1. Trang chủ >
  2. Lớp 8 >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt

Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án Tin học 8

Năm học 2017-2018

? Thanh công cụ là gì? Hãy nêu một lệnh + Thanh cơng cụ của phần mềm

bất kỳ trong thanh đó. (có thể cho HS lên chứa các cơng cụ làm việc chính.

bảng vẽ).

Đây chính là các cơng cụ dùng để

vẽ, điều chỉnh và làm việc với

các đối tượng.c) Giới thiệu các công cụ làm

Gv Cả lớp nghiên cứu mục c trong SGK.

việc chính

Giáo viên giới thiệu các cơng cụ làm việc

chính cho học sinh.

Để chọn một công cụ hãy nháy chuột lên

biểu tượng của công cụ này.

Mỗi nút trên thanh công cụ sẽ có nhiều

cơng cụ cùng nhóm. Nháy chuột vào nút

nhỏ hình tam giác phía dưới các biểu

tượng sẽ làm xuất hiện các cơng cụ khác

nữa. Mỗi cơng cụ đều có một biểu tượng

riêng tương ứng. Biểu tượng cho biết

công dụng của cơng cụ đó.

? Cơng cụ đầu tiên trên thanh cơng cụ là

* Các công cụ liên quan đến đối

công cụ gì? Tác dụng ?

tượng điểm

?

- Cơng cụ

dùng để ? Cách tạo?

- Công cụ

tạo một điểm

mới.

dùng để ? Cách tạo?

? - Công cụ

- Công cụ

tạo giao của hai

đối tượng.

dùng để ? Cách tạo?

? - Công cụ

- Công cụ

điểm

Gv Chiếu các công cụ liên quan đến đoạn,

đường thẳng?- Các công cụ

Cách tạo?,,dùng để tạo trungdùng để ? * Các công cụ liên quan đến

đoạn, đường thẳng

Các công cụ

,

,

dùng để tạo đường, đoạn, tia đi

qua hai điểm cho trướcNgười soạn: Đỗ Văn Nguyên19Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8

?Gv?- Công cụNăm học 2017-2018

dùng để ? Cách tạo?Công cụ

sẽ tạo ra một đoạn

thẳng đi qua một điểm cho trước

và với độ dài có thể nhập trực

tiếp từ bàn phím.

Thao tác: chọn cơng cụ, chọn

một điểm cho trước, sau đó nhập

một giá trị số vào

Nháy nút áp dụng sau khi đã

nhập xong độ dài đoạn thẳng.Chú ý: Trong cửa sổ trên có thể nhập một

chuỗi kí tự là tên cho một giá trị số.

Chiếu các cơng cụ tạo mối quan hệ hình

học* Các cơng cụ tạo mối quan hệ

Nhắc lại tác dụng của từng cơng cụ để tạo hình học

mới quan hệ hình học?

- Cơng cụ

dùng để tạo

đường vng góc

- Cơng cụ

sẽ tạo ra một

đường thẳng song song

- Công cụ

dùng để vẽ đường

trung trực của một đoạn thẳng

hoặc hai điểm cho trước.

- Công cụ

đường phândùng để tạoc. Củng cố, luyện tập: (4’)

? Nêu cách tạo giao điểm của 2 đối tượng?

? Có những cơng cụ gì liên quan đến đoạn, đường thẳng nêu thao tác của

một công cụ?

Hs: Nêu cách làm và lên thực hành.

d. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2')

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, Ôn lại các kiến thức chính đã học.

- Chuẩn bị trước các nội dung tiếp theo của bài

*) Rút kinh nghiệm giờ giảng:

- Thời gian giảng toàn bài:...............................................................................

...........................................................................................................................

Người soạn: Đỗ Văn Nguyên20Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8

Năm học 2017-2018

- Thời gian dành cho từng phần:.......................................................................

..........................................................................................................................

.

- Nội dung kiến thức:........................................................................................

..........................................................................................................................

.

- Phương pháp giảng dạy:.................................................................................

...........................................................................................................................------------------------------------Ngày soạn: 26/01/2018Ngày dạy: 30/01/2018

Ngày dạy: 29/01/2018Dạy lớp: 8A

Dạy lớp: 8BTiết 43. GIẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA (Tiếp)

1. Mục tiêu:

a. Về kiến thức:

- Học sinh biết được ý nghĩa của hình học geogebra. Làm quen với phần

mềm này như khởi động, các thanh công cụ, các nút lệnh …

b. Về kỹ năng:

- Nắm được cách vẽ một hình nào đó khi sử dụng phần mềm geogebra này.

c. Về thái độ:

- Kích thích sự ham học hỏi, rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Chuẩn bị của giáo viên:

- SGK, sách tham khảo, phòng máy cài phần mềm geogebra.

b. Chuẩn bị của học sinh:

- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.

