1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kích thước thực: là kích thước nhận được từ kết quả đo với sai số cho phép. Ký hiệu: Dth đối với lỗ dth đối với trục

Kích thước thực: là kích thước nhận được từ kết quả đo với sai số cho phép. Ký hiệu: Dth đối với lỗ dth đối với trục

Tải bản đầy đủ - 0trang

•Kích thước giới hạn: hai kích thước cho

phép, giữa chúng chứa kích thước thực

hoặc bằng kích thước thật

•Kích thước giới hạn lớn nhất: kích thước

lớn hơn trong 2 kích thước giới hạn.

•Ký hiệu Dmax đối với lỗ

dmax đối với trục

•Kích thước giới hạn nhỏ nhất: kích thước

nhỏ hơn trong 2 kích thước giới hạn.

•Ký hiệu Dmin đối với lỗ

dmin đối với trụcMiền dung sai

• Miền được giới hạn bởi sai lệch trên và sai lệch

dưới

• Các vị trí của miền dung sai lỗ và trục được bố

trí trong bảng sauLắp ghép :Đườ

ng khô

ngTrục

Lỗ

ãLắp ghép có độ hở:Trục

Độhởlớ

n nhấ

tLỗ

ãKích thướ

c

danh nghóaĐườ

ng khô

ngLỗ

ã

N minĐộdô

i lớ

n nhấ

t N maxTrục

Kích thướ

c

danh nghóaLắp ghép có độ dơiĐườ

ng khô

ngLắp ghép trung gian theo hệ thống lỗTrục

Độhởlớ

n nhấ

tLỗ

ãKích thướ

c

danh nghóaĐườ

ng khô

ngĐườ

ng khô

ngLỗ

ãTrụcTrụcTrụcLắ

p có

độhởLắ

p trung

gianLắ

p có

độdô

iLắp ghép trung gian theo hệ thống

trụcTrụcLỗ

ãLỗ

ãLỗ

ãLắ

p có

độhởLắ

p trung

gianLắ

p có

độdô

iVD : ghi dung sai trên bản vẽ chi

tiết30 f 7(−0 , 020

− 0 , 041)VD ghi dung sai kích thước trên

bản vẽ lắpH7

φ12

h6H7

f7+0,025

0

-0,025

-0,025Dung sai hình dáng

Loại sai lệch

Sai lệch hình

dángTên sai lệch

Độ thẳng

Độ phẳng

Độ tròn

Độ trụ

Profin của đường

Profin của đườngKý hiệuDung sai vị tríLoại sai lệch

Sai lệch vị trí

bề mặtĐộ song song

Độ vng góc

Độ đồng trục

Độ giao trục

Độ đối xứng

Vị trí

Độ đảo(đảo hướng

kính, đảo mặt mút)Ký hiệuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kích thước thực: là kích thước nhận được từ kết quả đo với sai số cho phép. Ký hiệu: Dth đối với lỗ dth đối với trục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×