1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

II. Dạy học trải nghiệm sáng tạo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.71 MB, 35 trang )


năng lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân

mình.

Hoạt động TNST không gọi là môn học mà là hoạt động giáo dục. Môn học được

tạo nên bởi một hoặc một vài lĩnh vực khoa học nên nội dung của nó được cấu trúc chặt

chẽ. Còn hoạt động TNST sử dụng tích hợp kiến thức, kỹ năng của nhiều lĩnh thực để

thực hiện mục tiêu hoạt động của mình.

Có bốn phương pháp tổ chức hoạt động TNST, đó là:

Thứ nhất: phương pháp giải quyết vấn đề (GQVĐ). GQVĐ là một phương pháp giáo

dục nhằm phát triển năng lực tư duy, sáng tạo của học sinh. Đối với dạy học TNST,

phương pháp GQVĐ thường được sử dụng khi học sinh phân tích, xem xét và đề xuất

những giải pháp trước một hiện tượng, sự việc nảy sinh trong quá trình hoạt động.

Thứ hai: phương pháp sắm vai. Đây là phương pháp giáo dục giúp HS thực hành các

ứng xử, bày tỏ thái độ trong những tình huống giả định hoặc trên cơ sở óc tưởng tượng, sự

sáng tạo của các em. Mục đích của phương pháp này không phải là chỉ ra cái cần làm mà

giúp học sinh rèn luyện, thực hành những kĩ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong mơi

trường an tồn trước khi thực hành trong thực tiễn, khích lệ sự thay đổi thái độ và hành vi

theo hướng tích cực.

Thứ ba: phương pháp trò chơi. Sử dụng phương pháp này giúp học sinh nâng cao tính

sáng tạo, sự hiểu biết về thế giới hiện thực xung quanh, kích thích trí thơng minh, lòng

ham hiểu biết và học cách giải quyết nhiệm vụ. Trò chơi cũng là phương pháp giải trí tích

cực, hiệu quả, mang lại niềm vui, sự hứng khởi, hồn nhiên và yêu đời cho học sinh. Từ đó

các em có thể tiếp tục học tập và rèn luyện tốt hơn.

Thứ tư: phương pháp làm việc nhóm. Tổ chức các nhóm học tập là một hoạt động

thường thấy trong nhiều năm học gần đây. Khi học tập hợp tác theo nhóm, học sinh trong

nhóm sẽ trao đổi, giúp đỡ và cùng nhau phối hợp làm việc để hồn thành nhiệm vụ chung

của nhóm. Thơng qua dạy học hợp tác theo nhóm, học sinh sẽ phát huy cao độ vai trò chủ

thể, tính tự giác, tính sáng tạo; hình thành các kĩ năng xã hội và phẩm chất nhân cách cần

thiết; thể hiện mối quan hệ bình đẳng, dân chủ và nhân văn.

Các bước tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo:

Bước 1. Chuẩn bị

- Giáo viên lựa chọn, đặt tên và xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của hoạt động TNST.

- Phân tích nội dung của hoạt động TNST.

- Phân bậc hoạt động TNST thành các hoạt động thành phần.11- Thiết kế thành các hoạt động hoặc chuỗi thao tác tương thích với logic của nội dung

hoạt động TNST.

Bước 2. Tổ chức hoạt động TNST

- Giáo viên định hướng động cơ hoạt động cho học sinh.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện hành động, thao tác như đã thiết kế ở bước

trên.

- Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động cho đúng mục đích, yêu cầu.

Bước 3. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm

- Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động.

- Rút kinh nghiệm

- Khen thưởng hoặc phê bình nếu có.12PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

“ Dạy học định hướng nghề nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất và kinh doanh

cơm cháy ở Ninh Bình”

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THPT Gia viễn C

Căn cứ công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về việc hướng dẫn sinh

hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá;

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ GD,

Sở GD;

Căn cứ vào Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và yêu cầu phát triển, thực tiễn

của bộ môn;

Căn cứ vào Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THPT Gia Viễn C;

Chúng tôi xây dựng kế hoach dạy học “Dạy học định hướng nghề nghiệp gắn với thực

tiễn sản xuất và kinh doanh cơm cháy ở Ninh Bình” như sau:

I. Thông tin về các lớp tham gia thực nghiệm

- Gồm học sinh các khối lớp 12: 12B1, 12B2, 12B3, 124, 12B5, 12B6, 12B7.

- Thông tin lớp thực hiện, phân công nhiệm vụ và giáo viên phụ trách từng phần như sau:13Các bước thực

hiện dự ánBước 1

Giao

nhiệm vụThời gian

tiến hànhNội dung các bước thực hiện dự án

- Lập kế hoạch tổng thể thực hiện dự án.

- Quan sát, chỉ đạo quá trình thực hiện dự án.Tuần 1Bước 2

Học sinh thực

hiện

dự án, trải

nghiệmTuần 2Bước 3

Thảo luận để

hoàn thiệnTuần 3, 4Tên giáo viên phụ trách

Phạm Văn Hiếu

ĐT: 094 936 8892

Email:phamhieu.gvc@gmail.com- Ghi chép các các nội dung thống nhất, xây dựng

Nguyễn Thị Phương Liên

giáo án chi tiết.

- Lựa chọn cơ sở sản xuất kinh doanh, các địa điểm ĐT: 0385 432 351

trải nghiệm phù hợp với nội dung dạy học cùng học Email:phuonglien.1202@gmail.com

sinh.

- Lên kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ buổi trải Nguyễn Anh Đài

nghiệm.

ĐT: 0365 127 340

- Trải nghiệm thực tế cơ sở sản xuất kinh doanh, các Email: anhdaitc@gmail.com

địa điểm trải nghiệm.- Hoàn thiện nội dung báo cáo sản phẩm.Bước 4

Báo cáo

Tuần 5,6

- Chuẩn bị các điều kiện báo cáo.

sản phẩm

II. Bảng mơ tả chi tiết mục tiêu hình thành

MỤC TIÊU DẠY HỌC CẦN ĐẠTNguyễn Thị Hồng Suốt

ĐT: 0385 728 480

Email: hongsuot88gvc@gmai.comXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (35 trang)

×