1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

III. Bài học kinh nghiệm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (155.71 KB, 24 trang )


IV. Kết luận

Trong quá trình giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt là giờ đọc hiểu, mỗi giáo viên

lựa chọn dạng câu hỏi phù hợp với nội dung bài dạy và trình độ học sinh thì hiệu

quả của tiết dạy sẽ cao hơn, tạo được hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ hơn.

Từ đó sẽ nâng cao được chất lượng dạy và học hơn. Tuy nhiên không phải tất cả

các thủ thuật sử dụng câu hỏi trên đều là tối ưu, mà điều quan trọng là giáo viên

xác định được đối tượng tiếp nhận và dạng bài đọc để sử dụng câu hỏi phù hợp, có

hiệu quả.

Như chúng ta thấy, trước khi áp dụng một số thay đổi về phương pháp và

cách sử dụng câu hỏi phù hợp cho từng bài độc, từng đói tượng học sinh trong việc

dạy kỹ năng đọc hiểu, tỷ lệ học sinh đạt điểm khá giỏi thấp, các lớp ban C điểm

dưới trung bình còn cao. Nhưng khi đã được áp dụng thì chất lượng thay đổi rõ rệt.

Tất cả những bài học tưởng chừng như đơn giản, chúng ta chỉ dạy theo sách, thực

tế lại rất phúc tạp. Đòi hỏi chúng ta có tầm nhìn bao quát, những phương pháp hợp

lý để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc hiểu.

Tóm lại, đọc hiểu là một trong những kỹ năng cơ bản, được chú trọng trong

quá trình dạy và học ngoại ngữ ở trường THPT. Đọc vừa là mục đích vừa là

phương tiện hữu hiệu, thiết yếu để học sinh có thể nắm vững và củng cố kiến thức

ngoại ngữ, mỡ rộng vốn từ vựng, hiểu sâu thêm văn phong, cách sử dụng ngơn

ngữ mình đang học. Vì vậy cần phải có một hệ thống những câu hỏi phù hợp để

giúp học sinh khai thác và hiểu sâu hơn những vấn đề đó trong giờ dạy đọc hiểu.

Trên đây là những kinh nghiệm của tôi về việc sử dụng hệ thống câu hỏi trong

giờ dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 10. Mặc dầu nó cũng từng nêu lên với các cách

khác song với lòng nhiệt tình say mê, ham học hỏi trong quá trình đổi mới phương

pháp dạy học, tôi mạnh dạn viết bản kinh nghiệm này để cùng chia sẻ với đồng

nghiệp.

Trong phạm vi bao quát của đề tài này, chắc chắn tôi khơng tránh khỏi

những sai sót, nhầm lẫn. Tơi rất mong nhận được sự góp ý của q thầy cơ giáo,

đồng nghiệp để bản kinh nghiệm của tôi được đầy đủ và hồn thiện hơn.

Tơi xin chân thành cảm ơn!22TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Wedsite :

http://www.moet.gov.vn

http://www.edu.net.vn

2. Phương pháp dạy Tiếng Anh trong trường phổ thông - Nguyễn Hạnh Dung Nxb Giáo dục 1998

3. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Tiếng Anh 10 – Ngô Trần Ái (chịu trách

nhiệm xuất bản) – Nxb Giáo dục 2006.

4. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Tiếng Anh 11 – Ngô Trần Ái (chịu trách

nhiệm xuất bản) – Nxb Giáo dục 2007.

3. Hướng dẫn thực hiện chương trình Sgk 12 - mơn Tiếng Anh 10 – Hoàng văn

Vân (chủ biên) – Nxb Giáo dục 2008.

5. Sách giáo khoa Tiếng Anh 10 - Hà Nội 1996 - GS. Đặng Vũ Hoạt.

6. Sách giáo khoa Tiếng Anh 11 - Hà Nội 1996 - GS. Đặng Vũ Hoạt.

7. Sách giáo khoa Tiếng Anh 12 - Hà Nội 1996 - GS. Đặng Vũ Hoạt.

8. Tài lệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về biên soạn đề kiển tra và xây

dựng thư viện câu hỏi và bài tập – Môn Tiếng Anh – Hà Nội 2010

9. Tài liệu dạy học và đánh giá kết quả học tập theo định hướng PTNL học sinh

môn Tiếng Anh – Hà Nội 2014

10. Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý và GV THPT về kỷ thuật xây dựng ma trận đề

và biên soạn câu hỏi KTĐG – Hà Nội 2017

11. Từ điển Anh Việt – Viện ngôn ngữ học – Trung tâm KHXH Và Nhân văn quốc

gia – Nxb Thành phố Hồ Chí Minh

12. Từ điển Oxford – Advances Learner’s Dctionary – Oxford University Press

199523MỤC LỤC

A. ĐẶT VẤN ĐỀ.....................................................................................................3

I. Lý do chọn đề tài.................................................................................................3

II. Điểm mới của đề tài...........................................................................................5

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.....................................................................................6

I. Cơ sở lý luận........................................................................................................6

1. Cơ sở khoa học.................................................................................................6

2. Cơ sở thực tiễn.................................................................................................7

II. Thực trạng của vấn đề.......................................................................................7

1. Về phía giáo viên..............................................................................................7

2. Về phía học sinh...............................................................................................9

3. Về cấu trúc bài đọc..........................................................................................9

III. Mục đích nghiên cứu........................................................................................9

IV. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi áp dụng, phương pháp nghiên cứu............9

V. Các biện pháp đã tiến hành.............................................................................10

1. Khai thác bài đọc..........................................................................................10

2. Một số dạng câu hỏi được sử dụng trong các hoạt động khi dạy bài đọc

hiểu......................................................................................................................11

2.1. Các loại câu hỏi cho hoạt động trước khi đọc (Pre – reading activities'

questions).........................................................................................................11

2.1.1 Câu hỏi có - khơng: (Yes - No questions)..............................................11

2.1.2. Câu hỏi lựa chọn: (Multiple choice questions)....................................12

2.1.3. Câu hỏi suy đoán: (Guesing)................................................................12

2.1.4. Đúng hay sai: (True - False statements)...............................................13

2.2. Các loại câu hỏi cho hoạt động trong khi đọc (While – reading

activities' questions)........................................................................................13242.2.1. Đúng hay sai: (True - False statements)...............................................13

2.2.2. Câu hỏi lựa chọn: (Multiple choice questions)....................................14

2.2.3. Câu hỏi có từ để hỏi: (WH-word questions).........................................15

2.2.4. Câu hỏi có - khơng: (Yes - No questions).............................................15

2.2.5. Câu hỏi suy luận....................................................................................16

2.3. Các hoạt động sau khi đọc (Post – reading activities)..........................16

2.3.1. Câu hỏi với lời gợi ý...............................................................................16

2.3.2. Câu hỏi suy đoán: (Guesing)................................................................17

2.3.3. Câu hỏi thể hiện ý kiến cá nhân...........................................................17

2.3.4. Câu hỏi tổng hợp...................................................................................18

3. Một bài giảng mẫu.........................................................................................18

C. KẾT LUẬN.......................................................................................................20

I. Nhận xét chung..................................................................................................20

II. KẾT QUẢ.........................................................................................................20

III. Bài học kinh nghiệm.......................................................................................21

IV. KẾT LUẬN......................................................................................................22

TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................2325Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

×