1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

- Giáo viên luôn ở thế chủ động, luôn kiểm soát, định hướng và chuẩn bị được những chủ đề, nội dung, tình huống, kiến thức từ trước, điều này không gây lúng túng cho giáo viên. Giáo viên không mất nhiều thời gian, công sức huấn luyện, phát triển cho nhiều

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.26 MB, 22 trang )


Hướng dẫn giáo viên thực hiện các trò chơi, hướng dẫn giáo viên dạy hoặc định

hướng cho học sinh tự lựa chọn chủ đề, chủ điểm cho các buổi ngoại khóa hoặc sinh

hoạt tập thể, cách nhận biết và thúc đẩy sự phát huy năng lực của học sinh thông qua

các buổi chuyên đề ở trường.

* Đối với học sinh: Để tạo sự tự tin trước đám đơng nhóm chỉ đạo hoạt động

ngoại khóa chúng tơi đã lên kế hoạch dài hơi, theo từng giai đoạn thông qua các hoạt

động ngoại khóa các buổi sinh hoạt tập thể đặc biệt là giờ chào cờ.

Thông qua các buổi chào cờ, các buổi hoạt động ngồi giờ lên lớp, hoạt động

ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm…. )

* Ở nội dung tạo phản xạ chào hỏi, giới thiệu về mình một cách thuần thục

trước đám đông, trước khi trả câu hỏi hoặc trả lời phỏng vấn cho học sinh.

VD:- GV: “ Đất nước nào có thời gian làm việc ít nhất thế giới nhưng năngsuất làm việc hiệu quả và chất lượng nhất?”

-Học sinh: trước khi trả lời “ Dạ em thưa cô! Em tên là An TrầnHuy, học sinh lớp 7C trường THCS Ninh Thành, em xin phép trả lời câu hỏi của Cô ạ:

……………………

Giải pháp 2: Các hoạt động nhằm tạo cơ hội, tạo động lực cho học sinh phát

huy năng lực sáng tạo thông qua việc chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng kịch

bản, chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Đối với giáo viên:

+ Trong buổi họp trường đầu tháng, Ban chỉ đạo hoạt động ngoài giờ yêu cầu

giáo viên các nhóm thảo luận, lựa chọn chủ đề, sau đó đưa ra cùng thống nhất số

lượng, tên chủ đề nên cần thực hiện trong tháng. ( các chủ đề thống nhất được viết tên

trong các thăm); Cho các khối lớp có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình ngoại

khóa, chương trình trải nghiệm hoặc hoạt động ngồi giờ lên lớp trong tháng đó

bốc thăm và tự xây dựng kịch bản chương trình. Với cách làm này đã phát huy được

khơng chỉ nội lực trí tuệ của tập thể giáo viên, mà còn phát triển được năng lực tự tìm4tòi, khám phá của học sinh, giúp học sinh hình thành tính chủ động, phát huy tối đa

năng lực làm việc nhóm, đồng thời nâng cao trách nhiệm bản thân với mỗi học sinh.

- Đối với học sinh:

+ Để khích lệ sự sáng tạo của học sinh. Ban hoạt động ngồi giờ thiết lập

đường dây nóng trợ giúp cho học sinh gặp vướng mắc trong khi xây dựng kịch bản

chương trình. Bên cạnh đó, sau một tuần học sinh bốc thăm chủ điểm, ban hoạt động

thu kịch bản chương trình tổ chức của các lớp được phân cơng thực hiện, chấm, đánh

giá, trao giải thưởng cho lớp có điểm số cao, phơ tơ những kịch bản chương trình hay

phát cho giáo viên chủ nhiệm để chuyển đến tay học sinh. Với cách làm này giúp cho

tất cả mọi đối tượng học sinh làm quen, tiếp cận với cách xây dựng kế hoạch, xây

dựng kịch bản, chương trình để từ đó khơi gợi tiềm năng, năng lực, sự tìm hiểu khám

phá bản than để học sinh biết cách thức tổ chức hoạt động.

