1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TỔ CHỨC

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TỔ CHỨC

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Các Khối Back Office/ Hỗ trợ bao gồm: Khối quản lý rủi ro, Khối tác nghiệp,

Khối tài chính, Khối hỗ trợ. Các khối “Hỗ trợ” họat động trên nguyên tắc cơ bản

là không liên hệ với khách hàng và có nhiệm vụ nhập dữ liệu vào tài khoản(trả

tiền, nhận tiền và chuyển tiền), hỗ trợ về rủi ro, tác nghiệp và tài chínhCấu trúc tổ chức của trụ sở chính

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chia thành bốn khối :Khối

công ty con, khối ngân hàng, khối liên doanh, khối góp vốn.

Khối cơng ty con của BIDV chủ yếu hoạt đọng trên lĩnh vực bảo hiểm

chứng khoán, thuê mua tài chính, bất động sản, quỹ đầu tư…tuy nhiên mối quan

hệ giữa ngân hàng và các đơn vị thành viên chưa thực sự là mối liên kết kinh tế

mà đơn thuần là mối quan hệ hành chính, đa số các công ty trên do ngân hàng12 | P a g eBIDV đóng vốn góp 100% nên ít có khả năng mở rộng quy mơ, thiếu tính năng

động thiếu sức cạnh tranh.

Khối ngân hàng do Hội sở chính trực tiếp quản lý: Hội sở chính khơng trực

tiếp giao dich với khách hàng mà thực hiện chức năng quản lý đối với các chi

nhánh,các văn phòng đại diện, các phòng ban khác…(giao kế hoạch, kiêm sốt

việc tn thủ quy trình, phân quyền cho các chi nhánh...), và phê duyệt các nhu

cầu của khách hàng vượt tầm kiểm soát của chi nhánhMơ hình tổ chức hệ thống BIDV

Mơ hình này thể hiện một số đặc trưng sau:

-Mơ hình phân tán,có tính chất dàn trải theo địa bàn. Quyền lực và nguồn

lực trên thực tế nằm tại các chi nhánh, do đó làm suy giảm tính hệ thống13 | P a g e-Chức năng quản lý của hội sở chính với chi nhánh và cơng ty con mang

nặng tính hành chính.-Đã tự phát hình thành mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty conII. NGHIÊN CỨU NHÓM SẢN PHẨM CHO VAY CHO KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN CỦA BIDV

1. Mơ tả nhóm sản phẩm cho vay cho khách hàng cá nhân của BIDV

a. Khái niệm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của NHTM

Cho vay khách hàng cá nhân là loại hình cho vay của các NHTM tập

trung vào đối tượng khách hàng là những cá nhân, hộ gia đình.

b. Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân

Cho vay KHCN của ngân hàng nhằm tài trợ cho các nhu cầu tiêu dùng

của cá nhân và hộ gia đình. Khác với cho vay kinh doanh, ở đây người vay sử

dụng tiền vay vào mục đích khơng sinh lời, nguồn trả nợ độc lập so với sử dụng

tiền vay, vì vậy cho vay KHCN có những đặc điểm như sau:

Các sản phẩm cho vay KHCN rất phong phú vì khách hàng vay vốn rất đa

dạng và mục đích sử dụng vốn linh hoạt

Như đã nói ở trên, do đối tượng của cho vay KHCN hướng đến là tất cả

người dân có thu nhập trong xã hội, mà tùy theo hoàn cảnh, thu nhập, và mong

muốn của mỗi người mà mục đích vay vốn của họ là hoàn toàn khác nhau.

Những khách hàng là cá nhân, có thu nhập cao trong xã hội thì nhu cầu tiêu

dùng của họ khác hoàn toàn với những cá nhân có thu nhập thấp, trung bình.

Hoặc tùy vào hồn cảnh cụ thể của mỗi người, có người có những nhu cầu về

nhà ở, về những vật dụng xa xỉ, về những phương tiện đi lại có giá trị cao như ơ

tơ, xe máy… nhưng cũng có những người vay với mục đích đi du học hoặc để

trang trải các nhu cầu chi tiêu cho y tế… Chính vì vậy sản phẩm cho vay KHCN

cũng phải đa dạng và phong phú, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu dùng của

mọi người dân, mọi tầng lớp trong xã hội14 | P a g eQuy mô và số lượng các khoản vay: Thông thường quy mô của mỗi

khoản vay của KHCN thường nhỏ. Giá trị mỗi món vay nhỏ nhưng khối lượng

các món vay lớn. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và thu nhập hàng tháng của

khách hàng mà giá trị các khoản vay thường khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm

chung là giá trị các khoản vay này thường rất nhỏ so với các khoản vay cho hoạt

động sản xuất kinh doanh do đây là khoản vay phục vụ cho mục đích tiêu dùng

của cá nhân, hộ gia đình, thêm vào đó, giá trị của hàng hóa tiêu dùng thường

không quá lớn hoặc khách hàng vay vốn đã có sự tích lũy từ trước đối với những

nhu cầu của mình…

Trong điều kiện hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tiêu

dùng của người dân cũng theo đó đi lên, người tiêu dùng sẽ vay nhiều hơn để

đáp ứng nhu cầu của bản thân, gia đình do khơng phải ai cũng có khả năng chi

trả cho nhưng nhu cầu tiêu dùng của mình bằng nguồn thu nhập trong thời điểm

hiện tại. Điều này dẫn đến số lượng khách hàng có nhu cầu vay vốn là rất đông

khiến tổng quy mô cho vay KHCN trở nên rất lớn.

Rủi ro: Các khoản cho vay KHCN thường có nhiều rủi ro

Cho vay KHCN thường có rủi ro cao hơn các khoản cho vay trong lĩnh

vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Do nguồn trả nợ của cho vay KHCN độc lập

với khoản vay, chủ yếu là từ thu nhập của người đi vay, mà nguồn thu nhập này

có thể thay đổi nhanh chóng tùy theo tình trạng cơng việc, tình hình kinh tế

chung hay tình hình sức khỏe của họ... Thêm vào đó, việc thẩm định và quyết

định cho vay đối với một khoản cho vay KHCN cũng thường gặp khó khăn do

vấn đề thơng tin khơng đầy đủ hoặc thiếu tính chính xác. Các thơng tin cá nhân

đưa ra thường không rõ ràng và minh bạch như các báo cáo tài chính của doanh

nghiệp, việc thẩm định xác minh cũng gặp nhiều khó khăn… Ngày nay, để hạn

chế bớt rủi ro, trong hầu hết các khoản cho vay KHCN ngân hàng đều đòi hỏi

phải có đảm bảo bằng tài sản15 | P a g eTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TỔ CHỨC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×