1. Trang chủ >
  2. Trung học cơ sở - phổ thông >
  3. Lớp 7 >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá, nhận xét sau khi chấm bài kiểm tra.

Đánh giá, nhận xét sau khi chấm bài kiểm tra.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngàysoạn

01.01.2017:Tiết 19. Bài 10:Ngày dy: 03.01.2017Dy lp: 9ANgày dy: 05.01.2017Dy lp: 9BNgày dy: 05.01.2017Dy lp: 9Chọc kì ii:

kĩ thuật trồng cây xoài1. Mục tiêu

a) V kiến thức:

Biết đợc giá trị dinh dỡng, đặc điểm thực vật và yêu cầu

ngoại cảnh của cây xoài .

b) V kỹ năng:

248248Nắm đợc phơng pháp gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo

quản .

c) V thái ®é:

Cã ý thøc häc tËp, t×m hiĨu thùc tÕ.

* Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực chung: Trình bày được qui trình kĩ thuật và nội dung cơ bản của

từng khâu

- Năng lực chuyên biệt: Nêu được giá trị dinh dưỡng của các loại quả có

múi, yêu cầu ngoại cảnh riêng của cây xồi.

* Tích hợp mơi trường

* Tích hợp ừng phó với biến đổi khí hậu

* Thợp sử dụng năng lượng tiết kiệm

2. Chn bÞ cđa giáo viên v hc sinh.

a) Chuẩn bị của giỏo viờn.

Bảng 6/SGK, giáo án, ĐDDH.

b) Chuẩn bị của hc sinh.

Đọc và nghiên cứu trớc bài mới.

3. Tiến trình bài dạy.

a) Kiểm tra bài cũ:Không KTb) Dạy ni dung bài mới:249249I. Giá trị dinh dỡng của quả

xoi: (5)

? Quả chôm chôm có giá trị - Là loại cây ăn quả nhiệt đới

có chứa đờng, các Vitamin và

TB nh thế nào?

khoáng chất.

* Tớch hp mụi trng v ng - Quả ăn tơi, chế biến thành

xiro hoặc đóng hộp.

GV phú vi BKH:

Ngoi cỏc giỏ tr v kinh tế, cây ăn

quả còn có tác dụng lớn đến việc

bảo vệ môi trường sinh thái như :

làm sạch không khí, giảm tiếng ồn,

làm rừng phòng hộ, hàng rào chắn

gió, làm đẹp cảnh quan, chống xói

mòn, bảo vệ đất,…

* Tích hợp sử dụng năng lượng

GV tiết kiệm:

Ngoài các giá trị về kinh tế, về

mơi trường, cây ăn quả còn có

tác dụng lớn trong việc tích lũy

năng lượng, chuyển hóa năng

lượng mặt trời thành thế năng

trong các hợp chất hữu cơ- Qua quan sát thực tế hãy

cho biết đặc điểm thực

? vật của cây chôm chôm?

TB - Thân cây xoài có đặc

điểm gì?

- Hoa chôm chôm mọc ở

? đâu?

TB

?

TB - Cây Chôm chôm có

những yêu cầu về ngoại

cảnh nh thế nào?

?

TB250II. đặc điểm thực vật và

yêu cầu ngoại cảnh (10)

1. Đặc điểm thực vật:

- Là cây có tán lá rộng.

- Hoa mọc thành từng chùm ở

đầu ngọn cành gồm có hoa

đực, hoa cái và hoa lỡng tính.

Tỉ lệ các loại hoa trên một cây

thay đổi theo từng mùa.

2. Yêu cầu ngoại cảnh:

- Cây chôm chôm thích hợp với

điều kiện nóng ẩm. Nhiệt độ

thích hợp: 25 260C.

- Lợng ma hàng năm khoảng

1000 - 1200 mm/năm. Phân

phối đều trong năm

- ánh sáng: Cần ánh sáng cho

nên những quả mọc ở ngoài

tán có màu đỏ đẹp hơn quả

250ở trong tán cây.