(có ảnh hình ảnh minh họa phần phụ lục)

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh tự lên kế hoạch

chương trình tổ chức trải nghiệm trên lớp học hướng tới các hoạt động như tổ chức

sinh nhật giáo viên, học sinh, kỷ niệm các ngày lễ, các chủ đề liên quan đến thầy cô

và mái trường, các tệ nạn xã hội, các vấn nạn học sinh hay mắc phải, thi hùng biện,

tranh cử các chức danh trong lớp, thi làm profile... Hoạt động này được giáo viên chủ

nhiệm phối hợp thực hiện thường xuyên trong giờ sinh hoạt lớp.

Trên cơ sở hoạt động trải nghiệm trên lớp, Ban hoạt động ngoài giờ, phát huy

tính đồn kết, sức mạnh trí tuệ tập thể giáo viên nhằm giúp học sinh chủ động, hứng

thú xây dựng các chương trình hay, ý nghĩa cho các hoạt động tập thể của nhà trường.

Giải pháp 3: Phát huy mạnh mẽ tính chủ động, khơi gợi cảm hứng sáng tạo của

học sinh.

- Hướng dẫn giáo viên cách đưa ra nội dung mang tính khơi gợi sự tò mò,

mong muốn khám phá của học sinh với các chủ đề, đặc biệt phải chú trọng đến mọi

đối tượng học sinh, lôi kéo được mọi đối tượng cùng tham gia hoạt động, giáo viên

5giao cho bạn điều hành phân việc cho tất cả các thành viên dựa trên năng lực thực tế

và các tiềm năng, khả năng của học sinh, giáo viên quan sát, giúp đỡ, định hướng nếu

cần. (Nâng cao năng lực và giúp giáo viên biết cách thực hiện thông qua các buổi

hướng dẫn, các buổi chuyên đề được tổ chức tại nhà trường). Hình thức này thơng

thường được áp dụng trong các giờ chủ nhiệm, giờ sinh hoạt lớp.Họp triển khai hướng dẫn phương pháp sử dụng mơ hình đảo ngược lớpChương trình buổi sinh hoạt lớp do học sinh tự tổ chức- Thực hiện sự chuyển giao hoàn toàn cho học sinh từ lựa chọn chủ đề đến xây

dựng kịch bản chương trình: Ban hoạt động ngồi giờ thiết kế một bàn hoặc một

bảng tin treo sẵn các giấy ghi nhớ , các giấy ghi nhớ này có nhiều hình thức khác

nhau, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh THCS. Các mẩu giấy này dành cho học

sinh viết cảm nghĩ, các ý kiến sáng tạo, các chủ đề, chủ điểm mình muốn được thực

hiện hoặc mong muốn được Ban hoạt động ngoài giờ thực tổ chức thực hiện cho học

sinh. Hoặc những ý kiến muốn đóng góp xây dựng hoạt động, xây dựng môi trường

6học tập trải nghiệm cho học sinh. Cách làm này đã tạo cho học sinh có cảm giác được

đóng góp xây dựng, bản than sống có ý nghĩa, tạo động lực chủ động, sáng tạo.Phiếu tham khảo lấy ý kiến học sinh về chương trình hoạt động ngoại khóa hàng tuần- Ban hoạt động ngoài giờ lựa chọn chủ đề, các vấn đề cần giải quyết trong

buổi sinh học tập thể, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, dựa vào mong

muốn của học sinh được thể hiện qua giấy ghi nhớ trên bảng tin. ( tổ chức rút thăm)

- Tạo cơ hội cho tất cả học sinh, tạo sự công bằng cho học sinh. Sau khi lớp đã

rút thăm chủ đề được chuẩn bị tổ chức, giáo viên giao cho bạn leader phân cơng

nhiệm vụ từng nhóm trong lớp thực hiện từng nội dung, giáo viên hướng dẫn học sinh

cho rút thăm nhiệm vụ. Việc làm này có khả năng gây khó khăn cho một số đối tượng

học sinh chậm, hoặc không có năng khiếu điều hành, làm MC hoặc tổ chức. Trong

trường hợp này giáo viên luôn quan tâm động viên, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh, cử

học sinh có năng khiếu kèm cặp giúp đỡ cho học sinh đó cố gắng hoàn thành nhiệm

vụ. Cách làm này vừa giúp học sinh nhút nhát mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp,

