1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật - Công nghệ >
  3. Cơ khí - Luyện kim >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bộ phận giảm chấn :

Bộ phận giảm chấn :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bộ giảm chấn ống :

Khi piston đi xuống hành trình nén thực

hiện, áp lực dầu ở buồng B tăng.

 Nén nhẹ: Dầu qua lỗ nén lò xo cánh

khế mở van nén để dầu đi lên để bù

trừ lượng dầu ở buồng A. nhưng vì thể

tích buồng A không chứa hết nên dầu

ở buồng B một phần về buồng C đẩy

van nén nở ra, tùy theo áp lực mà nó

mở van nén (lúc này van nén mở nhỏ).

 Nén mạnh: Dầu vẫn theo hành trình

trên nhưng vì áp lực dầu tăng, các van

nén sẽ mở to hơn để dầu chuyển động

nhanh hơn vào các buồng A và C.

Trả nhẹ: Dầu sẽ qua các lỗ, theo các

lỗ để mở van xả. Nếu như lượng dầu

buồng B chứa không hết thì tiếp tục vào

buồng C. nếu như áp suất buồng B thấp

hơn buồng C thì lượng dầu ở buồng C sẽ

bổ sung vào buồng B (theo đai ốc rỗng

để lò xo chân kiềng mở ra vào buồng B).

Trả mạnh: Các cửa van sẽ mở lớn hơn

để bù trừ nhanh hơn lượng dầu vào

buồng B.

Nguyên lý làm việc của bộ phận giảm

chấn dựa trên nguyên tắc chuyển dòch

chất lỏng từ buồng này sang buồng

khác qua các van tiết lưu nhỏ. Khi chất

lỏng đi qua cácvan tiết lưu đó sẽ sinh ra

sức cản lớn của dòng chất lỏng. Do đó

dập tắt được chấn động của ôtô khi

chuyển động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bộ phận giảm chấn :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×