1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. Khái niệm về dung sai & lắp ghép Qui ước chung : Lắp ghép trụ trơn: - Bề mặt bao là bề mặt của lỗ; - Bề mặt được bao là trục - Ký hiệu trục viết bằng chử thường, - Ký hiệu lỗ viết bằng chử in hoa.

CHƯƠNG 2. Khái niệm về dung sai & lắp ghép Qui ước chung : Lắp ghép trụ trơn: - Bề mặt bao là bề mặt của lỗ; - Bề mặt được bao là trục - Ký hiệu trục viết bằng chử thường, - Ký hiệu lỗ viết bằng chử in hoa.

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.Kích thước danh nghĩa: d DLà kích thước tính tốn được theo chức năng của chi tiết máy và tra theo

TCVN 192 – 66

Lấy giá trị lớn hơn gần nhất.

Hoặc tra theo Bảng 1.1. Dãy kích thước thẳng tiêu chuẩn TCVN 2244-99,

TCVN 2245-99.

Lấy giá trị lớn hơn gần nhất.2.2. Kích thước thực: dth , Dth

ĐỊNH NGHĨA: Là kích thước đo được trên sản phẩm sau khi chế tạo với

sai số cho phép bằng dụng cụ đo chính xác nhất có được;

VD: kích thước của một trục là 30mm được đo bằng thước cặp 1/20 thì kích

thước thực của trục là dth= 30 ± 0,05 mm2.3. Kích thước giới hạn:

ĐỊNH NGHĨA: Kích thước giới hạn là KT lớn nhất và nhỏ nhất của loạt chi

tiết máy khi chế tạo.

Người ta quy định hai kích thước giới hạn để xác định phạm vi cho phép của sai số kích thước

là:

- Kích thước giới hạn lớn nhất ký hiệu là dmax Dmax

- Kích thước giới hạn nhỏ nhất ký hiệu là dmin DminSO SÁNH KT THỰC & KT GIỚI

HẠN

Kích thước thực của chi tiết nằm trong phạm vi cho phép giữa max & min

thì đạt u cầu:dmin ≤ dth ≤ dmaxDmin ≤ Dth ≤ Dmax2.4. Sai lệch giới hạn:ĐN: SLGH Là hiệu đại số giữa các kích thước giới hạn và kích thước danh nghĩa

Sai lệch giới hạn trên

es= dmax - d

ES= Dmax – D

Sai lệch giới hạn dưới

ei= dmin - d

EI= Dmin – DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. Khái niệm về dung sai & lắp ghép Qui ước chung : Lắp ghép trụ trơn: - Bề mặt bao là bề mặt của lỗ; - Bề mặt được bao là trục - Ký hiệu trục viết bằng chử thường, - Ký hiệu lỗ viết bằng chử in hoa.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×