1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Miền dung sai lắp ghép

Miền dung sai lắp ghép

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thông số nhám( m )

Độ nhám

bề mặtLoại1

2

3

4

5RaRz--Từ 320-->160

Dưới160-->80

80-->40

40-->206a

b

cTừ 2,5 --> 2,0

Dưới 2,0 --> 1,61,6 --> 1.25-7a

b

c-8a

b1,25 --> 1,00

1,00- -> 0,80

0,80 --> 0,63“ 0,63 --> 0,50

“ 0,50 --> 0,40-Chiều dài

chuẩn

(mm)8,52,50,8Thông số nhám ( m )

Độ nhám

bề mặtLoạiRaRz9a

b

cTừ 0,32 -> 0,25

Dưới 0,25 -> 0,200,20 -> 0,16-10a

b

c

-0,160-> 0,125

0,125 -> 0,100

“ 0,100 -> 0,0800,2511a

b

c0,080 -> 0,063

“ 0,063 -> 0,0500,050 -> 0,040-12a

b

c-0,0400 -> 0,032

“ 0,032 -> 0,0250,025 -> 0,020Chiều dài

chuẩn

(mm)Thông số nhám( m )

Độ nhám

bề mặt13Loạia

b

cRaRz-Từ 0,100 --> 0,080

Dưới 0,080 --> 0,0630,063 --> 0,050Chiều

dài

chuẩn

(mm)0,08

14a

b

c-Từ 0,100 --> 0,080

Dưới 0,080 --> 0,0630,063 --> 0,050Vị trí A

Ghi trị số của thông số nhám Ra hoặc Rzm

Ra Ghi cho các bề mặt có độ nhám từ cấp 6

đến cấp 12.

Cấp 6, Ra = 2,5; Cấp 7, Ra = 1,25

Cấp 8, Ra = 0,63; Cấp 9, Ra = 0,32

Cấp 10, Ra = 0,16; Câp11, Ra = 0,08

Cấp 12, Ra = 0,04m.

Rz Ghi cho cấp độ nhẵn từ 1 – 5,& từ 13-14Vị trí B

• Ghi trị số chiều dài chuẩn khác tiêu chuẩn;

• Đơn vị đo bằng mm;Vị trí C

• Ghi ký hiệu hướng mấp mơ, có thể là:

Hướng mấp mơ song song;

Hướng mấp mơ vng góc;

Hướng mấp mơ cắt chéo nhau;

Hướng mấp mơ bất kỳ;

Hướng mấp mơ tròn;

Hướng mấp mơ hướng tâm.Vị trí D

• Ghi phương pháp gia cơng đặc biệt hoặc

các chỉ dẫn khác.

• Thí dụ: Cạo, mài nghiền, đánh bóng.Vị trí E

• Ghi lượng dư gia cơng tính bằng mm.

Chú ý: lượng dư gia cơng một phía,

Lượng dư gia cơng đối xứng.Vị trí F

Ghi ký hiệu và trị số của các thông số nhám

Rz;Rmax;SmS,tp và đặt chúng trong dấu

ngoặcGhi lớp phủ

A

AAABTôi cao tần h 0,7…0,9

HRC 58…62VD.Ghi vị trí thơng số nhám trên ký

hiệu nhám

Mài nghiềnRa 1,62,5 / Ry 6,3maxNhám bề mặt Ra=1,6m ,giới hạn theo Ry max=

6,3  m , chiều dài chuẩn 2,5mm có hướng mấp

mơ vng góc, phương pháp gia cơng mài nghiềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Miền dung sai lắp ghép

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×