1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SO SÁNH KT THỰC & KT GIỚI HẠN

SO SÁNH KT THỰC & KT GIỚI HẠN

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.4. Sai lệch giới hạn:ĐN: SLGH Là hiệu đại số giữa các kích thước giới hạn và kích thước danh nghĩa

Sai lệch giới hạn trên

es= dmax - d

ES= Dmax – D

Sai lệch giới hạn dưới

ei= dmin - d

EI= Dmin – D2.5. DUNG SAI

ĐỊNH NGHĨA: Là phạm vi cho phép của sai số kích thước; dung sai được ký hiệu là T(Tolerance) và được tính theo cơng thức

- Dung sai kích thước trục:

Td=dmax- dmin

Td= es – ei

- Dung sai kích thước lỗ:

TD=Dmax- Dmin

TD= ES – EIĐẶC ĐIỂM CỦA DUNG SAIDung sai ln có giá trị dương.

Trị số dung sai càng nhỏ thì phạm vi cho phép của sai số càng nhỏ;

Trị số dung sai càng nhỏ thì độ chính xác của chi tiết càng cao.

Trị số dung sai càng nhỏ thì độ bóng bề mặt chi tiết càng cao.2.6. LẮP GHÉP & CÁC LOẠI LẮP GHÉP

2.6.1. KHÁI NIỆM VỀ LẮP GHÉP

- Hai hay nhiều chi tiết phối hợp với nhau một cách cố định hoặc di động thì tạo thành mối ghép. TD: Đai ốcvặn vào bu lông, cổ trục quay trong ổ trục…-Bề mặt mà các chi tiết phối hợp với nhau gọi là bề mặt lắp ghép- Hai chi tiết lắp ghép phải có cùng kích thước danh nghĩa

DN=dNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SO SÁNH KT THỰC & KT GIỚI HẠN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×