào tạo, đúc kết sáng kiến kinh nghiệm1. Ở cấp tỉnh, thành trực thuộc trung ương (gọi chung là tỉnh) có Sở Giáo dục – Đào tạoa. Vị trí chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của Sở Giáo dục – Đào tạoNhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Sở Giáo dục – Đào tạo

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương, chịu trách nhiệm chỉ đạothực hiện khi được duyệt

- Chỉ đạo các trường ở đại phương thực hiện cac điều lệ, quy chế, quy định về tổ chức và chuyên môn

- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các chuyên đề khoa học giáo dục đào tạo, đúc kết sáng kiến kinh nghiệm1. Ở cấp tỉnh, thành trực thuộc trung ương (gọi chung là tỉnh) có Sở Giáo dục – Đào tạob. Tổ chức bộ máy Sở Giáo dục và Đào tạoSở Giáo dục và Đào tạoGiám đốcPhó giám đốcPhó giám đốcb. Tổ chức bộ máy Sở Giáo dục và Đào tạo

Trong đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các mặt công tác sau:GiáoGiáo dụcdụcGiáo dụcbổ túc-phổ thôngchống mùmầm

nonchữGiáo dục

chuyên

nghiệpTổng hợpThanh traKế hoạch- tàiTở chứcgiáo dụcchính-kế tốncán bộhành chínhquản trị2. Ở cấp huyện, quận, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh( gọi chung là huyện) có phòng

Giáo dục – Đào tạoPhòng

Giáo dục – Đào tạo là:Cơ quan chuyên môn của Uỷ ban

nhân dân hụnHệ thớng tở chức quản lí hành chính Nhà

nước vế lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở

địa phương2. Ở cấp huyện, quận, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh ( gọi chung là huyện) có phòng Giáo

dục – Đào tạo

a. Nhiệm vụ chủ yếu của Phòng giáo dục – Đào tạoThực hiện chức năng quản lí hành chính

Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo

ở địa phươngThanh tra, kiểm tra, đôn đốc các trường và

các cơ sở giáo dục khác của địa phương thực

hiện các quy định về giáo dục và đào tạo

trong các trường học2. Ở cấp huyện, quận, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh

(gọi chung là huyện) có phòng Giáo dục – Đào tạob. Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục – Đào tạoGiám đớc

Phó giám đớc (Ơng Nguyễn(Bà Nguyễn Hồng Sáng)Phó giám đớcNhật Nam)(Bà Nguyễn Phương Dung)Văn phòng SởPhòng chính

trị, tư tưởng và

Pháp chếPhòng GiáoPhòng Giáodục TiểuPhòng Giáodục Trung họchọcdục Chuyênvà Thườngnghiệp và ĐạixuyênhọcTrực tiếp theo dõi sự nghiệp

Giáo dục: Tx. Thuận An, Tx.

Tân Uyên, Huyện Phú Giáo,

Huyện Dầu Tiêng, Huyện Bầu

Bàngb. Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục – Đào tạoSơ đồ cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục-Đào tạo Thủ Dầu MộtLãnh đạoPhó trưởng phòngTrưởng phòng(Dương Văn Bớn)(Nguyễn Văn Chệt)Phó trưởng phòng

(Phạm Hoa Hòa)Cơng Đồn

Ngành

Giáo DụcTở Chức

Cán BộTài chínhThanh traChun mơn

Mầm nonChun

mơn Tiểu

họcChun mơn

Trung họcĐồn Đội- Phổ cậpVănThư việngiáo dụcthưThiết bị,..TDTTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. QUẢN LÍ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở ĐỊA PHƯƠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×