Cây xoi thích hợp với loại - Đất: Trồng đợc trên nhiều loại

đất, nhng đất thịt pha cát là

đất nào?

t phự xa ven sụng, tng ỏt thích hợp nhất. Độ pH từ 5,5 –

giầy, đất có độ PH tù 5,5 - 6,5

6,5.

?

TBIII. Kü thuật trồng và chăm

sóc: (10)

Giới thiệu một số giống 1. Mét sè gièng xoµi (SGK)

xoµi trång phỉ biÕn.H·y cho biÕt đối với cây

xoài thì nhân giống cây

GV bằng phơng pháp nào là

tốt nhất ?

?

TB?

TB?

TB

?K?

TB

HS

GV

2512. Nhân giống cây:

Phổ biến là phơng pháp gieo

hạt, chiết và ghép trong đó

ghép là phổ biến hơn cả.

3. Trồng cây:

a. Thời vụ trồng:

- MN: Đầu mùa ma: Tháng 4

- Hãy cho biết vào thời tháng 5.

điểm nào tiến hành trồng

cây xoài là tốt nhất ?

b. Khoảng cách trồng:

12m x 12m, 14m x 14m ...

- Khoảng cách trồng nh thế c. Đào hố bón phân lót:

nào là hợp lý ?

4. Chăm sóc:

- Làm cỏ, xới xáo: Diệt cỏ dại,

Hãy kể tên các công việc mất nơi ẩn náu của sâu bệnh

chăm sóc cây ăn quả nói hại, làm đất tơi xốp.

chung ?

- Bón phân thúc:

+ Sau khi hái quả và tỉa

- Bón phân thúc tập chung cành: Phân hữu cơ và phân

vào

hoá học.

Bún phõn lút cho xoi vo my

+ Đón trớc khi hoa nở: Phân

thi kỡ ?

đạm

Vo 2 thi kỡ : Trc khi ra hoa + Trước khi ra hoa

và sau thu hoạch quả

+ sau thu hoạch quả: ChÊt vi lỵng

* Tích hợp mơi trường và ng và chất tăng đậu quả.

phú vi BHK:

Bún phõn ỳng yêu cầu kĩ thuật,

phân hữu cơ đã hoai mục, vùi

trong đất tránh gây ơ nhiễm mơi

trường. Bón thêm bùn khơ, phù sa

cung cấp chất dinh dưỡng cho

cây và góp phần cải tạo đất.

251– Phủ rơm rạ hoặc các vật liệu

khác quanh gốc cây, trồng xen

cây ngắn ngày để giữ ẩm và hạn

chế cỏ dại, chống xói mòn đất.

* Tích hợp sử dụng năng lượng

tiết kiệm:

Bón phân đúng yêu cầu kĩ thuật,

phân hữu cơ đã hoai mục, vùi

trong đất tránh thất thốt phân

bón (một số loại đạm dễ bay hơi).

Bón thêm bùn khô, phù sa cung

GV cấp chất dinh dưỡng cho cây và

góp phần cải tạo đất, tăng khả

năng chống chịu của đất.

Phủ rơm rạ hoặc các vật liệu

khác quanh gốc cây, trồng xen

cây ngắn ngày để giữ ẩm và hạn

chế c di, chng xúi mũn t.?K

HS

GVGV252d. Tới nớc.

e. Tạo hình sửa cành.

- Hãy kể tên một số loại h. Phòng trừ sâu bệnh.

sâu, bệnh thờng gặp ở

cây chôm chôm ?

Sõu đục quả, rầy xanh, rầy

đên…..

* Tích hợp Sử dụng năng lượng

tiết kiệm:

Phòng trừ sâu bệnh kịp thời bằng

các biện pháp tổng hợp, sử dụng

thuốc hoá học đúng kĩ thuật để

giảm ô nhiễm môi trường, tăng

sức đề kháng cho cây trồng.

