1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
iI.Quy trình đọc một điện tim

iI.Quy trình đọc một điện tim

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các sóng điện tim cơ bảnCác sóng điện tim cơ bản

Các sóng và các khoảng, khúc điện tim

bao gồm:

Sóng P: nhĩ đồ (auriculogramme)

Khoảng PR: đánh giá dẫn truyền nhĩ-thất

Phức bộ QRS: đánh giá quá trình khử cực

thất

Khúc ST: đánh giá tái cực thất

Sóng T

Sóng UCác sóng điện tim cơ bảnIII. Một số nguyên tắc khi

đánh giá các sóng điện tim và

đo thời gian

1. Đo các khoảng trên điện tim

2. Nhận định các dạng sóng điện tim

Khi một sóng điện tim có một phần ở

phía trên của đờng đăng điện và một

phần ở phía dới của đờng đẳng điện

sóng dạng hai pha (diphasic)

Khi sóng hai pha có biên độ phía trên và

dới đờng đẳng điện bằng nhau

sóng iso diphasic hay equiphasicIII. Một số nguyên tắc

3. Một số thuật ngữ thờng dùng:

Đờng nền (Baseline)

Dạng sóng hay sóng (Waveform)

Khúc hay đoạn (Segment): Hinh dạng

Khoang (Interval): Thời gian

Phức bộ : (QRS): do điện tim phan ánh hoạt

động điện học của cơ tim4. Đối với loạn nhịp tim:

Asystole: Kh«ng cã khư cùc thÊt, tim kh«ng co

bãp

Ectopic beats: Nhát bóp đợc chi phổi bởi một

chỉ nhịpkhông phải tại nót xoangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

iI.Quy trình đọc một điện tim

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×