1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

* Phương thức: HS làm việc độc lập, dùng kỹ thuật công não, kỹ thuật các mảnh ghép, kỹ thuật khăn trải bàn.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (892.48 KB, 43 trang )


Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Chia lớp thành 4 nhóm, phân cơng 2 nhóm thực hiện cùng một nội dung

Quan sát hình ảnh sau rồi nghiên cứu khái niệm, công dụng, cấu tạo của MBA và các

thông tin tham khảo về MBA 3 pha để trả lời các câu hỏi sau :Nhóm 1 và Nhóm 2 - Tìm hiểu về phần 1,2 trang 100 và trả lời các câu hỏi sau trên

phiếu học tập hoặc trình bày trên giấy A3 đã phát cho HS.

- Nêu khái niệm, công dụng của MBA 3 pha?*

- Hình dạng, chiều dày các lá thép của lõi thép MBA ba pha?*

- Phương pháp cách điện các lá thép lõi thép MBA ba pha?*

- Đặc điểm của dây quấn MBA ba pha? (số cuộn dây quấn, thiết diện dây quấn…..)*

- Đặc điểm của dây quấn và lõi thép có ảnh hưởng đến hiệu suất của MBA khơng?

Tại sao?

- Trình bày một số ứng dụng cụ thể của MBA 3 pha trên thực tế ?

Nhiệm vụ 2 : Nghiên cứu nguyên lí làm việc và cách đấu dây của MBA 3 pha

Nhóm 3 và Nhóm 4 Tìm hiểu về cách đấu dây MBA 3 pha( thơng qua hình 25-3) và

ngun lí làm việc thơng qua trả lời các câu hỏi trên phiếu học tập hoặc trình bày trên

giấy A3 đã phát cho HS.

- Sơ đồ đấu dây MBA ba pha? cách vẽ sơ đồ ( lấy 1 vd ) *

- Ký hiệu các dây quấn MBA ba pha?*

- Tại sao các máy BA cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ, dây quấn thứ cấp thường

nối hình sao có dây trung tính ? Cơng suất của MBA và cơng suất tiêu thụ có liên

quan với nhau không? Để máy hoạt động ổn định theo em ta nên sử dụng nguồn

năng lượng điện năng ntn ?

- Em hãy nhắc lại nguyên lý hoạt động của MBA một pha?*

- Biểu thức hệ số biến áp của MBA một pha?*

- Nêu nguyên lý của máy BA 3 pha ? Cơng thức tính hệ số MBA và mối liên hệ giữa

hai loại hệ số theo từng cách đấu dây ? *

Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A7Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Cơng nghệ lớp 12”- Ta có thể đấu nối 3 máy biến áp 1 pha thành máy biến áp ba pha được không? vẽ

sơ đồ đấu dây của loại trên ?

Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

HS thảo luận để tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên.

Bước 3: Báo cáo kết quả:

Đại diện nhóm lên trình bày kết quả, nhóm làm nhiệm vụ cùng có nhiệm vụ bổ xung ý

kiến. hai nhóm khơng thực hiện nhiệm vụ cùng giáo viên có thể đưa ra các câu hỏi và

thống nhất ý kiến

Bước 4: Đánh giá, nhận xét

Nhận xét thái độ, kết quả làm việc của HS. Nếu các kết luận của HS sai hoặc

chưa tìm ra GV bổ sung hoàn chỉnh.

* Gợi ý sản phẩm: Là phần kiến thức hs cần nắm sau mỗi mục (Phần

học sinh sẽ ghi để học)

Nội dung

II. Máy biến áp ba pha

1. Cấu tạo :

a) Lõi thép:

Có 3 trụ từ và gơng từ để khép kín mạch từ.

Lõi thép bằng các lá thép kĩ thuật điện mỏng hai mặt phủ sơn cách điện, ghép lại

thành hình trụ.

b) Dây quấn :

+ Thường bằng đồng bọc cách điện quấn quanh trụ từ.

+ Có 3 dây quấn sơ cấp, kí hiệu: AX, BY, CZ và ba dây thứ cấp, kí hiệu ax, by, cz.

+ Sơ đồ đấu dây và kí hiệu cách đấu dây :2. Nguyên lí làm việc

+ Dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ.

+ Hệ số biến áp pha:

Kp U p1

U p2N1

N2Ngêi thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A8Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”Với N1, N2 là số vòng dây 1 pha của sơ cấp và thứ cấp.

+ Hệ số biến áp dây:

Kd Ud1

U d2Hoạt động 3: Luyện tập (…phút)

* Mục tiêu: - Mục tiêu : Kiểm tra đánh giá kết quả học tập chuyên đề được thực hiện

theo định hướng đánh giá năng lực HS , củng cố lí thuyết đã học ở chuyên đề ở mức

độ cao hơn

- Hình thức: Kiểm tra đánh giá có kết hợp sử dụng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

* Phương thức: Kĩ thuật tia chớp, thông tin - phản hồi

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Dùng các câu hỏi :

Câu 1 : Sử dụng câu hỏi ghép đôi để tái hiện kiến thức vừa học

VD :A.Các cuộn sơ cấp của MBA 3 pha dùng trong phân phối điện năng

B.Thường được nối hình sao có dây trung tính

(hoặc sử dụng phương pháp điền khuyết )

Câu 2: Mắc 6 bóng đèn có U = 110V vào mạch điện 3 pha 3 dây với Ud = 380V, cách

mắc nào dưới đây là đúng:

A . Mắc song song 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình tam giác.