*Tích hợp mơi trường và ừng

phó với BĐKH:

Phòng, trừ sâu, bệnh kịp thời bằng

các biện pháp tổng hợp, sử dụng

thuốc hoá học đúng kĩ thuật để

giảm ô nhiễm môi trường, tránh

gây độc cho người và động vật,

đảm bảo an toàn vệ sinh thc

IV. Thu hoạch, bảo quản,

phm.

chế biến: (5)

1. Thu hoạch:

252- Do quả chín rải rác nên thu

- Khi nào ta có thể thu hoạch nhiều lần.

hoạch quả hợp lý nhất ?

- Khi thấy vỏ quả có màu vàng

- Dùng cách nào để thu hoặc đỏ vàng thì tiến hành

hoạch quả ?

thu ho¹ch.

* Tích hợp Sử dụng năng lượng

tiết kiệm:

Thu hoạch đúng lúc, đúng

? phương pháp sẽ cho sản lượng

TB cao nhất và chất lượng tốt nhất.

*/ Tích hợp mơi trường:

?

Thu hoch m bo thi gian

TB

cỏch li.

2. Bảo quản:

GV

Đựng trong túi ni long ở nhiệt

- Giới thiệu cách bảo quản

độ 100C có thể giữ đợc 10

cho học sinh tham khảo.

đến 12 ngày mà chất lợng quả

* T/hp S dng nng lng

không thay ®ỉi.

tiết kiệm:

Thực hiện đúng quy trình trong

chế biến và bảo quản làm giảm

GV thiểu các thất thoát, hư hỏng sản

phẩm.

* Tích hợp mơi trường:

Sử dụng chất điều hồ sinh

trưởng trong danh mục Nhà nước

GV cho phép, sử dụng đúng kĩ thuật

* Tích hợp ứng phó với BĐKH:

GV Sử dụng chất bảo quản, chất phụ

gia trong bảo quản và chế biến

đúng quy định vệ sinh an toàn

thực phẩm bảo vệ mơi trường,

góp phần hạn chế BĐKH.

GV

c) Cđng cè, lun tËp (4)

- Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ.

- Nêu giá trị dinh dỡng của quả xoài?

- GV hệ thống lại phần trọng tâm của bài.

d) Hớng dẫn học sinh tự học ở nhà (1)

- Học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

- Chuản bị nội dung cho bài (Kỹ thuật trồng cây chôm

chôm) .

253253* Rỳt kinh nghim sau giờ dạy:

- Thêi gian giảng toàn bài: ……………………………………………………….

- Thêi gian dnh cho từng phn:

- Nội dung kiến thức:

..

Phơng pháp ging dy:Ngàysoạn

07.01.2017:Ngày dy: 10.01.2017Dy lp: 9ANgày dy: 12.01.2017Dy lp: 9BNgày dạy: 12 .01.2017Dạy lớp: 9CTiÕt 20. Bµi 11:

kÜ thuËt trång cây MT

1. Mc tiờu:

a) V kiến thức:

Biết đợc giá trị dinh dỡng, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại

cảnh của cây mớt.b) V k ỹ năng:

Nắm đợc phơng pháp gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo

quản .

c) V thái ®é:

Cã ý thøc häc tËp, t×m hiĨu thùc tÕ.

* Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực chung: Trình bày được qui trình kĩ thuật và nội dung cơ bản của

từng khâu

- Năng lực chuyên biệt: Nêu được giá trị dinh dưỡng của các loại quả có

múi, yêu cầu ngoại cảnh riêng của cây mít.

* Tích hợp mơi trường

* Tích hợp ừng phó với biến đổi khí hậu

* Tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm

2. Chuẩn bị của giáo viờn v hc sinh.

a) Chuẩn bị của giỏo viờn.

- Bảng 6, 7/SGK, GA, ĐDDH.

254254b) Chuẩn bị của hc sinh.

Học bài cũ , nghiên cứu bài mới.

3. Tin trỡnh bi day.

a) Kiểm tra bài cũ:

b) Dy ni dung bi mi:?

TB

HS

?

TB

HS

GV

GVGV?

