1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. CÁC CHI TIẾT CÓ GHÉP REN

V. CÁC CHI TIẾT CÓ GHÉP REN

Tải bản đầy đủ - 0trang

D = 2d; R = 1.5d; S 1.7d; Hb = 0.7d;

R1 = d; Ro = 0.1d• Cách vẽ đầu Bulơng2/ Đai ốc :

là chi tiết có lỗ ren dùng để vặn

bulông hay vít cấy. Về hình dạng đai

ốc có nhiều loại như : đai ốc lục

giác, đai ốc vuông, đai ốc xẻ rãnh,

ốc mũ,… nhưng thông dụng là đai

ốc lục giác. Về chất lượng bề mặt

đai ốc cũng được chia ra là : đai ốc

thô, đai ốc nửa tinh, đai ốc tinh.Cách vẽ đai ốc : ba hình chiếu của

đai ốc lục giác vẽ tương tự như ba hình

chiếu của đầu bulông lục giác. Tuy

nhiên, chiều cao của đai ốc là m =

0.8d.3/ Vòng đệm : là chi tiết hình trụ rỗng

không có ren, vòng đệm thường được lót

dưới đai ốc hay đầu bulông để khi vặn

chặt, đai ốc hay đầu bulông không làm

hỏng bề mặt của chi tiết bò ghép và lực

ép của đai ốc được phân bố đều.4/ Vít cấy :

là chi tiết hình trụ hai đầu có ren, một đầu

vặn vào lỗ ren của chi tiết bò ghép,

còn đầu kia vặn với đai ốc. Vít cấy có

hai kiểu : kiểu A không có rãnh thoát

dao và kiểu B có rãnh thoát dao. Căn

cứ vào chiều dài đoạn ren (l1), vít cấy

được chia làm 3 loại :

• Loại 1 : l1 = 1d : để vặn vào chi tiết

bằng thép hay bằng đồng.

• Loại 2 : l1 = 1.25d : để vặn vào chi tiết

bằng gang

• Loại 3 : l1 = 2d : để vặn vào chi tiết

bằng nhôm (d : đường kính ngoài của vít

cấy)5/ Vít :

là chi tiết gồm phần thân có ren

và phần đầu thường có rãnh vít.

Căn cứ theo hình dạng phần đầu vít

được chia ra là : vít đầu chỏm cầu,

vít đầu chìm, vít đầu trụ hoặc vít

không đầu, … Căn cứ theo công

dụng vít dùng cho kim loại được chia

làm hai loại lớn là :

Vít lắp nối (vít ráp) dùng để

ghép hai chi tiết với nhau và

Vít đònh vò dùng để cố đònh chi tiết

này với chi tiết kia.Vít đầu chỏm

cầuTCVN 49 – 86Vít đầu chìm

TCVN 50 - 86Vít đầu trụ TCVN

52 – 86Vít đuôi thẳng

(không đầu)VI. CÁC MỐI GHÉP

BẰNG REN1/ Mối ghép

bulông

d1 = 0.85d

lo = 2d

R = 0.1d

a = 0.15d

D = 2.2d

H = 0.8d

h= 0.7d

s = 0.15d

D = 2d

c = 0.1d

Do = 1.1d

K = 3d. 2/ Mối ghép vít cấy :

l1 = 1.25d

l2 = l1 +

0.5d

l3 = l +

0.4d

Dv = 2.2d

D = 2d

H = 0.8d

S = 0.15d

K =3d

d2 = 0.8d

Đường

kính lỗ

chi tieát :

dL = 1.1dTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. CÁC CHI TIẾT CÓ GHÉP REN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×