1. Trang chủ >
  2. Lớp 8 >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối tượng hình học

Đối tượng hình học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án Tin học 8Năm học 2017-2018Gv??thuộc- Giáo viên giới thiệu các đối tượng tự

do và các đối tượng phụ thuộc, cho biết

ý nghĩa của chúng.

- Hướng dẫn HS biết thế nào là:

+ Đường thẳng đi qua 2 điểm.

+ Giao của 2 đối tượng hình học.

Kết luận về đối tượng tự do và đối

tượng phụ thuộc.

Giới thiệu danh sách các đối tượng trên

màn hình của Geogebra. Phần mềm

Geogebra cho phép hiển thị danh sách

tất cả các đối tượng hình học hiện đang c) Danh sách các đối tượng trên màn

có trên trang hình.

hình

Để hiển thị danh sách ta làm thế nào?

Dùng lệnh Hiển thị  Hiển thị

danh sách đối tượng để

hiện/ẩn khung thơng tin

này trên màn hình.

d) Thay đổi thuộc tính của đối tượng

Giới thiệu và hướng dẫn cách thay đổi

thuộc tính của các đối tượng.

Các đối tượng hình đều có các tính chất

như tên (nhãn) đối tượng, cách thể hiện

kiểu đường, màu sắc, ....

Để làm ẩn đối tượng?

- Các thao tác thường dùng để thay đổi

Ẩn/hiện tên (nhãn) của đối tượng?

tính chất của đối tượng.

+ Ẩn đối tượng: Để ẩn một đối

tượng, thực hiện các thao tác sau:

(1) Nháy nút phải chuột lên đối tượng;

(2) Huỷ chọn Hiển thị đối tượng

trong bảng chọn:Người soạn: Đỗ Văn Nguyên26Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8???Năm học 2017-2018+ Ẩn/hiện tên (nhãn) của đối

tượng: Để làm ẩn hay hiện tên của

đối tượng, thực hiện các thao tác

sau:

(1) Nháy nút phải chuột lên đối

tượng trên màn hình;

(2) Huỷ chọn Hiển thị tên trong bảng

chọn.

+ Thay đổi tên của đối tượng:

Muốn thay đổi tên của một đối tượng, Muốn thay đổi tên của một đối

thực hiện?

tượng, thực hiện các thao tác sau:

(1) Nháy nút phải chuột lên đối

tượng trên màn hình;

(2) Chọn lệnh Đổi tên trong bảng chọn:

Sau đó nhập tên mới trong hộp

thoại:

(3) Nháy nút áp dụng để thay đổi, nháy

nút Huỷ bỏ nếu không muốn đổi tên.

Đặt/huỷ vết chuyển động của đối + Đặt/huỷ vết chuyển động của đối

tượng?

tượng:

(1) Nháy nút phải chuột lên đối tượng;

(2) Chọn Mở dấu vết khi di

chuyển.

Các thao tác xóa đối tượng

Để xố các vết được vẽ, nhấn

Ctrl+F.

+ Xố đối tượng:

(1) Dùng cơng cụ

chọn đối tượng

rồi nhấn phím Delete.

(2) Nháy nút phải chuột lên đối tượng và

thực hiện lệnh Xố.

(3) Chọn cơng cụ

trên thanh cơng

cụ và nháy chuột lên đối tượng muốn xoá.

c. Củng cố, luyện tập: (5’)

Gv: Hệ thống lại toàn bộ kiến thức của bài.

? Yêu cầu học sinh nhắc lại và lên bảng thực hành đối với các kiến thức đó.

Hs: Nêu cách làm và lên thực hành.

d. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2')

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, Ơn lại các kiến thức chính đã học

- Về nhà xem trước mục 4 - Bài tập thực hành.

*) Rút kinh nghiệm giờ giảng:

- Thời gian giảng toàn bài:...............................................................................Người soạn: Đỗ Văn Nguyên27Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8

Năm học 2017-2018

...........................................................................................................................

- Thời gian dành cho từng phần:.......................................................................

..........................................................................................................................

.

- Nội dung kiến thức:........................................................................................

..........................................................................................................................

.

- Phương pháp giảng dạy:.................................................................................