TB

255Không KTI. Giá trị dinh dỡng của quả

mớt (5)

Quả mớt có giá trị nh thế - Là loại cây ăn quả nhiệt đới

có chứa đờng, các Vitamin và

nào?

L loi qu chỳa nhiu vitamin khoáng chất.

A,B,C, D, khoỏng cht v cỏc - Quả ăn tơi, chế biến thành

Axớt

xiro hoặc đóng hộp.

Vy ngoi giỏ trị về ding dưỡng,

về kinh tế thì cây mít còn giá trị

nào khơng?

Thảo luận

KL:

*/ T/hợp mơi trường và ứng phó

với BĐKH:

Ngồi các giá trị về kinh tế, cây ăn

quả còn có tác dụng lớn đến việc

bảo vệ mơi trường sinh thái như :

làm sạch khơng khí, giảm tiếng ồn,

làm rừng phòng hộ, hàng rào

chắn gió, làm đẹp cảnh quan,

chống xói mòn, bảo vệ đất,…

* T/hợp sử dụng năng lượng

tiết kiệm:

Ngồi các giá trị về kinh tế, về

môi trường, cây ăn quả còn có

tác dụng lớn trong việc tích lũy

năng lượng, chuyển hóa năng

lượng mặt trời thành thế năng

trong các hợp cht hu c

II. đặc điểm thực vật và

yêu cầu ngoại cảnh (10)

1. Đặc điểm thực vật:

- Qua quan sát thực tế hãy - Là cây có tán lá rộng.

cho biết đặc điểm thực - Hoa mọc thành từng chùm ở

vật của cây chôm chôm?

đầu ngọn cành gồm có hoa

- Thân cây mớt có đặc đực, hoa cái và hoa lỡng tính.

điểm gì?

Tỉ lệ các loại hoa trên một cây

- Hoa mớt mọc ở đâu?

255u ngn cnh.thay đổi theo từng mùa.?

TB - Cây Chôm chôm có

những yêu cầu về ngoại

HS cảnh nh thế nào?

Nhit : 20 300C.

? Lợng ma: 2000mm/nm

TB nh sỏng: l cõy a ỏnh sỏng2. Yêu cầu ngoại cảnh:

- Cây mớt thích hợp với điều

kiện nóng ẩm. Nhiệt độ thích

hợp: 20 300C.

- Lợng ma hàng năm khoảng

2000 mm/năm. Phân phối đều

trong năm

HS

- ánh sáng: Cần ánh sáng cho

Cây mớt thích hợp với loại nên những quả mọc ở ngoài

đất nào?

tán có màu đỏ đẹp hơn quả ở

ất thịt pha cát là thích trong tán cây.

hợp nhất. Độ pH từ 4,5

?K 6,5.

- Đất: Trồng đợc trên nhiều loại

HS

đất, nhng đất thịt pha cát là

thích hợp nhất. Độ pH tõ 4,5 –

6,5.

Giíi thiƯu mét sè gièng mít III. Kỹ thuật trồng và chăm

trồng phổ biến.

sóc: (10)

1. Một số giống mớt: (SGK)

GV

- Hãy cho biết đối với cây 2. Nhân giống cây:

mớt thì nhân giống cây Phổ biến là phơng pháp gieo

bằng phơng pháp nào là hạt, chiết và ghép trong đó

? tốt nhất ?

ghép là phổ biến hơn cả.

TB

3. Trồng cây:

- Hãy cho biết vào thời

a. Thời vụ trồng:

điểm nào tiến hành trồng - MN: Đầu mùa ma: Tháng 4 tháng 5.

cây mớt là tốt nhất ?

? - Vùng nào có thể trồng

TB cây chôm chôm ?

b. Khoảng cách trồng:

Khoảng cách trồng nh thế

? nào là hợp lý ?

TB

c. Đào hố bón phân lót:

- Khi đào hố bón phân lót

cần chú ý điều gì ?

?K

Hãy kể tên các công việc

chăm sóc cây ăn quả nói 4. Chăm sóc:

256256?K chung ?

?K

?

