1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC DẠNG TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

CÁC DẠNG TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 8.2. Mơđun của bánh răng.

• Dãy 1: 1,0 ; 1,25 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3 ; 4 ;

5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 16 ; 20

• Dãy 2: 1,125 ; 1,375 ; 1,75 ; 2,25, 2,75;

• 3,5 ; 4,5 ; 5,5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 14 ; 18 ; 22.

(Ưu

tiên lấy mơđun theo dãy 1)8.3. Cơng thức tính bánh răng

trụ tiêu chuẩn

• Ký hiệu Cơng thức tính Mơ đun m Dùng môđun tiêu

chuẩn TCVN 2257-77 Số răng zi = = Đường kính vòng

chia d = mz

• Chiều cao đỉnh răng ha = m Chiều cao chân răng

• hf = 1,25m Chiều cao răng h = ha+ hf = 2,25m

• Đường kính vòng đỉnh da = m(z + 2)

• Đường kính vòng chân df = m(z - 2,5)

• Bước răng pt = m

• Khoảng cách tâm của hai bánh răng ăn khớp A

• Tỉ số truyền của hai bánh răng;8.4. Quy ước vẽ bánh răng trụίa)b)c)Hình 8.4 .Vẽ qui ước bánh răngd)Vẽ quy ước bánh răng ăn khớpd1dm1Lm1

bdm2D'

d2

sDodoe

Lm2a)b)c)8.5. Dung sai bánh răng

1. Sai số động học của bánh răng Fir

a) ĐN. Là sự thay đổi lớn nhất của khoảng cách

tâm bánh răng đo và bánh răng mẫu khi bánh

răng đo quay được một vòng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC DẠNG TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×