1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Vận dụng quy trình sử dụng BTTN trong dạy học Sinh học ở THPT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 51 trang )


- Bước 1: GV nêu mục tiêu về mặt kiến thức và kỹ năng mà HS cần đạt được

GV có thể nêu mục tiêu dưới dạng câu hỏi như sau: Nếu quả đã già nhưng chưa

chín, các em có thể làm quả chín nhanh nhờ giữ quả trong một túi giấy kín cho phép tích

tụ etylen. Vậy etylen được sản sinh ở những bộ phận nào của cây và có tác động sinh lý

như thế nào? Tại sao etylen được xếp vào nhóm hoocmơn ức chế sinh trưởng? Chúng ta

có thể tự thực hiện được những TN về etylen không?

- Bước 2: GV giới thiệu BTTN (thông qua phiếu học tập)

BTTN 1: Với các nguyên liệu và dụng cụ sau: 3 quả chuối chín, 6 quả chuối già

còn xanh, 2 túi nilon và dây buộc, bạn Thủy đã bố trí TN như sau: cho 3 quả chuối xanh

vào túi nilon rồi buộc chặt miệng túi; cho 3 quả chuối xanh và 3 quả chuối chín vào túi

nilon rồi buộc chặt miệng túi (hình A). Sau 2 ngày được kết quả như ở hình B.(A) Bắt đầu TN(B) Kết thúc TN (Sau 2 ngày)Ví dụ 2: Sử dụng BTTN để khởi động khi dạy bài Sinh sản hữu tính ở thực vật.

- Bước 1: GV nêu mục tiêu về mặt kiến thức và kỹ năng mà HS cần đạt được

HS nhận thức được cây trồng bằng hạt là một hình thức sinh sản hữu tính ở thực

vật. Biết được ưu điểm, đặc trưng của sinh sản hữu tính so với sinh sản vơ tính; HS mong

muốn được tìm hiểu cơ sở khoa học của sự đa dạng trong màu hoa ở thực vật trồng bằng

hạt.

- Bước 2: GV giới thiệu BTTNBTTN: Nhà bạn Lan trồng 2 chậu hoa của cùng 1 giống, một chậu A Lan trồng

bằng hạt, một chậu B Lan trồng bằng cách giâm cành. Sau một thời gian hai chậu cây ra

hoa. Theo em màu sắc hoa ở chậu A và chậu B có gì khác nhau? Vì sao?H. Hoa trồng bằng giâm cànhH. Hoa trồng bằng hạtVí dụ 3: Sử dụng BTTN để dạy bài 12, mục I- Khái quát về hô hấp ở thực vật

- Bước 1: GV nêu mục tiêu về mặt kiến thức và kỹ năng mà HS cần đạt được

Nhận biết được các biểu hiện hơ hấp ở thực vật.

HS trình bày được ý nghĩa của hơ hấp: giải phóng năng lượng và tạo các sản phẩm

trung gian dùng cho mọi quá trình sinh tổng hợp.

- Bước 2: GV giới thiệu BTTN

BTTN: Hãy bố trí và trình bày các TN nhằn phát hiện q trình hơ hấp ở thực vật?H. Ví dụ TN phát hiện hô hấp ở TV- Hạt nảy mầm hô hấp hút oxiChương III. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

I. Mục đích thực nghiệm sư phạm

Kiểm tra tính hiệu quả và tính khả thi của các phương án đã đề xuất.

II. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm

Thông qua phương pháp chọn các lớp thực nghiệm có trình độ tương đương để

tiến hành dạy Tn và ĐC; áp dụng các cách đánh giá như nhau về kết quả học tập liệu, rồi

dùng thống kê xử lý các số liệu (tính một số tham số đặc trưng) để rút ra kết luận về hiệu

quả của việc dạy – học Sinh học 11 bằng các phương án cải tiến cách làm và cách sử

dụng TN thực hành.

III. Nội dung thực nghiệm sư phạm

Chúng tôi đã tiến hành dạy 03 bài thuộc phần Sinh học 11 bằng các thí nghiệm

được thiết kế theo các phương án cải tiến.

Tiến hành đánh giá HS các lớp thực nghiệm qua 01 bài kiểm tra 15 phút và 2 bài

thu hoạch sau thực hành của HS.

Bảng . Kết quả học tập của HS lớp thực nghiệm(TN) và lớp đối chứng(ĐC)

SốĐiểm sốHS109876TN0/406/408/4014/407/4011 A2 100

%0%15%20%35%17,5 %ĐC0/404/406/4010/4012/40Lớp4240x

5

5/40

12,25

%

8/40430/400/400%0%0/400/4011A11000%10%15%25%30 %20%0%0%ĐC0/401/403/406/4012/4012/406/400/4011 A4 100

%0%2,5%7,5%15%30%30%30%0%%

40Qua thực nghiệm, tôi nhận thấy:

HS của lớp TN có khả năng hồn thành tốt hơn các bài thực hành, thu được kết

quả rõ ràng hơn; đồng thời khả năng nắm vững các thao tác thực hành, kiến thức lí thuyết

được củng cố bền vững hơn; đồng thời mỗi HS có thể tự làm được các thí nghiệm thay

thế khác nên Hs rất hứng thú với các giờ thực hành.

Trong các giờ HS lí thuyết trên lớp học nếu được giáo viên sử dụng BTTN để khởi

động hoặc dạy kiến thức mới thì HS rất tập trung và sôi nổi xây dựng bài.

Qua thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy phương án cải tiến các TN đã thành công và

thu được các hiệu quả dạy học tốt hơn.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (51 trang)

×