1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

PHẦN I. MỞ ĐẦU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (428.86 KB, 47 trang )


chìa “khố mở” ra con đường đưa đất nước tiến lên phía trước mà còn là “mệnh lệnh”

của cuộc sống. Vì vậy, việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực,

chủ động, sáng tạo của học sinh và bồi dưỡng phương pháp học tập mà cốt lõi là tự

học là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Việc dạy học Hoá học hiện nay chủ yếu được thực hiện trên lớp theo bài trong

sách giáo khoa. Trong phạm vi một tiết học, không đủ thời gian cho đầy đủ các hoạt

động học của học sinh theo tiến trình sư phạm của một phương pháp dạy học tích cực,

dẫn đến nếu có sử dụng phương pháp dạy học tích cực thì cũng mang tính hình thức,

đơi khi còn máy móc dẫn đến kém hiệu quả, thời gian để học sinh ơn tập, hệ thống hố

lý thuyết và giải bài tập chưa nhiều. Vì vậy, việc tự học ở nhà của học sinh là rất quan

trọng và cần thiết. Mà như chúng ta đã biết một trong những lợi ích hàng đầu của

PPDH Flipped learning là phát triển năng lực tự học.

Xuất phát từ những nhu cầu và thực trạng trên tôi chọn đề tài: “VẬN DỤNG

TIẾP CẬNPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC FLIPPED LEARNINGTRONG DẠY

HỌC CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC

CHO HỌC SINH LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG”.

2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu lí luận và thực tiễn về phương pháp dạy học Flipped learning – lớp

học đảo ngược, thiết kế một số bài dạy trong phần nitơ – photpho theo hướng tiếp cận

phương pháp dạy học Flipped learning nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về phương pháp dạy học Flipped

learning – lớp học đảo ngược.

- Thiết kế một số bài dạy trong phần nitơ – photpho theo hướng tiếp cận PPDH

Flipped learning – lớp học đảo ngược.

- Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của hệ thống bài tập đã xây dựng

và các biện pháp đã đề xuất.

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

- Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học hóa học ở trường THPT.

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Hệ thống kiến thức lý thuyết và bài tập chương Nitơ - Photpho chương trình

hóa học lớp 11.

3+ PPDH Flipped learning – Lớp học đảo ngược.

5. Phạm vi nghiên cứu

- Nội dung: Nghiên cứu khả năng vận dụng PPDH “Flipped learning” nhằm bồi

dưỡng năng lực tự học cho học sinh qua chương Nitơ – photpho.

- Địa bàn: Một số trường THPT tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian: Từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018.

6. Giả thuyết khoa học

Nếu vận dụng có hiệu quả phương pháp dạy học Flipped learning sẽ giúp học

sinh nâng cao năng lực tự học, từ đó sẽ giúp học sinh phát huy được tính tích cực, chủ

động, sáng tạo, tăng hứng thú với mơn học vì vậy chất lượng dạy và học mơn Hóa học

ở trường trung học phổ thơng được nâng cao.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận

- Đọc và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài.

- Truy cập thông tin liên quan đến đề tài trên internet.

- Phân tích và tổng hợp các tài liệu đã thu thập được.

7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- Phương pháp quan sát, điều tra.

- Trao đổi kinh nghiệm với một số giáo viên khác.

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng giả thiết khoa học của đề

tài.

8. Những đóng góp của đề tài

- Bước đầu vận dụng tiếp cận PPDH Flipped learning trong q trình dạy học

hóa học ở trường THPT nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh.

- Thiết kế một số giáo án theo hướng tiếp cận PPDH Flipped learning phần Nitơ

– Photpho chương trình hố học 11.

- Là tài liệu tham khảo cho GV và HS trong quá trình dạy và học Hóa học ở

trương THPT.4PHẦN II. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.1.1.Trên thế giới

Năm 2007, Aaron Sams cùng với người đồng sự dạy hoá tại trường trung học

Woodland Park là Jonathan Bergmann đã ghi lại bài giảng của mình và cung cấp cho

HS, ban đầu chỉ là để giúp đỡ các HS vì nhiều lí do khác nhau đã khơng đến lớp đầy

đủ nên khơng theo kịp bài. Từ đó họ đã xây dựng nên PPDH Flipped learning, làm

thay đổi hoàn toàn cách dạy của GV và cách học của HS. Sau đó PPDH Flipped

learning đã phát triển và lan rộng trên toàn nước Mỹ và các nước có nền giáo dục phát

triển như Úc, các nước châu Âu.

