1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật - Công nghệ >
  3. Cơ khí - Luyện kim >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ly hợp số truyền thẳng:

Ly hợp số truyền thẳng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

b. Công

dụng:+ Ly hợp C1 làm việc gián đoạn để

truyền công suất từ bộ biến mô đến

bánh răng bao trước qua trục sơ cấp.

+ Các đóa ma sát và đóa ép được bố

trí xen kẽ, sao cho đóa ma sát ăn khớp

bằng then hoa với bánh răng bao trước

còn các đóa ép ăn khớp với tang

trống ly hợp số tiến.

+ Bánh răng bao trước được lắp then

hoa với mặt bích của bánh răng bao

và tang trống ly hợp số tiến ăn khớp

then hoa với moa ly hợp số truyền

thẳng.c. Nguyên lý hoạt

động:+ Ăn khớp:

Khi dầu có áp suất chảy vào trong xylanh

ấn vào viên bi van một chiều của piston

làm cho nó đóng van một chiều lại, điều

đó làm cho piston dòch chuyển bên trong

xylanh ấn các đóa ép tiếp xúc với các đóa

ma sát.

Do lực ma sát cao giữa đóa ma sát và đóa

ép, nên chúng quay với tốc độ như nhau.

Có nghóa là ly hợp ăn khớp và trục sơ cấp

được nối với bánh răng bao, công suất

được truyền từ trục sơ cấp đến bánh răng

bao.+ Nhả khớp:

Khi dầu thuỷ lực mất áp suất, áp

suất dầu trong xylanh giảm xuống.

Cho phép viên bi một chiều tách ra

khỏi đế van, điều này được thực

hiện bằng lực ly tâm tác dụng lên

nó và dầu trong xy lanh được xả ra

qua van một chiều.

Kết quả là piston trở về vò trí cũ

bằng lò xo hồiø, ly hợp nhả ra.6. Ly hợp truyền số

tiến :

a. Cấu

tạo:

Phe gài

lò xo

nén

xonĐóa ma

sátĐóa

épTrốn

g ly

hợpb. Công

dụng:+ Truyền công suất gián đoạn từ trục sơ

cấp đến trống ly hợp số truyền thẳng.

+ Các đóa ma sát được khớp then hoa với

moa ly hợp số truyền thẳng và các

đóa ép được khớp then hoa với trống ly

hợp.

+ Trống ly hợp số truyền thẳng ăn

khớp với trống vào của bánh răng

mặt trời, và trống vào của bánh răng

mặt trời ăn khớp then hoa với bánh

răng mặt trời trước và sau. Do vậy ba

bộ cùng quay.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ly hợp số truyền thẳng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×