...........................................................................................................................Ngày soạn: 02/02/2018Ngày dạy: 06/02/2018

Ngày dạy: 05/02/2018Dạy lớp: 8A

Dạy lớp: 8BTiết 45. GIẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA (Tiếp)

1. Mục tiêu:

a. Về kiến thức:

- Học sinh biết được ý nghĩa của hình học geogebra. Làm quen với phần

mềm này như khởi động, các thanh công cụ, các nút lệnh …

b. Về kỹ năng:

- Nắm được cách vẽ một hình nào đó khi sử dụng phần mềm geogebra này.

- Rèn luyện kĩ năng thực hiện với các đối tượng trong phần mềm.

c. Về thái độ:

- Kích thích sự ham học hỏi, rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Chuẩn bị của giáo viên:

- SGK, sách tham khảo, máy tính cài phần mềm geogebra.

b. Chuẩn bị của học sinh:

- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.

Người soạn: Đỗ Văn Nguyên28Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8Năm học 2017-20183. Tiến trình bài dạy:

a. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu hỏi:

Muốn thay đổi tên của một đối tượng ta thực hiện thao tác nào? Thực hành

đổi tên một đối tượng.

Đáp án – Biểu điểm:

Muốn thay đổi tên của một đối tượng, thực hiện các thao tác sau:

(1) Nháy nút phải chuột lên đối tượng trên màn hình;

(2) Chọn lệnh Đổi tên trong bảng chọn:

Sau đó nhập tên mới trong hộp thoại:

(3) Nháy nút áp dụng để thay đổi, nháy nút Huỷ bỏ nếu không muốn đổi tên.

(5.0 đ)

Thực hành đúng yêu cầu

(5.0 đ)

*) Đặt vấn đề vào bài mới (1’): Để rèn luyện và nhớ lâu hơn về tác dụng

của các công cụ trong phần mềm Geogebra thầy cùng các em sẽ đi thực hành trong

tiết hôm nay.

b. Dạy nội dung bài mới: (33’)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Vẽ tam giác

4. Thực hành

Gv Để vẽ đoạn thẳng ta dùng công cụ

nào?

*. Vẽ tam giác

Sử dụng công cụđể vẽ đoạnthẳng. Dùng công cụ

để đặt

tên cho các đỉnh của tam giác.

- Thực hiện trên máy tính

? u cầu các nhóm tạo hình tam giác trên

máy tính

Gv Quan sát và giúp đỡ một số học sinh

yếu kém thực hiện

*. Vẽ tứ giác

Gv * Vẽ cạnh của tứ giác

Treo bảng phụ có hình vẽ

Gv- Sử dụng công cụ

để vẽ đoạn

Dùng công cụ đoạn thẳng vẽ các

cạnh của tứ giác

thẳng. Dùng công cụ

để đặt

? - Dựa vào bài về tam giác để thực tên cho các đỉnh của tứ giác.

hiện bài tứ giác?

- Thực hiện yêu cầu

Gv Quan sát và giúp đỡ một số học sinh

yếu kém, Thực hiện làm mẫu trên

Người soạn: Đỗ Văn Nguyên29Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8Năm học 2017-2018máy tính để học sinh hiểu và thực

hiện tốt hơn.

Gv * Vẽ hình thang cân:

* Vẽ hình thang với 3 điểm cho

trước.?Cho trước ba đỉnh A, B, C. Dựng

đỉnh D của hình thang cân ABCD

dựa trên các công cụ đoạn thẳng,

đường trung trực và phép biến đổi

đối xứng qua trục.

Làm thế nào để vẽ hình thang cân?- Sử dụng cơng cụ

đường thẳng song song.

- Vẽ hình thang cân:để vẽ- Cơng cụ

dùng để vẽ

đường trung trực của một đoạn

thẳng hoặc hai điểm cho trước.

- Công cụ

dùng để tạo ra

một đối tượng đối xứng với một

đối tượng cho trước qua một trục

là đường hoặc đoạn thẳng

Gv Quan sát và giúp học sinh.

c. Củng cố - Luyện tập: (5’)

- Học sinh nhắc lại các thao tác để vẽ tam giác, tứ giác, hình thang, của phần

mềm Geogebra.

- Giáo viên hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học.

d. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1')

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, Ôn lại các kiến thức chính đã học.

- Học sinh về nhà ôn tập: + Vẽ tam giác, tứ giác

+ Vẽ hình thang.