Ở Mỹ, theo một cuộc khảo sát do Sophia Learning và Flipped Learning

Network tiến hành vào hồi tháng 5/2014, kết quả như sau: Tỉ lệ giáo viên áp dụng

PPDH Flipped learning ở Mỹ vào năm 2012 là 48% thì đến năm 2014 đã tăng lên 78%.

Đến nay, con số này còn tăng lên đáng kể và trong tương lai, sẽ có nhiều hơn nữa

những ứng dụng mơ hình dạy học đảo ngược này trong dạy và học. Ngoài ra, các giáo

viên tham gia khảo sát đều đồng ý rằng PPDH Flipped learning giúp thái độ học tập

trong lớp được cải thiện rất nhiều và điểm số của học sinh tăng lên 67% so với cách

học truyền thống. Ngoài ra, 3/4 trong tổng số 180.000 học sinh trung học tham gia

cuộc khảo sát Speak Up năm 2013 cũng đồng ý rằng Flipped learning mang lại hiệu

quả học tập cao hơn so với bình thường. Với những ưu điểm trên, Flipped Classroom

được nhiều cơ sở giáo dục ở Mỹ áp dụng trong giảng dạy, chủ yếu ở các bậc trung học

và đại học.

5Ở Hàn Quốc, PPDH Flipped learning đã được Viện khoa học và công nghệ

Quốc gia Ulsan (UNIST) và Viện khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)

giới thiệu vào năm 2012. Và khoảng 250 trường tiểu học và trung học tổ chức học tập

theo hình thức học tập này.

Dạy học đảo ngược là một trong 5 xu hướng dạy học chính tại Mỹ ở thời điểm

hiện tại, các trường áp dụng phương pháp dạy học này khơng ngừng tăng và hồn

thiện hơn. Đây chính là xu hướng dạy học trong thời đại mới, thời đại CNTT và giáo

dục chú trọng lấy HS làm trung tâm, phát triển HS một cách toàn diện và trên tinh thần

học mọi lúc, mọi nơi và học tập suất đời.

1.1.2. Ở Việt Nam

Hiện nay ở Việt Nam, đã có một số cơ sở giáo dục sử dụng PPDH Flipped

learning trong giảng dạy như Đại học FPT, Anh ngữ Việt Mỹ VATC, Trung tâm Anh

ngữ Quốc tế Apollo và các trang web giáo dục trực tuyến như Zuni.vn và Moon.vn.

Đại học FPT đã triển khai mơ hình này trên 4 lớp với 100 sinh viên. Kết quả cho thấy,

số sinh viên thi đỗ thực hành tại Đại học FPT tăng từ 30% ở các lớp thông thường lên

53% khi áp dụng Flipped learning. Tuy đã có một số đơn vị giáo dục áp dụng mơ hình

Flipped learning, nhưng con số này còn q khiêm tốn. Một trong những khó khăn lớn

nhất cản trở sự phát triển và phổ biến của mơ hình Flipped learning là vì chúng ta vẫn

chưa có một bộ công cụ quản lý lớp học hiệu quả cho đại đa số giáo viên.

Những năm gần đây cũng đã có một số bài báo giới thiệu phương pháp này đến

với nhiều giáo viên, có thể đề cập như bài báo “Lớp học nghịch đảo–Phương pháp dạy

học kết hợp trực tiếp và trực tuyến” của tác giả NguyễnVănLợi, Khoa Sư phạm, Đại

học Cần Thơ đăng trên Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, Số 34 (2014)

Trang: 56-61.Tuy nhiên, do điều kiện thực tế chưa ủng hộ, nên việc áp dụng cụ thể hóa

phương pháp này vẫn còn nhiều hạn chế.

Tại các trường THPT, khái niệm “học tập đảo ngược” vẫn còn khá mới mẻ đối

với GV. Qui trình xây dựng và tổ chức học tập đảo ngược cũng chưa có nhiều nghiên

cứu trong điều kiện của Việt Nam. Bên cạnh đó, GV và sinh viên sư phạm cũng chưa

được giới thiệu hay đào tạo nhiều theo PPDH này.

1.2. Phương pháp dạy học Flipped learning (lớp học đảo ngược)

1.2.1. Cơ sở lý luận về PPDH Flipped learning

1.2.1.1. Khái niệm về PPDH Flipped learning

6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (47 trang)

×