1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật - Công nghệ >
  3. Cơ khí - Luyện kim >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Cấu tạo bộ ly hợp 1 đóa ma sát:

a. Cấu tạo bộ ly hợp 1 đóa ma sát:

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Phần chủ động gồm các chi

tiết lắp ghép trực tiếp hay gián

tiếp với bánh đà và có cùng tốc

độ quay với bánh đà gồm: bánh

đà, đóa ép, vỏ ly hợp, lò xo ép.

• + Phần bò động gồm các chi tiết

lắp ghép trực tiếp hay gián tiếp

với trục bò động của ly hợp ( hay

trục sơ cấp hộp số) và có cùng

tốc độ góc với cùng trục bò động

của ly hợp gồm: trục bò động, đóa

bò động.KIỂU LÒ XO

XOẮN

Bánh

đà

Vỏ ly

hợpĐóa ma

sátBạc

đạn

chà

Đòn

mở

Chống

chấn

Ốcđộng

điềunh

đàchỉnh

Mâm Bulon

épĐò

n

mởĐĩa épVỏ ly

hợpKIỂU LÒ XO

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG:

Khi chưa đạp pedal ly hợp, do sứcnén của lò xo ép, các bộ phận:

Đóa ép, đóa ma sát, bánh đà tạo

thành một khối. Do đó khi động cơ

hoạt động, trục khuỷu động cơ quay

sẽ làm quay trục sơ cấp hộp số,

bánh răng hộp số, trục thứ cấp,

trục cardan, cầu xe và các bánh xe

quay theo, giúp xe tiến hoặc lùi dễ

dàng.Trạng thái

ly:

Khi ly hợp ở vò trí mở, dưới tác

dụng của lực đạp pedal lực được

truyền qua các cơ cấu cần đẩy

đến càng mở ly hợp tỳ vào bạc

đạn chà, bạc đạn này tỳ vào đầu

cần mở. Lúc này cần mở sẽ

kéo đóa ép dòch chuyển ra xa làm

cho đóa ma sát tách rời khỏi bánh

đà và đóa ép, do đó moment động

cơ không truyền qua hộp số.Trạng thái

hợp:

Khi pedal ly hợp được nhả ra, sức

ép các lò xo ở bên trong mâm ép

đẩy về phía trong đóa ly hợp. Làm

khóa chặt bánh đà đóa ma sát,

mâm ép, đóa đầu vào hộp số nối

lại với nhau. Động cơ làm quay trục

sơ cấp hộp số, bánh răng hộp số,

cardan, cầu xe và các bánh xe.b. Cấu tạo bộ ly hợp 2 đóa

ma sát:

1.Vòng ma sát

2.Đóa bò động

3.Tấm gợn sóng

4.Đệm đàn hồi

5.Moay-ơ đóa bò động

6.Lò xo giảm chấn

7.Đóa giữ

8.Đòn mở

9.Lò xo ép

10.Khớp ngắt ly hợp

11.Vỏ ly hợp

12.Trụ tỳ

13.Đóa ép

14.Càng mở1 234

56

89

10

117

1413 12Các chi tiết của ly hợp hai đóa ma sátSƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT

ĐỘNG:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Cấu tạo bộ ly hợp 1 đóa ma sát:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×