1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ LAN CAN, LỀ BỘ HÀNH, BẢN MẶT CẦU

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ LAN CAN, LỀ BỘ HÀNH, BẢN MẶT CẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAMH TK CẦU THÉPGVHD: TS PHAN QUỐC BẢOCột lan can: chiều dài nhịp 37.1 m, bố trí khoảng cách 2 cột lan can là 2 m vậy mỗi

bên cầu gồm 19 cột lan can, 18 cặp thanh liên kết, 18 cặp tay vịn.

Một cột lan can được tạo bởi 3 tấm thép:

T1 100 x 1,740 x 5

T2 140 x 740 x 5

T3 100 x 150 x 5

Thể tích các tấm thép là:

Thể tích tấm thép T1: VT1 = 100 x 1,740 x 5 =870,000 mm3

Thể tích tấm thép T2: VT2 = 140 x 740 x 5 =518,000 mm3

Thể tích tấm thép T3: VT3 = 100 x 150 x 5 = 75,000 mm3Thanh liên kết:Tay vịn:

Tổng trọnglượng lan can trên toàn cầu:Tính trên 1mm theo phương dọc cầu:SVTH: NGUYỄN VĂN TÍN8ĐAMH TK CẦU THÉPGVHD: TS PHAN QUỐC BẢO2.2. LỀ BỘ HÀNH:VÁT 20x20VÁT 20x20Hình 2.2: Lề bộ hành

Lề bộ hành: (tính trên 1mm theo phương dọc cầu)SVTH: NGUYỄN VĂN TÍN9ĐAMH TK CẦU THÉPGVHD: TS PHAN QUỐC BẢOVậy:Vị trí đặt DC3: Xác định bằng cách cân bằng momen tại điểm AVậy DC3 cách mép trái 1 đoạn bằng 663 mm

Chọn và bố trí cốt thép trong bản mặt cầu như hình sau:

Thép dùng cho lề bộ hành là thép CII có Fy=280 MPa.

Bê tơng sử dụng có F’c= 28 MPa.Hình 2.3: Bố trí thép lề bộ hành

2.3. BẢN MẶT CẦU:

Bản mặt cầu sẽ được tính tốn theo 2 sơ đồ: Bản congxon và bản loại dầm. Trong đó

phần bản loại dầm đơn giản được xây dựng từ sơ đồ dầm liên tục do đó sau khi tính

tốn dầm đơn giản xong phải nhân với hệ số kể đến tính liên tục của bản mặt cầu.SVTH: NGUYỄN VĂN TÍN10ĐAMH TK CẦU THÉPGVHD: TS PHAN QUỐC BẢOCốt thép dùng trong bản mặt cầu là thép CII có cường độ F y=280 MPa, bê tơng dùng

cho bản mặt cầu là loại bê tơng có cường độ chịu nén f’c=30 MPa

Do trong phạm vi hẹp của đồ án mơn học nên ta bố trí cốt thép trong bản mặt cầu

theo yêu cầu cấu tạo như hình dưới.

2%1Ø14a2002 Ø12a2004 Ø10a400

Ø12a200Hình 2.4: Bố trí thép bản mặt cầu.SVTH: NGUYỄN VĂN TÍN113ĐAMH TK CẦU THÉPGVHD: TS Phan Quốc BảoCHƯƠNG 3. THIẾT KẾ DẦM CHÍNH

3.1. ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC :

3.1.1. GIAI ĐOẠN CHƯA LIÊN HỢP:Hình 3.1: Đặc trưng hình học của dầm

Diện tích mặt cắt ngang phần dầm thép:Moment tĩnh của dầm thép đối với trục X-X:SVTH: CAO THỊ MINH THÙYMSSV:155109032212ĐAMH TK CẦU THÉPGVHD: TS Phan Quốc BảoKhoảng cách từ trục trung hoà đến các mép dầm :Xác định moment quán tính:Momen kháng uốn đối với thớ trên t/d dầm thép:Momen kháng uốn đối với thớ dưới t/d dầm thép:Momen tĩnh của tiết diện dầm thép đối với trục trung hoà:SVTH: CAO THỊ MINH THÙYMSSV:155109032213Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ LAN CAN, LỀ BỘ HÀNH, BẢN MẶT CẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×