trong ứng xử, tạo ra cơ hội cho họ vượt qua những mặc cảm bản thân, đồng thời giúp

học sinh khám phá và nhận ra được những năng lực ngầm của chính mình. Để từ đó

7chúng ta tìm cách phát triển năng lực cho học sinh dựa trên năng lực có sẵn, giúp học

sinh phát triển tồn diện, phát triển vượt bậc, giúp học sinh không chỉ tự tin mà còn

phát huy cao năng lực tạo hiệu suất, hiệu quả trong cơng việc góp phần xây dựng dân

số vàng Việt Nam.

III. Hiệu quả kinh tế và xã hội dự kiến đạt được

1. Hiệu quả kinh tế:

Sáng kiến kinh nghiệm của nhóm chúng tơi có giá trị tìm ra và giúp học sinh

phát triển những năng lực sẵn có của các em, giúp các em rèn luyện và phát triển ý chí

độc lập, tự chủ, sáng tạo, hồn thiện kỹ năng sống cho các em để đáp ứng được yêu

cầu đổi mới hiện nay, đồng thời giáo dục và đào tạo ra một thế hệ cơng dân có phẩm

chất đạo đức tốt, có ý chí vươn lên, có đủ phẩm chất năng lực, tự tin giao tiếp, học

tập, làm việc chủ động luôn biết làm chủ cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu phát triển

của đất nước góp phần xây dựng và bảo vệ tổ Quốc, khẳng định vị thế Việt Nam trên

thế giới. Do đó hiệu quả kinh tế là vơ giá.

2. Hiệu quả xã hội:

Theo phương pháp mơ hình đảo ngược này không chỉ phát huy được sự chủ

động, sáng tạo, ham muốn tìm tòi, học hỏi, khám phá bản thân, mà còn phát huy

được sức mạnh đồn kết, sức mạnh trí tuệ của tập thể, giúp học sinh tiếp cận với

công nghệ thông tin. Năm học 2017 – 2018; và năm học 2018 – 2019 nhà trường đã

xây dựng được nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm và các buổi sinh

hoạt tập thể có giá trị và rất bổ ích, đa dạng hóa các hoạt động trong nhà trường, nội

dung hoạt động phong phú. Tạo cho học sinh động lực, hưng phấn trong học tập,

trong rèn luyện đạo đức, phẩm chất và kỹ năng mềm. Những giải pháp trên còn tạo

cơ hội cho các em học sinh thể hiện khả năng, năng lực của bản thân, sự tự tin trong

giao tiếp, xóa đi những mặc cảm, sự tự ti khơng dám bộc lộ bản thân mình. Cũng từ

những giải pháp này giúp các em chủ động hơn khơng chỉ trong việc lĩnh hội kiến

thức, mà còn chủ động và có trách nhiệm hơn trong mọi hoạt động của bản thân, của

tập thể , và hình thành ý thức xây dựng cộng đồng.

Kết quả đạt được rất khả quan, học sinh ngày càng tự tin, các em chăm ngoan

hơn, đồn kết hơn, u trường lớp, thày cơ và bạn bè. các em được trau dồi, khơi dậy

ở học sinh tính tích cực chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân,

đối với tập thể và cộng đồng; hình thành, củng cố và phát triển ở học sinh kỹ năng

8hoạt động độc lập, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong các mối quan hệ tập thể lớp và

ngồi xã hội.

Những hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm,các buổi sinh hoạt tập thể

nổi bật do học sinh lựa chọn chủ đề, chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng kịch bản

chương trình ( Thầy cơ giám sát, hỗ trợ tổ chức thực hiện) năm học 2017 – 2018;

2018 – 2019;

Những hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, buổi sinh hoạt tập thể

mang lại hiệu quả cao trong việc phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh trong 02

năm học 2017 – 2018; 2018- 2019.