*) Rút kinh nghiệm giờ giảng:

- Thời gian giảng toàn bài:...............................................................................

...........................................................................................................................

- Thời gian dành cho từng phần:.......................................................................

..........................................................................................................................

.

- Nội dung kiến thức:........................................................................................

..........................................................................................................................

.

Người soạn: Đỗ Văn Nguyên30Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8

Năm học 2017-2018

- Phương pháp giảng dạy:.................................................................................

...........................................................................................................................Ngày soạn: 04/02/2018Ngày dạy: 08/02/2018

Ngày dạy: 07/02/2018Dạy lớp: 8A

Dạy lớp: 8BTiết 46. GIẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA (Tiếp)

1. Mục tiêu:

a. Về kiến thức:

- Học sinh biết được ý nghĩa của hình học geogebra. Làm quen với phần

mềm này như khởi động, các thanh công cụ, các nút lệnh …

b. Về kỹ năng:

- Nắm được cách vẽ một hình nào đó khi sử dụng phần mềm geogebra này.

- Rèn luyện kĩ năng thực hiện với các đối tượng trong phần mềm.

c. Về thái độ:

- Kích thích sự ham học hỏi, rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Chuẩn bị của giáo viên:

Người soạn: Đỗ Văn Nguyên31Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8Năm học 2017-2018- SGK, sách tham khảo, máy tính cài phần mềm geogebra.

b. Chuẩn bị của học sinh:

- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.

3. Tiến trình bài dạy:

a. Kiểm tra bài cũ:

(Kết hợp trong giờ)

*) Đặt vấn đề vào bài mới (1’): Để rèn luyện tác dụng của các công cụ trong

phần mềm Geogebra thầy cùng các em sẽ đi thực hành trong tiết hôm nay.

b. Dạy nội dung bài mới: (39’)

Hoạt động của giáo viên

Gv Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác??Hoạt động của học sinh

4. Thực hành

* Vẽ đường tròn ngoại tiếp

tam giác- Sử dụng cơng cụ

để vẽ

Để đường tròn ngoại tiếp tam giác ta tam giác ABC

- Dùng cơng cụ đường tròn

dùng cơng cụ nào?Gọi một học sinh có thể làm mẫu.để vẽ đường tròn đi qua 3

điểm ABC.

- Thực hiện trên máy tínhGv u cầu các nhóm tạo hình tam giác trên - Thực hiện theo yêu cầu

máy tính

Quan sát và giúp đỡ một số học sinh

yếu kém thực hiện

Vẽ đường tròn nội tiếp tam giácGv

Để đường tròn ngoại tiếp tam giác ta - Trả lời

Gv dùng công cụ nào?

Gv Yêu cầu các nhóm tạo hình tam giác trên - Thực hiện trên máy tính

Người soạn: Đỗ Văn Nguyên32Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8Năm học 2017-2018máy tính

Quan sát và giúp đỡ một số học sinh

yếu kém thực hiện.

Vẽ hình thoi:

*Vẽ hình thoi:

Cho trước cạnh AB và một đường

thẳng đi qua A. Hãy vẽ hình thoi

ABCD lấy đường thẳng đã cho là

đường chéo. Sử dụng các cơng cụ

thích hợp đã học để dựng các đỉnh C,

D của hình thoi.

Gv Chú ý: Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau

và các cặp góc đối diện bằng nhau.

Chia nhóm thực hành.

- Thực hành theo yêu cầu

Gv Gọi học sinh nêu yêu cầu

* Vẽ hình vng:

- Sử dụng các cơng cụ thích

Hs

hợp đã học để vẽ hình vng

nếu biết trước một cạnh.

Gv Chú ý hình vng có 4 cạnh bằng

nhau và 4 góc bằng nhau.Gv

Chú ý tam giác đều có 3 cạnh và 3 góc

bằng nhau- Thực hành

* Vẽ một hình là đối xứng

trục của một đối tượng cho

trước trên màn hình:

Cho một hình và một đường

thẳng trên mặt phẳng. Hãy dựng

hình mới là đối xứng của hình

đã cho qua trục là đường thẳng

trên. Sử dụng cơng cụ đối xứng

trục để vẽ hình.Chia nhóm làm thực hành.Người soạn: Đỗ Văn Nguyên* Vẽ tam giác đều:

- Cho trước cạnh BC, hãy vẽ

tam giác đều ABC.33Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8Năm học 2017-2018Gv- Thực hành

* Vẽ một hình là đối xứng qua

tâm của một đối tượng cho

trước trên màn hình:

Cho trước một hình và một

điểm O. Hãy dựng hình mới là

đối xứng qua tâm O của hình đã

cho. Sử dụng cơng cụ đối xứng

tâm để vẽ hình- Chia nhóm làm thực hành.

