1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật - Công nghệ >
  3. Cơ khí - Luyện kim >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Nguyên lý hoạt động:

c. Nguyên lý hoạt động:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Khi xe khởi hành:

. Phanh được nhả ra roto tuabin

có thể quay cùng với trục sơ

cấp.

. Do vậy khi đạp ga sẽ làm cho

roto tuabin quay với moment lớn

hơn so với moment do động cơ tạo

ra làm cho xe bắt đầu chuyển

động.- Khi xe chạy với tốc độ thấp:

. Khi tốc độ xe tăng lên, tốc độ

quay của roto nhanh chóng bằng với

cánh bơm, khi chỉ số truyền tốc độ

của roto so với tốc độ cánh bơm

đạt đến một giá trò xác đònh.

. Stato bắt đầu quay và sự khuếch

đại moment giảm xuống. Biến mô

bắt đầu hoạt động như một khớp

thuỷ lực. Do vậy tốc độ của xe

tăng lên nhưng tỉ lệ thuận với tốc

độ động cơ.- Khi xe chạy với tốc độ trung bình

đến cao:

. Chức năng của bộ biến mô

như một khớp thuỷ lực.

. Roto tubin quay với tốc độ

gần bằng tốc độ động cơ.Nguyên lý truyền động bộ

biến mô2. Bơm

dầu:+

+

++a. Công dụng:

Cấp dầu đến bộ

biến môment.

Tạo áp lực cho ly

hợp,các đai thắng

và các cụm van.

Bôi trơn các bộ

phận

chuyển

động bên trong

hộp số.

Truyền dầu qua

hộp số và kết

làm mát dầu.Bánh

răng

chủ

độngBánh

răng bò

độngVỏ

bơmNa

épb. Nguyên lý hoạt

động:

+ Khi động cơ hoạt động kéo bánh

răng chủ động và bánh răng bò

động quay theo.

+ Do hai bánh răng này lắp không

đồng tâm nên lúc nào chúng

cũng tạo nên một buồng bơm .

+ Khi quay, dầu từ lỗ hút đến,

kích thước buồng bơm tăng lên và

giảm dần khi đi qua lỗ thoát. Do

đó dầu được liên tục hút vào và

đi ra dưới áp lực cao.3. Piston và phanh dãi

số 2:

a. Cấu tạo:

Phei

xo

tron

gPh

eNa

épPist

on

xo

ngoa

øiCần

đẩy

PistonCho

átDải

phan

hTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Nguyên lý hoạt động:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×