B. Mắc nối tiếp 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình tam giác.

C . Mắc song song 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình sao.

D . Mắc nối tiếp 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình sao.

Câu 3 : Giải thích tác dụng của bình dãn nở dầu của MBA 3 pha, tại sao MBA 3 pha là

thiết bị điện từ tĩnh mà khi hoạt động vẫn phát ra tiếng kêu.

Câu 4 : Làm bài tập 3 trang 102 – SGK.

Bước 2 : Thực hiện nhiệm vụ

- Làm việc cá nhân : Học sinh vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập ở

mức độ 1, 2 dưới hướng dẫn của giáo viên kết hợp thông qua tương tác của nhóm

cặp đơi ( Câu 1,2)

- Hoạt động nhóm theo bàn 4 người : Giải quyết 2 câu 3, 4 mỗi nhóm thực hiện 1

câu, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để thực hiện hoạt động sau đó thống nhất trong

nhóm

Bước 3 : Báo cáo kết quả

- Giáo viên chỉ định một số nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả làm bài tập của

nhóm mình, HS các nhóm khác lắng nghe góp ý với kết quả của nhóm đại diện

Bước 4 : Đánh giá kết quả và sản phẩm

- Dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết luận của giáo viên HS và các nhóm tự

đánh giá kết quả thực hiện của mình

- Sản phẩm học sinh cần hồn thành : kết quả trình bày, kết quả bài tập vận dụng

Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi, mở rộng (…phút)

Bước 1 : Chuyển giao nhiệm vụ

+ Hoạt động này được thực hiện tại địa phương thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập

bám sát nội dung chủ đề có vận dụng các kiến thức thực tế v cỏc kin thc liờn mụn

9

Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan Atài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”+ Giáo viên giao cho học sinh về nhà thực hiện một số nhiệm vụ sau

- Đề xuất các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng điện năng trong

gia đình cũng như trong sx

- Đặc điểm của dây quấn và lõi thép có ảnh hưởng đến hiệu suất của MBA

khơng?Tại sao?

- Tìm hiểu tại địa phương : Hệ thống MBA 3 pha, đc điện không đồng bộ 3 pha

được sử dụng tại địa phương : Hình ảnh, cơng dụng, sơ lược hoạt động cụ thể và cách

liên kết với hệ thống nguồn điện cung cấp, vẽ sơ đồ hệ thống điện.

+ Nêu phương thức hoạt động thực hành cho học sinh khi trải nghiệm tại địa phương

kết hợp các kênh thơng tin, phân nhóm, họp nhóm trưởng hướng dẫn chuyển giao

nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm khi tham gia thu thập và sử lí thơng tin.

Bước 2 : Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh ghi chép các nội dung tìm hiểu được, phân tích theo quy trình

- Quy trình thực hiện

+ Thu thập thơng tin

+ Thực hiện điều tra

+ Thảo luận với các thành viên khác

+ Tham vấn giáo viên hướng dẫn

Bước 3 : Báo cáo kết quả

- Đại diện học sinh báo cáo kết quả của nhóm : Khẳng định được tầm quan trọng

của các loại máy điện ba pha sử dụng trong sản xuất và đời sống.

Bước 4 : Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ vận dụng và sản phẩm

- Giáo viên chủ đánh giá kết quả thông qua việc thực hiện hoạt động và phần trình

bày của các nhóm

- Giáo viên chủ động trong việc khai thác các thông tin của học sinh tìm hiểu đặc biệt

là chú trọng kiểm tra khả năng hợp tác của các thành viên trong nhóm khi thực hiện

hoạt động và tính tích cực trong sự tương tác giữa các nhóm.

- Sản phẩm của hoạt động được đưa vào nội dung ghi chép của học sinh kết hợp

phần tự đánh giá của học sinh so với kết luận về sản phẩm của học sinh.

* Rút kinh nghiệm bài học:

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Ngày tháng

năm

Nho Quan, ngày tháng năm

NGƯỜI DUYỆT

NGƯỜI SOẠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)Ngày soạn:

Ngày dạy:

Tiết số: 30+31 theo PPCT

Bài 26 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA (Tit 1+ 2)

Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A10Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức:

- Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách nối dây động cơ

khơng đồng bộ ba pha.

2. Kỹ năng:

- Biết cách đấu dây động cơ khơng đồng bộ ba pha

3. Thái độ:

- Có ý thức sử dụng máy điện ba pha đúng quy trình kĩ thuật và bảo vệ mơi

trường.

- Có ý thức tích cực, chủ động trong việc nghiên cứu về máy biến áp và động cơ

không đồng bộ ba pha.