3. Tiến trình bài dạy:

a. Kiểm tra bài cũ: (15’)

(Kiểm tra 15’)

Câu hỏi:Người soạn: Đỗ Văn Nguyên21Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8

Năm học 2017-2018

Hãy nêu tác dụng và thao tác sử dụng các công cụ liên quan đến đối tượng

điểm và công cụ:?

Đáp án – Biểu điểm:- Công cụ

tạo một điểm mới.. Thao tác: Chọn công cụ và nháy chuột

lên một điểm trống trên màn hình hoặc nháy chuột lên một đối tượng để tạo điểm

thuộc đối tượng này

(3đ)

- Công cụ

tạo giao của hai đối tượng. Thao tác: Chọn công cụ và lần

lượt nháy chuột chọn hai đối tượng đã có trên mặt phẳng.

(2đ)

- Công cụ

dùng để tạo trung điểm. Thao tác: Chọn công cụ rồi nháy

chuột tại hai điểm này để tạo trung điểm

(2đ)

- Công cụ

sẽ tạo ra một đoạn thẳng với kích thức cho trước.

Thao tác: chọn cơng cụ, chọn một điểm cho trước, sau đó nhập một giá trị số

vào cửa sổ.

(3đ)

*) Đặt vấn đề vào bài mới (1’): Giờ trước chúng ta đã làm quen với màn hình

phần mềm Geogebra bằng tiếng Việt. Chúng ta tiếp tụ đi nghiên cứu xem các cơng

cụ ở phần mềm này có giống với phiên bản trước không? Ta vào bài hôm nay.

b. Dạy nội dung bài mới: (25’)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Gv Giờ trước chúng ta đã được tìm hiểu về 2. Làm quen với phần mềm

một số công cụ liên quan đến đối tượng

GeoGebra

điểm, tiếp theo ta xét tiếp …

c) Giới thiệu các công cụ làm việc

Gv Các cơng cụ liên quan đến hình tròn

chính

* Các cơng cụ liên quan đến hình

tròn?- Tác dụng của cơng cụ??- Tác dụng của cơng cụ?- Cơng cụ

tạo ra hình tròn bằng

cách xác định tâm và một điểm trên

hình tròn.

- Cơng cụ

dùng để tạo ra hình

tròn bằng cách xác định tâm và bán

kính.- Thao tác thực hiện thế nào?Người soạn: Đỗ Văn Nguyên22Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8Năm học 2017-2018

- Thao tác:

Thao tác: chọn cơng cụ, chọn tâm

hình tròn, sau đó nhập giá trị bán

kính trong hộp thoại sau:?- Tác dụng của cơng cụ?- Cơng cụ

dùng để vẽ hình tròn

đi qua ba điểm cho trước

- Thao tác: chọn cơng cụ, sau đó lần

lượt chọn ba điểm.- Thao tác thực hiện thế nào??- Tác dụng của công cụ?- Công cụ

dùng để tạo một nửa

hình tròn đi qua hai điểm đối xứng

tâm.?- Tác dụng của công cụ?- Công cụ

sẽ tạo ra một cung

tròn là một phần của hình tròn nếu

xác định trước tâm hình tròn và hai

điểm trên cung tròn này.?- Tác dụng của công cụ?- Công cụ

sẽ xác định một cung

tròn đi qua ba điểm cho trước. Thao tác: (sgk - 103)

* Các cơng cụ biến đổi hình họcGv Các cơng cụ biến đổi hình học- Cơng cụ

dùng để tạo ra một

đối tượng đối xứng với một đối

tượng cho trước qua một trục là

đường hoặc đoạn thẳng.?Chọn công cụ, chọn đối tượng cần biến

đổi (có thể chọn nhiều đối tượng bằng

cách kéo thả chuột tạo thành một khung

chữ nhật chứa các đối tượng muốn

chọn), sau đó nháy chuột lên đường

hoặc đoạn thẳng làm trục đối xứng.

Để lưu tệp, mở tệp có sẵn ta làm như

thế nào?Người soạn: Đỗ Văn Nguyên23- Công cụ

dùng để tạo ra một

đối tượng đối xứng với một đối

tượng cho trước qua một điểm cho

trước (điểm này gọi là tâm đối

xứng).

d) Các thao tác với tệp

Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S hoặc Hồ

sơ  Lưu lại từ bảng chọn.

Để mở một tệp đã có, nhấn tổ hợp

phím Ctrl+O hoặc thực hiện lệnh

Trường THCS Nong LayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×