Gv

- Gọi học sinh nêu yêu cầu- Thực hànhc. Củng cố, luyện tập: (4’)

- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức của bài.

- Gọi một học sinh trong một nhóm bất kì u cầu vẽ lại một hình trong các

hình đã vẽ trong giờ.

d. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1')

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi

- Ôn lại các kiến thức chính đã học

- Ơn lại cách vẽ đối xứng.

- Đọc trước bài mới: “Lặp với số lần chưa biết trước”.

*) Rút kinh nghiệm giờ giảng:

- Thời gian giảng toàn bài:...............................................................................

...........................................................................................................................

- Thời gian dành cho từng phần:.......................................................................

..........................................................................................................................

.

- Nội dung kiến thức:........................................................................................

..........................................................................................................................

.

- Phương pháp giảng dạy:.................................................................................

...........................................................................................................................Người soạn: Đỗ Văn Nguyên34Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8Ngày soạn: 09/02/2018Năm học 2017-2018Ngày dạy: 13/02/2018

Ngày dạy: 12/02/2018Dạy lớp: 8A

Dạy lớp: 8BTiết 47. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

1. Mục tiêu:

a. Về kiến thức:

- HS hiểu câu lệnh lặp While…do trong chương trình

- Viết chương trình Pasal sử dụng các câu lệnh với số lần chưa biết trước

b. Về kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng về khai báo, sử dụng biến;

- Rèn luyện khả năng đọc chương trình

c. Về thái độ:Người soạn: Đỗ Văn Nguyên35Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8

Năm học 2017-2018

- u thích học lập trình, tự tìm tòi những bài tốn tương tự và khó hơn để

giải với việc sử dụng các vòng lặp.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Chuẩn bị của giáo viên:

- SGK, sách tham khảo, máy tính, máy chiếu

b. Chuẩn bị của học sinh:

- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.

3. Tiến trình bài dạy:

a. Kiểm tra bài cũ: (6’)

Câu hỏi:

1

1

1

+

+ ... +

Viết chương trình tính S =

.

1.2.3 2.3.4

n(n +1)(n + 2)

Đáp án – Biểu điểm:

Var S, i : integer;

(2đ)

Begin

S: = 0; Readln(n);

(2đ)

For i := 0 to n do S := S +1/ i*(i+1)*(i+2);

(4đ)

Writeln(‘tong s la:’, S);

(2đ)

Readln

End.

*) Đặt vấn đề vào bài mới (1’): Trong bài trước chúng ta đã làm quen với

các hoạt động lặp và cách chỉ thị cho máy tính thực hiện các hoạt động lặp với số

lần đã được xác định trước, lặp với số lần chưa biết trước có gì khác? Thầy cùng

các em đi tìm hiểu trong bài hôm nay.

b. Dạy nội dung bài mới: (28’)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Gv Trong thực tế có nhiều hoạt động lặp đi 1. Các hoạt động lặp với số lần

lặp lại với số lần chưa được biết trước

chưa biết trước.

Hs

- Nghiên cứu ví dụ 1: (SGK)

Ví dụ 1: (SGK) cho ta biết gì?

- Trả lời

Ví dụ 2: (SGK)

? Ví dụ 2: (SGK) cho ta biết gì?

- Trả lời

Gv Chiếu nội dung bài:

Bài 1: S = 1 + 2 + 3 + ... + 100

Bài 2: S = 1 + 2 + 3 + ...

? Hãy cho biết bài 1 có số vòng lặp lặp

lại bao nhiêu lần

- Trả lời

Gv Chốt, khái quát, đưa ra sơ đồ hoạt động

của cấu trúc lặp với số lần chưa biết

trước

Người soạn: Đỗ Văn Nguyên36Trường THCS Nong LayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối tượng hình học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×