1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kích thước danh nghĩa: D,d (hoặc DN ,dN) là kích thước được xác định xuất phát từ chức năng của chi tiết sau đó quy tròn

Kích thước danh nghĩa: D,d (hoặc DN ,dN) là kích thước được xác định xuất phát từ chức năng của chi tiết sau đó quy tròn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kích thước thực: là kích thước nhận được

từ kết quả đo với sai số cho phép.

Ký hiệu: Dth đối với lỗ

dth đối với trục•Kích thước giới hạn: hai kích thước cho

phép, giữa chúng chứa kích thước thực

hoặc bằng kích thước thật

•Kích thước giới hạn lớn nhất: kích thước

lớn hơn trong 2 kích thước giới hạn.

•Ký hiệu Dmax đối với lỗ

dmax đối với trục

•Kích thước giới hạn nhỏ nhất: kích thước

nhỏ hơn trong 2 kích thước giới hạn.

•Ký hiệu Dmin đối với lỗ

dmin đối với trụcMiền dung sai

• Miền được giới hạn bởi sai lệch trên và

sai lệch dưới

• Các vị trí của miền dung sai lỗ và trục

được bố trí trong bảng sauLắp ghép :Đườ

ng khô

ngTrục

Lỗ

ãLắp ghép có độ hở:Trục

Độhởlớ

n nhấ

tLỗ

ãKích thướ

c

danh nghóaĐườ

ng khô

ngLỗ

ã

N minĐộdô

i lớ

n nhấ

t N maxTrục

Kích thướ

c

danh nghóaLắp ghép có độ dơiĐườ

ng khô

ngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kích thước danh nghĩa: D,d (hoặc DN ,dN) là kích thước được xác định xuất phát từ chức năng của chi tiết sau đó quy tròn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×