1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ - 0trang

1tác động của mức độ mở cửa của nềnBài nghiên cứu nhằm mụ

kinh tế đến lạệt Nam bằng cách hồp GMM(Generalized Method of Moments) của Arellano và Bond (1991) đối với

ạn 2000 – 2012. Kết quả nsố liệựcnghiệm cho thấy tác động cùng chiều của mức độ mở cửa của nền kinh tế đến

lạm phát, thổi phồng lạm phát. Kết quảới cáccung tiền m2, nợ nước ngoài trênbiế

GDPỷ giá hối đối,.2GIỚI THIỆU

1.

Trong xu thế tồn cầtồn tại vàphát triển khi cô lập với cáctrong khu vực và

ảy

yêucầội nhập được đặt raố đối với hầuhết các nền kinh tế trên thế giới. Đặc biệếgiớtrong khu vực và

Lạm phát là một trong những vấn đề trung tâm của người làm chính sách

bởi nó tạo ra những bất ổnế trong nước, lạm phát caocó thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế (

11Nguyễn Trọng Hoài, Nguyễn Hoài Bảo (2009)3ứu thực nghiệm của mình cho

rằng tác động ròng của sự gia tăng trong tổng kim ngạch xuất khẩu và

nhập khẩu trên GDP, đo lường mức độ mở cửếộng làm giảm lạm phát ở hầu

hết các nền kinh tế.

phát là cùng chiềuối quan hệ giữa mức độ mở cửa và lạm

nghiên cứuở Pakistan tronggiai đoạn 1947 - 2007 (Muhammad Zakaria, 2010).

(2005) trong ngắn hạn, mở cửa khơng có vai trò hạn chế lạm phát, cơ chế

tỷ giá hối đối có tác động mạnh hơn đến lạm phát, lạm phát có thể duy trì

ở mức hiệu quả thông qua hợp tác kinh tế và hội nhập trong hoạch định

các chính sách vĩ mơ

duy trì tỷ giá hối đối cố địới

.7%

, 18%

năm 2011.tăng

2012.

Tronglạm phát có xu hướng tăng trong xu thế nền kinh tế ngàycàng mở cửa hơn nêu trên, vấn đề được đặt ra: Liệu mức độ mở cửa kinh

tế của Việt Nam ngày càng tăng trong thời gian qua có tác động đế4biến độủa lạm phát trong nước hay không? Nếđộ.

2.

trên GDP

ỉ số giáso sánh.Nam.ở rộng53.

trên trang web: www.fao.org

4.quy.

5.

chương:

để tác giảkết quả nghiên cứu ở phần sau.6ở nghiên cứ

.

Chương 3: Kiểm đị

– 2012 Q4. Chương

này chuyển tải toàn bộ nội dung của đề tài, kết quả nghiên cứu sẽ cho thấy

chiều hướng và mức độ tác động củở cửa lên lạm phát củaViệt Nam trong giai đoạn 2000 – 2012.

Chương 4

6.

đị

ối với chuỗi số liệu thời gian

ựa trênủaMuhammad Zakaria (2010) trong cơng trình nghiên cứu “ Openness and

inflation: evidence from time series data” (Mở cửa và lạm phát: bằng

chứng từ chuỗi dữ liệu thời gian ở Pakistan).7CHƯƠNG 11.1.Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lạm phát – lý thuyết Ngang

giá sứa mua (PPP):1.1.1.Quy luật một giá:

Giả định rằng không tồn tại chi phí giao dịch và thuế quan trong việc trao

đổi mậu dịch giữa hai thị trường. Khi đó, quy luật một giá phát biểu: giá

cả của những loại hàng hoá tương tự khi được tính bằng một đồng tiền

chung tại mức tỷ giá hiện hành, ở cả hai thị trường phải ngang bằng nhau.

1.1.2. Lý thuyết ngang giá sức mua (PPP) - mối quan hệ giữa lạm phát,

giá cả hàng hoá xuất nhập khẩu và tỷ giá hối đoái:

Xét về mặt lý thuyết, nếu các yếu tố khác như nhau, khi tỷ lệ lạm phát của

một nước tăng tương đối so với lạm phát của một nước khác, hàng hoá của

nước đó sẽ có mức giá đắt tương đối và do đó mức cầu đồng tiền nước đó

giảm do xuất khẩu giảm. Trong khi đó, do hàng hố trong nước đắt tương

đối, người tiêu dùng và các công ty trong nước có lạm phát cao có xu

hướng tăng nhập khẩu làm cho cung tiền tăng lên. Cả hai lực này tạo áp

lực giảm giá đồng tiền của nước có mức lạm phát cao. Vì tỷ lệ lạm phát

thường khác nhau giữa các quốc gia, đã tạo nên các mẫu hình mậu dịch

quốc tế thích hợp và từ đó ảnh hưởng đến tỷ giá hối đối.

Có hai hình thức khác nhau của lý thuyết Ngang giá sức mua: hình thức

tuyệt đối và hình thức tương đối.8Hình thức ngang giá sức mua tuyệt đối: mở rộng nền tảng lý luận của Quy

luật một giá. Lý thuyết ngang giá sức mua tuyệt đối cho rằng: tỷ giá hối

đoái danh nghĩa giữa hai đồng tiền phải ngang bằng với tỷ lệ tổng mức giá

cả giữa hai quốc gia, do đó tiền tệ của quốc gia này sau khi được quy đổi

qua tỷ giá danh nghĩa, sẽ có sức mua tương đương trong quốc gia kia.

Hình thức ngang giá sức mua tương đối giải thích cho bất hồn hảo của thị

trường như chi phí vận chuyển, thuế quan và hạn ngạch. Hình thức này

cho rằng do các bất hoàn hảo của thị trường, giá cả của những hàng hoá

giống nhau ở các nước khác nhau sẽ khơng nhất thiết bằng nhau khi được

tính bằng một đồng tiền chung. Tuy nhiên, theo hình thức này, tỷ lệ thay

đổi trong giá cả hàng hoá sẽ phần nào giống nhau khi được tính bằng một

đồng tiền chung, miễn là chi phí vận chuyển và các hàng rào mậu dịch

khơng thay đổi.

1.1.3

Nói khác đi

Đường cong Philip mới nhấn mạnh

vai trò của kỳ vọng lạm phát.

Theo mơ hình đường cong Philip mới của Keynes, khung lý thuyết kiểm

định lạm phát trong bối cảnh của đường cong Philip truyền thống có dạng:(1)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×