1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 7. MỐI GHÉP REN

CHƯƠNG 7. MỐI GHÉP REN

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. KHÁI NIỆM VỀ REN

•1/ Đường xoắn ốc

a/ Đường xoắn ốc : Là qũi đạo của một điểm chuyển động

đều trên một đường sinh khi đường sinh đó quay tròn đều quanh

một trục cố đònh. Nếu đường sinh là một đường thẳng song song

với trục quay, ta có đường xoắn ốc trụ. Nếu đường sinh cắt trục

quay, ta có đường xoắn ốc nón.

•b/ Bước xoắn : là khoảng cách di chuyển của một điểm trên

đường sinh khi đường sinh này quay quanh trục được một vòng.

Bước xoắn kí hiệu Ph.• c/ Hướng của đường xoắn ốc :

đường xoắn ốc có thể có hướng

xoắn trái hay hướng xoắn phải.

• Hướng xoắn phải : đặt đường

xoắn ốc có trục quay thẳng đứng,

nếu phần thấy của đường xoắn

ốc có hướng từ trái lên phải thì

có đường xoắn ốc phải. Ngược

lại, nếu phần thấy của đường

xoắn ốc có hướng đi từ phải lên

trái thì đó là hướng xoắn trái.2/ Hình thành mặt ren

Theo lý thuyết : ren được hình thành do

một hình phẳng (tam giác, hình thang, hình

vuông, …) chuyển động theo đường xoắn

ốc sao cho mặt phẳng chứa hình luôn

luôn đi qua trục của đường xoắn ốc đó.

Trong thực tế : ren được chế tạo bằng

máy tiện. Mũi dao chuyển động thẳng

đều dọc theo trục của chi tiết, còn chi

tiết quay tròn theo trục của nó. Như vậy,

lõi dao tiện sẽ cắt các rãnh theo

đường xoắn ốc tạo thành ren trên bề

mặt chi tiết. Ngoài ra, ren còn được hình

thành bằng cách dùng bàn ren, dùng

tarô, …3/ Các thông số (yếu tố)

của ren

a/ Profin ren : là

hình phẳng tạo

thành ren nói ở

trên. Nó chính là

hình dạng của

mặt cắt dọc theo

trục ren. Prôfin ren

có các dạng :

hình tam giác, hình

thang, hình vuông,

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 7. MỐI GHÉP REN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×