1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

I. KHÁI NIỆM VỀ REN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (950.21 KB, 37 trang )


• c/ Hướng của đường xoắn ốc :

đường xoắn ốc có thể có hướng

xoắn trái hay hướng xoắn phải.

• Hướng xoắn phải : đặt đường

xoắn ốc có trục quay thẳng đứng,

nếu phần thấy của đường xoắn

ốc có hướng từ trái lên phải thì

có đường xoắn ốc phải. Ngược

lại, nếu phần thấy của đường

xoắn ốc có hướng đi từ phải lên

trái thì đó là hướng xoắn trái.2/ Hình thành mặt ren

Theo lý thuyết : ren được hình thành do

một hình phẳng (tam giác, hình thang, hình

vuông, …) chuyển động theo đường xoắn

ốc sao cho mặt phẳng chứa hình luôn

luôn đi qua trục của đường xoắn ốc đó.

Trong thực tế : ren được chế tạo bằng

máy tiện. Mũi dao chuyển động thẳng

đều dọc theo trục của chi tiết, còn chi

tiết quay tròn theo trục của nó. Như vậy,

lõi dao tiện sẽ cắt các rãnh theo

đường xoắn ốc tạo thành ren trên bề

mặt chi tiết. Ngoài ra, ren còn được hình

thành bằng cách dùng bàn ren, dùng

tarô, …3/ Các thông số (yếu tố)

của ren

a/ Profin ren : là

hình phẳng tạo

thành ren nói ở

trên. Nó chính là

hình dạng của

mặt cắt dọc theo

trục ren. Prôfin ren

có các dạng :

hình tam giác, hình

thang, hình vuông,

b/ Đường kính ren

Đường kính ngoài : là đường kính của mặt

trụ đi qua đỉnh của ren ngoài hay đáy của ren

trong. Đường kính ngoài tiêu biểu cho kích thước

của ren nên còn gọi là đường kính danh nghóa

của ren. Kí hiệu d.

Đường kính trong : là đường kính của mặt

trụ đi qua đáy của ren ngoài hay đỉnh của ren

trong, kí hiệu d1Đường kính trung bình : là đường kính mặt

trụ có đường sinh cắt prôfin ren ở điểm chia

đều bước ren.

1

•Kí hiệu d2d d

d2 

2Số đầu mối : nếu có nhiều hình phẳng

giống nhau chuyển động theo nhiều đường

xoắn ốc giống nhau (cùng một bước

xoắn) và cách đều nhau thì tạo thành ren

có nhiều đầu mối, mỗi đường xoắn ốc

là một đầu mối. Số đầu mối kí hiệu là :

nd/ Bước ren : là khoảng cách theo chiều trục giữa hai

đỉnh (hoặc đáy) ren kề nhau. Bước ren kí hiệu là P.

Như vậy, đối với ren một đầu mối thì : bước xoắn

bằng bước ren (Ph = P). Đối với ren nhiều đầu mối

thì : bước xoắn bằng số đầu mối nhân với bước

ren(Ph = n.P hayP

P

n

Chú ý : Trục ren và lỗ ren phải có thông sốe/ Hướng xoắn ren : là hướng

h xoắn của đường

xoắn ốc tạo thành ren. Như vậy ta có ren

phải và ren trái.

giống nhau mới ăn khớp nhau được.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (37 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×