1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật - Công nghệ >
  3. Cơ khí - Luyện kim >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. CÔNG DỤNG – YÊU CẦU:

I. CÔNG DỤNG – YÊU CẦU:

Tải bản đầy đủ - 0trang

• 2. YÊU CẦU:

• + Khi thắng gấp phải đảm bảo ổnđònh thắng và ổn đònh lái cho xe (giữ

đúng quỹ đạo chuyển động).

• + Khi thắng các bánh xe không bò

trượt ở mọi tốc độ.

• + Nếu có hư hỏng xảy ra ở ABS hệ

thống thắng vẫn phải đảm bảo hoạt

động như một hệ thống thắng

thường.

• + Hệ thống thắng làm việc ổn đònh

trên mặt đường có độ bám thấp.Mô tả quá trình hệ thống

thắng ABS

Tốc độ xeII.Nguyên lý làm

việc:• + Khi xe chạy với tốc độ liên tục,tốc độ xe và tốc độ bánh xe tương

đương nhau (bánh xe không trượt).

• + Khi tài xế đạp thắng để giảm

tốc, tốc độ bánh xe dần dần

giảm xuống và không tương thích

với tốc độ xe đang di chuyển theo

một quán tính của nó.+ Khi tốc độ bánh xe và tốc

độ xe khác nhau nhiều thì sự trượt

sẽ xảy ra giữa bánh xe và mặt

đường.

• + Lực thắng không nhất thiết

cân đối với tỉ số trượt, và nó

đạt lớn nhất khi tỉ số trượt giữa

10 và 30%. Hơn 30% lực thắng dần

dần giảm.

• + Vì vậy để đảm bảo lực thắng

lớn nhất thì tỉ số trượt được duy

trì trong phạm vi từ 10 đến 30%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CÔNG DỤNG – YÊU CẦU:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×