1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ ĐỒ Nhóm lắp trung gian

Sơ ĐỒ Nhóm lắp trung gian

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.7. BIỂU DIỄN PHÂN BỐ MDSNgười ta biểu diển lắp ghép dưới dạng sơ đồ

Dùng hệ trục vng góc:

Trục tung biểu thị sai lệch kích thước theo µm

Trục hồnh biểu thi vị trí KTDN,gọi là đường khơng , ký hiêụ “0”MDS kích thước lỗ và trục được biẻu thị bằng hình chử nhật:

Cạnh trên biểu thị SLGH lớn nhất ( ES, es )

Cạnh dưới biểu thị SLGH nhỏ nhất ( EI ,ei )

Chiều cao hình chữ nhật biểu thi trị số dung sai của kích thướcSai lêch,µm

Td

+

0

-eiKTDNes

Đường khơng, “0”HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

Để tiếp thu bài học các chương sau được tốt, sinh viên cần phải hiểu và thuộc các khái niệm cơ bản sau :

Khái niệm về kích thước, sai lệch giới hạn và dung sai.

Các đặc tính của 3 nhóm lắp ghép và các khái niệm độ hở giới hạn, độ dôi giới hạn và dung sai của lắp

ghép.

Cách biểu diển bắng sơ đồ MDS của mối ghép.-CÂU HỎI ÔN TẬP C 1 & 2

1.Tính đổi lẩn chức năng trong chế tạo máy là gì? Ý nghỉa của nó đối với sản xuất & sử dụng.

2. Tại sao phải qui định kích thước giới hạn và dung sai. Điều kiện để đánh giá kích thước khi

chế tạo đạt yêu cầu là gì ?

3. Sai lệch giới hạn là gì? Các ký hiệu và phương pháp tính ?

4. Thế nào là lắp ghép ? Có bao nhiêu nhóm lắp ghép và đặc tính của chúng ?

5. Phân biệt dung sai kích thước chi tiết và dung sai lắp ghép .

6. Cách biểu diển sơ đồ MDS của lắp ghép.

7. Ký hiệu các dãy số ưu tiên của KTDN là gì ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ ĐỒ Nhóm lắp trung gian

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×