- Xây dựng nếp sống văn minh hiện đại, ứng xử văn hóa;

- Hành trình trải nghiệm về khu di sản tâm linh chùa Bái Đính, với bài thuyết

giảng về tứ ân;

- Cuộc thi viết cảm nhận về mẹ;

- Tuyên truyền cách tham gia giao thông thông minh và an tồn;

- Tổ chức cuộc thi thể hiện lòng tri ân các thầy cô qua viết thư;

- Theo dấu chân anh bộ đội cụ Hồ;

- Thuyết trình về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam;

- Trải nghiệm tại Ngã Ba Đồng Lộc và Quê bác Nghệ An;

- Lễ hội tiếng Anh;

- Cuộc thi giới thiệu về nét đẹp quê hương em;

- Tri ân nhớ ơn thầy cô, nhớ mái trường thân yêu;

- Ngày hội đến trường;

- Tuyên truyền về pháp luật an tồn giao thơng;

- Lễ hội trăng rằm;

- Chun đề giáo dục “ Phòng trách xâm hại tình dục ”;

- Tuyên truyền tiết kiệm điện năng

- Ngày hội đọc sách vì tương lại

- Xâm hại tình dục

9- Tri ân thầy cơ

- Hội thi “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên”

- Hành trình theo bước chân người lính

- Học tập trải nghiệm Sơn La – Hòa Bình

- Tết ấm yêu thương

- Mừng Đảng, mừng xuân (tháng 2)

- Hội thi đầu bếp nhí do học sinh đề xuất

- Tháng thanh niên, “Ngày hội thiếu nhi, tiến bước lên đoàn”

- Các buổi sinh hoạt đầu tuần (chào cờ, chương trình của các lớp, mỗi tuần một

câu truyện về bác)Sau một thời gian thực hiện các giải pháp trên tôi đã thực hiện điều tra khảo sát

sự tự tin vận dụng tiếng Anh trong giao tiếp và học tập, và hứng thú học tiếng Anh

của học sinh các khối lớp bằng các phiếu thăm dò (phụ lục).

IV. Điều kiện và khả năng áp dụng

1. Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến

1.1. Đối tượng áp dụng

- Sáng kiến này được áp dụng đối với giáo viên và học sinh THCS, THPT

- Luôn tạo sự đổi mới, sáng tạo trong công việc để tăng sự thu hút từ phía học

sinh.

- Phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức trong và ngoài nhà trường tạo môi

trường, cơ hội cho học sinh được chủ động, thỏa sức sáng tạo, khám phá, thể hiện khả

năng của bản thân.

1.2. Môi trường được áp dụng.

Các trường trung học cơ sở, THPT.

Kinh phí hoạt động ngoại khóa để xây dựng và thực hiện nhằm phát huy năng

lực tự học và sáng tạo cho học sinh được trích từ ngân sách chi tiêu thường xuyên của

nhà trường.

2. Khả năng áp dụng sáng kiến

10Các giải pháp trong sáng kiến “Một số giải pháp sử dụng phương pháp mơ

hình đảo ngược phát triển hoạt động ngoại khóa nhằm phát huy năng lực tự học

và sáng tạo của học sinh”.

“Xây dựng mơi trường tích cực học tập và rèn luyện, phát huy năng lực của học

sinh THCS” mà tôi đã nêu ở trên đã được áp dụng vào thực tế tại trường THCS Ninh

Thành, thành phố Ninh Bình có tính khả thi cao, áp dụng hiệu quả trong các trường

THCS.

Trên đây là bản sang kiến kinh nghiệm của tôi đã áp dụng thành công, tạo môi

trường và động lực học tiếng Anh cho học sinh trong nhà trường.

Kính đề nghị Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm các cấp thẩm định và công nhận.

Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu

trách nhiệm về nội dung tôi viết trong sang kiến này.

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỜNG THCS NINH THÀNHTP. Ninh Bình, ngày 25 tháng 3 năm 2019XÁC NHẬNNHỮNG NGƯỜI NỘP ĐƠN11PHỤ LỤC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, SINH HOẠT TẬP THỂBuổi lễ tựu trường

12Ngày hội tiếng AnhChuyên đề Giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên13Chun đề Phòng chống xâm hại tình dục trẻ emBuổi trải nghiệm tại khu di sản tâm linh chùa Bái Đính14Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (22 trang)

×