1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật - Công nghệ >
  3. Cơ khí - Luyện kim >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. CÁC LOẠI BÁN TRỤC:

IV. CÁC LOẠI BÁN TRỤC:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bán trục không giảm tải:

Vỏ cầu

Bán trục

Bánh răng

bán trụcỔ bi• 2 Baựn truùc giaỷm taỷi ẵ :Baựn truùc giaỷm taỷi ½ quay bánh

xe chủ động và nâng trọng lượng

xe. Loại thông dụng nhất của

bốn loại bán trục trên ôtô.

Bánh

xeBán

trụcBánh răng haứnh

tinhBaựnh

raờng

baựn truùc3 Loaùi baựn truùc giaỷm taỷi ắ:

+ Loại này ổ bi trong được đặt trên

vỏ vi sai như loại giảm tải ½ còn ổ bi

ngoài đặt trên vỏ cầu và lồng vào

trong moa của bánh xe. Như vậy

toàn bộ trọng lượng của xe được gắn

đỡ cho cầu xe chứ không phải do bán

trục.

• + Do kết cấu như trên bán trục giảm

tải ¾ chỉ chòu tác dụng của moment

xoắn hay moment phanh và phản lực

tác dụng ngang của mặt đường. Loại

bán trục này ổ bi ở ngoài có thể là

ổ bi cầu hay bi đũa.Loại bán trục giaỷm taỷi ắ

Baùc

ủaùn4 Loaùi baựn truùc giaỷm taỷi hoaứn

toaứn :

+ Gioỏng nhử loaùi giaỷm taỷi ắ chổ

khaực laứ moa bánh xe tựa lên cầu

xe nhờ hai ổ bi đặt gần nhau (có thể

là một ổ bi cầu và một ổ bi côn).

• + Bán trục chỉ làm nhiệm vụ duy

nhất là truyền moment xoắn dẫn

động bánh xe đều do dầm cầu xe

gánh đỡ. Có thể thay thế bán trục

mà không cần tháo bánh xe và

moa khỏi cầu chủ động.

• + Loại giảm tải hoàn toàn được

dùng phổ biến trên tất cả các

ôtô vận tải cỡ trung bình và lớn.Loại bán trục giảm tải hoànbi

đỡBánh răng

hành tinh

Vỏ

visaiBánh răng

bán truïcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. CÁC LOẠI BÁN TRỤC:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×