1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật - Công nghệ >
  3. Cơ khí - Luyện kim >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Cấu tạo bộ ly hợp 2 đóa ma sát:

b. Cấu tạo bộ ly hợp 2 đóa ma sát:

Tải bản đầy đủ - 0trang

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT

ĐỘNG:Trạng thái

hợp:

ly hợp đóng các lò xo ép chặt

• Khicác đóa ép và đóa bò động vào bánh

đà.

• Lúc này lò xo cũng bò ép lại, giữa

đầu các đòn mở với vòng bi trên

khớp ngắt đều có khe hở để đảm

bảo ly hợp được đóng hoàn toàn.Trạng thái

ly:• + Khi mở ly hợpï, qua các bộ

phận dẫn động sẽ làm đóa ép

dòch chuyển về bên trái để giải

phóng đóa bò động thứ nhất.

+ Khi đóa bắt đầu tựa vào các

bulong thì đóa bò động thứ nhất

được tách ra hoàn toàn.

+ Đóa ép tiếp tục dòch chuyển về

bên trái để giải phóng đóa bò

động thứ hai, chỉ khi cả hai đóa bò

động cùng được giải phóng thì ly

hợp mới được mở hoàn toàn.2. Cơ cấu điều

khiển:

a. Cơ cấu điều khiển sử

dụng cáp:

Bộ điều

chỉnh cáp

tự động

Bàn

đạpDây

cápVỏ

cápCàng

nhảCàng

đẩyMâm

ép

Đóa ma

sátThiết bò điều chỉnh

cáp tự động

Con cócDây

kéoQuạt

răngLò xo

quạt• Một lò xo được gắnbên trong quạt răng và

con cóc. Khi tác dụng

lực lên pedal làm căng

cáp và tách ly hợp.

Lúc này bánh cóc ăn

khớp với quạt răng. Khi

buông pedal ly hợp

đóng. Lò xo kéo căng

sợi cáp và được ăn

khớp. Nếu cáp còn

trùng thì cóc sẽ dòch

chuyển về hướng kéo

của lò xo, cóc sẽ dòch

chuyển sang bánh răng

khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Cấu tạo bộ ly hợp 2 đóa ma sát:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×