1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. MỐI GHÉP BẰNG THEN HOA

III. MỐI GHÉP BẰNG THEN HOA

Tải bản đầy đủ - 0trang

a/ Mối ghép then hoa răng

thẳng (chữ nhật)b/ Mối ghép then hoa răng

thân khaic/ Mối ghép then hoa răng tam

giác2/ Cách vẽ qui ước

Đường tròn và đường sinh mặt đỉnh răng

của trục và lỗ then hoa vẽ bằng nét liền

đậm.

Đường tròn và đường sinh mặt đáy răng

của trục và lỗ then hoa vẽ bằng nét liền

mảnh.

Đường giới hạn phần răng đầy đủ và phần

răng cạn của then hoa vẽ bằng nét liền

mảnh.Trên hình cắt dọc của lỗ và trục then

hoa, đường sinh mặt đáy răng vẽ bằng nét

liền đậm. Phần răng không kẻ đường gạch

gạch.VẼ KÝ HIỆU THEN HOAe/ Trên hình cắt ngang của trục

và lỗ then hoa, đường tròn đáy

răng vẽ bằng nét liền mảnh.f/ Đối với ren hoa răng thân khai phải vẽ

thêm đường tròn và đường sinh mặt

chia (ở giữa mặt đỉnh và mặt đáy

răng) bằng nét chấm gạch mảnh.g/ Trong mối ghép then hoa, ở

phần ăn khớp, trục then hoa

được xem như che khuất lỗ then

hoa.IV. DUNG SAI LẮP GHÉP THEN HOA

1. Khái niệm

TCVN 2324 – 78 quy định 3 cách lắp ghép

then hoa:

a) Định tâm theo đường kính ngồi D;

b) Định tâm theo đường kính trong d;

c) Định tâm theo mặt bên của then b.

Trong đó mối ghép kiểu a) được dùng nhiều

hơn cả vì chế tạo dễ dàng hơn và giá

thành hạ hơn .2. Cấp chính xác của lắp ghép

a) Định tâm theo đường kính ngồi D

Lắp ghép của đường

kính định tâm DLắp ghép theo chiều

rộng bH8/e8, H8/h7, H7/f7,

H7/g6, H7/h6, H7/js6,

H7/n6F8/e8, F8/f7, F8/f8,

F8/h6, F8/h8, f8/js7,

D9/d10, D9/h8, D9/e8,

F10/e9, F10/f7, F10/h9

Js10/d10.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. MỐI GHÉP BẰNG THEN HOA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×