1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐẶC ĐIỂM CỦA DUNG SAI

ĐẶC ĐIỂM CỦA DUNG SAI

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.6. LẮP GHÉP & CÁC LOẠI LẮP GHÉP

2.6.1. KHÁI NIỆM VỀ LẮP GHÉP

- Hai hay nhiều chi tiết phối hợp với nhau một cách cố định hoặc di động thì tạo thành mối ghép. TD: Đai ốcvặn vào bu lông, cổ trục quay trong ổ trục…-Bề mặt mà các chi tiết phối hợp với nhau gọi là bề mặt lắp ghép- Hai chi tiết lắp ghép phải có cùng kích thước danh nghĩa

DN=dN2.6.2. CÁC LOẠI LẮP GHÉPa)Dựa vào đặc tính , mối ghép được phân thành 3 nhóm:

Nhóm lắp lỏng : lắp ghép lúc nào cũng có độ hở.b) Nhóm lắp chặt: lắp ghép lúc nào cũng có độ dơi.

c) Nhóm lắp trung gian: lắp ghép vừa có độ dơi vừa có độ hởa) NHĨM LẮP LỎNG

– ĐN: Lắp lỏng, là lắp ghép trong đó kích

thước lổ bao giờ cũng lớn hơn KT trục

• Độ hởS=D–d≥0Độ hở lớn nhất: Smax = Dmax – dmin

= ES - ei

Độ hở nhỏ nhất: Smin = Dmin - dmax

= EI – es

Độ hở TBStb = (Smax + Smin ) / 2Dung sai mối ghép lỏng:

TS = Smax - Smin= TD + TdSƠ ĐỒ LẮP GHÉP MỐI GHÉP LỎNGSmin

SmaxDmax

Dmindmindmaxb) NHĨM LẮP CHẶTĐN: Lắp ghép trong đó kích thước của trục lúc nào cũng lớn hơn kích thước lổ

Ðộ dơi N = d – D ≥ 0

Độ dôi lớn nhất :Nmax= dmax – Dmin

= es - EIĐộ dôi nhỏ nhất :Nmin= dmin – Dmax

= ei – ESĐộ dơi trung bình : Nm = ( Nmax + Nmin ) / 2

Dung sai mối ghép dôi :

TN = Nmax – Nmin

= Td + TDNhóm lắp chặtTd

Nmax

Nmin

dma xdmin

DmaxDminc) NHĨM LẮP TRUNG GIANMDS lỗ bố trí xen kẽ MDS trục

LG ngẫu nhiên có độ hở S hoặc độ dơi N

Độ hở lớn nhất: Smax = Dmax – dmin = ES - e

Độ dôi lớn nhất: Nmax = dmax – Dmin = es - EI

Dung sai mối ghép trung gian :

TS,N = Nmax + Smax = Td + TD

Smax > Nmax, LG có xu hướng lắp lỏng

Stb = ( Smax – Nmax) / 2

Nmax > Smax, LG có xu hướng lắp chặt

Ntb = ( Nmax – Smax ) / 2Sơ ĐỒ Nhóm lắp trung gian

NmaxTdTD

Dmindma xdminSmaxDmaxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐẶC ĐIỂM CỦA DUNG SAI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×