1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Tính trục điện học của QRS trên mặt phẳng chắn

V. Tính trục điện học của QRS trên mặt phẳng chắn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trơc ®iƯn häc cđa tim- HƯ quy

chiÕu 6 trơcLeads I and aVFNhắc lại một số khái niệm cơ sở

Nguyên lý hình chiếu:

Xung động điệnhọc sẽ vẽ đợc một sóng có

biên độ lớn nhất ở chuyển đạo song song

với mặt phẳng chiếu của xung động đó,

ngợc lại nó sẽ vẽ đợc một sóng có biên độ

nhỏ nhất (0) ở chuyển đạo vuông góc với

mặt phẳng chiếuƯng dụng:

D2

Trục điện tim sẽ trùng với chuyển đạo vuông

góc với chuyển đạo có phức bộ QRS dạng sóng

2 pha bằng nhau (hay bằng 0)Quy tắc tính trục điện tim

1. Tìm trên 6 chuyển đạo ngoại biên

xem ở chuyển đạo nào phức bộ QRS có

dạng hai pha bằng nhau (hay gần nh là

một đờng thẳng)

2. Trục điện tim sẽ trùng với chuyển đạo

vuông góc với chuyển đạo vừa tim đợc

3. Tìm trên trục điện tim ở bớc 2 xem

phực bộ QRS có dạng sóng dơng hay

âm để xác định trục điện tim thuộc

phần dơng hay phần âm của trục này

Tính gãc ®iƯn timVÝ dơ tÝnh trơc ®iƯn

timVÝ dơ tÝnh trơc ®iƯn timVÝ dơ tÝnh trơc ®iƯn

timVÝ dơ tÝnh trơc ®iƯn timPhân loại trục điện học

của tim

- 90II

aVFaVFUndeterminantLeft AD1800

IRight ADNormalI

aVFaVF

+ 90Chuyển trục điện tim

(AXIS DEVIATION)

Chuyển đạo

D2Trụcý nghĩa bệnh

< - 300NO- 300Borderline> 300YESMột số nguyên nhân gây thay

đổi trục điện học của tim

Trục tráiNgời bình thờng

Do di chuyển cơ

học (thì thở ra, cơ

hoành nâng cao

do có thai, cổ ch

ớng, u ổ bụng

Phì đại thất trái

Bloc nhánh trái

WPWTrục phảiNgời bình thờng

Do di chuyển cơ

học ( thì hít

vào, thũng phổi)

Phì đại thất phải

Bloc nhánh phải

Tim chuyển sang

phải

WPWCác sóng điện tim- Sóng P

Định nghĩa: Sóng đầu tiên của chuchuyển tim , biểu hiện quá trình khử cực

nhĩ và dẫn truyền xung động qua cơ nhĩ

(hoạt hoá nhĩ)

Bình thờng:

Sóng tròn, không nhọn, kh«ng cã khÊc hay mãc

– P (+) D1,D2 , aVF và V4 đến V6; P (-) aVR; th

ờng có dạng hai pha hay âm ở D3

Biên độ 2,5 mm và chiều rộng 0,11 sec ở

tất cả các chuyển đạoLu ý: Tham gia của quá trinh hoạt hoá NP,

NTtrong hinh thành sóng PTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Tính trục điện học của QRS trên mặt phẳng chắn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×