1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lắp ghép trung gian theo hệ thống trục

Lắp ghép trung gian theo hệ thống trục

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhám

lmm

Đườ

ng

trung bìnhKý hiệu nhámKÝ HIỆU NHÁM TRÊN BỀ MẶT

Khơng quy định p.p. g/c lần cuối

Bề mặt phải g/c tiện, phay, bào

Bề mặt đúc, cán, rèn, dập.Vị trí thơng số nhám trên ký hiệu nhám

D

A

EVD(F)B

C2,5Cách ghi nhám trên các bề mặt2,52,52,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lắp ghép trung gian theo hệ thống trục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×