4. Năng lực

- Năng lực tự học

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực hợp tác, tính tốn

- Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật.

II. Chuẩn bị bài học

1.Chuẩn bị của giáo viên

- Tranh vẽ SGK các hình 26-1 đến 26-3, Một số tranh ảnh về cấu tạo, nguyên lý làm

việc của động cơ điện sưu tầm.

- Vật mẫu: Động cơ ba pha tháo rời.

2.Chuẩn bị của học sinh

- SGK Công nghệ 12

- Nghiên cứu bài 26 SGK

- Đọc tài liệu và tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều

ba pha trên thực tế

III. Tiến trình bài học

Hoạt động 1: Khởi động (…phút)

* Mục tiêu: Tạo cho HS hứng thú và có nhu cầu, mong muốn được tìm hiểu về máy

điện ba pha

* Phương thức: Hoạt động nhóm, dùng kĩ thuật cơng não

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Để thực hiện được tốt phần này sau tiết học trước giáo viên cần yêu cầu học

sinh ôn tập các kiến thức về động cơ điện kết hợp với các câu hỏi trải nghiệm về nhà

khi học sinh đã được học về máy điện xoay chiều một pha đã được học trong chương

trình cấp THCS, nghề PT, Vật lí 11 tìm hiểu các loại thiết bị khi làm việc có liên quan

đến điện năng, dòng điện xoay chiều 1 pha, ba pha trên thực tế mà các em biết trong

gia đình, trong sản xuất, tìm hiểu các thơng tin về động cơ điện xoay chiều ba pha.

Chia lớp thành 2 nhóm thực hiện trải nghiệm tại địa phương và thông qua các

kênh thông tin về 2 nhóm lĩnh vực sau :Ngêi thùc hiƯn ®Ị tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A11Đề tài : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”- Nhóm 1 : Tìm hiểu về các loại động cơ điện sử dụng trên thực tế ( tên gọi,sử

dụng loại dòng điện gì, cơng suất, cách điều chỉnh, ứng dụng….). Động cơ máy bơm

nước, quạt điện, máy xay sát….

- Nhóm 2 : Tìm hiểu về các loại động cơ khơng đồng bộ ba pha sử dụng trên

thực tế (tên gọi, sử dụng loại dòng điện, cơng suất của máy, ứng dụng ).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ trả lời cho các câu hỏi trên theo ý kiến

cá nhân dựa trên sự quan sát và kiến thức đã học.

Bước 3: Báo cáo và thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ

Giáo viên yêu cầu đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả làm việc của nhóm sau đó cho

các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả học tập

Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh để làm tình huống kết nối vào bài mới.

* Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời của học sinh

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (…phút)

1. Tìm hiểu về động cơ khơng đồng bộ ba pha

* Mục tiêu: Biết được khái niệm, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách đầu dây của

ĐCKĐB ba pha

* Phương thức: HS làm việc nhóm, dùng kỹ thuật công não, kỹ thuật các mảnh ghép,

kỹ thuật khăn trải bàn

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV: Yêu cầu HS quan sát hình 26.1, 26.2, 26.3 SGK và tr li cỏc cõu hi:Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A12ti : “Dạy học theo chủ đề bài học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12”Chia lớp thành 4 nhóm :

Nhóm 1+2

- Cấu tạo động cơ khơng đồng bộ ba pha có những phần chính nào ?

- Nêu cấu tạo lõi thép stato ?

- Nêu cấu tạo dây quấn stato ?

- Các đầu dây quấn được bố trí ở đâu ?

- Nêu cấu tạo lõi thép rôto ?

- Nêu cấu tạo dây quấn rôto ?

- Hãy vẽ sơ đồ đấu dây hình sao và tam giác ?

Nhóm 3+4

- Vì sao động cơ điện ba gọi là động cơ khơng đồng bộ ?

- Khi cho dòng điện ba pha vào ba dây quấn stato thì trong stato có từ trường thế nào ?

- Khi đó trong dây quấn rơto xuất hiện gì ?

- Lực từ của từ trường quay tác dụng lên dòng điện cảm ứng gây hiện tượng gì ?

- Tốc độ quay của rơto n thế nào so với tốc độ quay của từ trường ? Vì sao ?

- Hãy vẽ sơ đồ đấu dây hình sao và tam giác.?

Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

HS thảo luận để tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên.

Bước 3: Báo cáo kết quả:

Đại diện nhóm lên trình bày kết quả, nhóm làm nhiệm vụ cùng có nhiệm vụ bổ xung ý

kiến. Hai nhóm khơng thực hiện nhiệm vụ cùng giáo viên có thể đưa ra các câu hỏi và

thống nhất ý kiến.

Bước 4: Đánh giá, nhận xét

Nhận xét thái độ, kết quả làm việc của HS. Nếu các kết luận của HS sai hoặc

chưa tìm ra GV bổ sung hoàn chỉnh.

* Gợi ý sản phẩm: Là phần kiến thức HS cần nắm sau mỗi mục (Phần học sinh sẽ ghi

để học)

Nội dung

Ngêi thùc hiƯn ®Ị tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A13Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

×