TBGVGV- Làm cỏ, xới xáo: Diệt cỏ dại,

mất nơi ẩn náu của sâu bệnh

- Bón phân thúc tập hại, làm đất tơi xốp.

chung vào những thời - Bón phân thúc:

gian nào ?

+ Sau khi hái quả và tỉa

cành: Phân hữu cơ và phân

hoá học.

+ Đón trớc khi hoa nở: Phân

đạm và kali.

+ Nuôi quả: Chất vi lợng và

*/ Tớch hp mụi trng v ng chất tăng đậu quả.

phú vi BĐHK:

Bón phân đúng yêu cầu kĩ thuật,

phân hữu cơ đã hoai mục, vùi

trong đất tránh gây ơ nhiễm mơi

trường. Bón thêm bùn khô, phù

sa cung cấp chất dinh dưỡng cho

cây và góp phần cải tạo đất.

– Phủ rơm rạ hoặc các vật liệu

khác quanh gốc cây, trồng xen

cây ngắn ngày để giữ ẩm và hạn

chế cỏ dại, chống xói mòn đất.

* Tích hợp sử dụng năng lượng

tiết kiệm:

Bón phân đúng yêu cầu kĩ thuật,

phân hữu cơ đã hoai mục, vùi

trong đất tránh thất thốt phân

bón (một số loại đạm dễ bay hơi).

Bón thêm bùn khơ, phù sa cung

cấp chất dinh dưỡng cho cây và

góp phần cải tạo đất, tăng khả

năng chống chịu của đất.

Phủ rơm rạ hoặc các vật liệu

khác quanh gốc cây, trồng xen

cây ngắn ngày để giữ ẩm và hạn

chế cỏ dại, chống xói mòn đất.

- H·y kĨ tên một số loại - Tới nớc.

sâu, bệnh thờng gặp ở - Tạo hình sửa cành.

cây chôm chôm ?

- Phòng trừ sâu bệnh.?

257- Khi nào ta có thể thuIV. Thu hoạch, bảo quản,

chế biến: (5)

257TB hoạch quả hợp lý nhất ?

- Dùng cách nào để thu

hoạch quả ?

* T/hp S dụng năng lượng

tiết kiệm:

? Thu hoạch đúng lúc, đúng

TB phương pháp sẽ cho sản lượng

cao nhất và chất lượng tốt nhất.

? */ T/hợp môi trường:

TB

Thu hoạch đảm bảo thời gian

cách li.1. Thu hoạch:

- Do quả chín rải rác nên thu

hoạch nhiều lần.

- Khi thấy vỏ quả có màu vàng

hoặc đỏ vàng thì tiến hành

thu hoạch.GV- Giới thiệu cách bảo quản

cho häc sinh tham kh¶o.

* T/hợp Sử dụng năng lượng

tiết kiệm:

Thực hiện đúng quy trình trong

chế biến và bảo quản làm giảm

thiểu các thất thốt, hư hỏng sản

phẩm.

*/ T/hợp mơi trường:

GV Sử dụng chất điều hoà sinh

trưởng trong danh mục Nhà nước

GV cho phép, sử dụng đúng kĩ thuật

*/ T/hợp ứng phó với BĐKH:

Sử dụng chất bảo quản, chất phụ

gia trong bảo quản và chế biến

đúng quy định vệ sinh an tồn

thực phẩm bảo vệ mơi trường,

GV góp phần hạn chế BKH.2. Bảo quản:

Đựng trong túi ni long ở nhiệt

độ 100C có thể giữ đợc 10

đến 12 ngày mà chất lợng quả

không thay đổi.GV

c) Củng cố, luyn tp (4)

- Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ.

- Nêu giá trị dinh dỡng của quả xoài?

- GV hệ thống lại phần trọng tâm của bài.

d) Hớng dẫn học sinh t ở nhà (1)

- Học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

- Chuẩn bị nội dung cho bài Nhận biết một số loại sâu,

bệnh hại cây ăn quả .

258258Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá, nhận xét sau khi chấm bài kiểm tra.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×