1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Cho hình lập phương . Điểm , chuyển động cùng vận tốc trên cạnh của hình lập phương lần lượt theo hướng . Hai điểm và xuất phát cùng một lúc từ và tương ứng. Gọi là trung điểm của . Tìm tập hợp .

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (348.53 KB, 21 trang )


THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM:

Kiểm tra khả năng thực thi của các biện pháp biện

pháp giúp học sinh giải bài tập hình học khơng gian.

2.THỰCNGHIỆMVIÊNNỘIDUNGTHỰCNGHIỆM

2.1. Thực nghiệm viên : Tơn Nữ Khánh Trang, giáo viên

trường THPT Quang Trung – Quảng Trạch – Quang Bình.

2.2. Nội dung: Hình học 11

2 Tiết “Ơn tập chương II” và 1 Tiết “Kiểm tra chương II”

3. ĐỐI TƯNG VÀ THỜI GIAN THỰC NGHIỆM:

3.1. Đối tượng thực nghiệm: học sinh lớp 11A1

- Só số lớp 11A11: 40. Số học sinh tham gia thực nghiệm:

40.

3. 2. Thời gian thực nghiệm: Cuối học kì 1 năm học 2018

- 2019

4. TIẾN TRÌNH THỰC NGHIỆM:

1. Chuẩn bò thực nghiệm.

+ Chuẩn bò giáo án: Soạn giáo án cho 2 bài dạy

và một giáo án soạn theo biện pháp kiểm tra đánh

giá , rèn luyện kỹ năng giải bài tập hin hf học khơng gian

+ Chọn lớp thực nghiệm: Để góp phần khẳng

đònh các biện pháp dạy học đã xác đònh, tôi chọn lớp

11A11 là lớp có chất lượng học tập môn toán trung

bình để tiến hành thực nghiệm.

2: Tiến hành dạy thực nghiệm.

Trước khi ơn tập, tơi cho lớp làm bài kiểm tra 45 phút ( lần 1). Sau đó dạy 2

tiết ơn (soạn giáo án áp dụng các biện pháp nêu trên) tôi cho học sinh

thực hiện bài kiểm tra 45 phút (lần 2).Lần

kiểm

tra

01

025. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

TB

S

trở

Giỏi

Ĩ

MO LỚ

lên

S

ÂN

P

O S

S

%

%

Á L

L

11A1

1

0,

40

45 0

1

8

0

Toá

n

11A1

2 67

0,

40

0

1

7 ,5

0Khá

S

L%8201

332

,5T.

Bình

S

L

1

0

1

4%

25

35YếuKémS

L

1

5S

L%717,

54109%

37

,5

22

,5Nhận xét:

* Tỉ lệ học sinh đạt khá, trung bình tăng so với kết quả

kiểm tra trước thực nghiệm.

* Tỉ lệ học sinh chưa đạt yêu cầu đã giảm rõ ở lớp thực nghiêm khi so với kết

quả kiểm tra trước thực nghiệm và lớp đối chứng.

Qua số liệu của bảng, chứng tỏ phương pháp giảng dạy này đã cho kết quả

đáng tin cậy. Tuy chưa làm tăng học sinh giỏi, chỉ làm tăng nhẹ học sinh khá v à

trung bình nhưng học sinh yếu kém đã giảm.

Đề tài của tôi đã được kiểm nghiệm trong các năm học giảng dạy lớp 11, 12

các em hứng thú học tập hơn, ở những lớp có tiết tự chọn các em học sinh được

hướng dẫn kỹ hơn nên với mức học trung bình cứng trở lên các em đã có kỹ

năng giải các bài tập nâng cao trong các đề thi ĐH - CĐ. Học sinh biết áp dụng

phương pháp giải tăng rõ rệt. Cụ thể ở các lớp khối 11, 12 sau khi áp dụng sáng

kiến này vào giảng dạy thì số HS hiểu và có kỹ năng giải được cơ bản các dạng

tốn nói trên tăng rõ rệt. Quá trình thử nghiệm bước đầu cho phép kết luận

những phương thức đã đề xuất có khả năng bồi dưỡng hứng thú học tập mơn

tốn cho học sinh THPT. Chính nhờ sự phát triển hứng thú, học sinh đạt kết quả

học tập cao hơn, đáp ứng yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.KẾT LUẬN

SKKN đã thu được những kết quả chính sau đây:

1. Đã đề xuất các phương thức giảng dạy nhằm tạo hứng thú học tập cho học

sinh THPT thông qua chủ đề Hình học khơng gian.

2. Đưa ra một số ví dụ minh họa và phân tích tương đối cụ thể những yếu tố cần

thiết khi giải một bài toán hình học khơng gian, giúp học sinh hình thành

phương pháp tốn hình học khơng gian.

3. Đã tổ chức thử nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi và hiệu quả của

những phương thức được đề xuất.

4. SKKN có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên Toán ở trường PT.

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với học sinh

Cần vượt qua mọi khó khăn về hoàn cảnh, sự

tự ti mặc cảm và cùng với sự cố gắng nỗ lực không

mệt mỏi của bản thân sau 12 năm miệt mài đèn

sách, có như vậy mới đạt được thành công trong các kì

thi, đặc biệt là kì thi tốt nghiệp THPT.

Rèn luyện tinh thần tự giác trong học tập.

2. Đối với giáo viên

Khuyến khích giáo viên sáng tạo về phương

pháp, phương tiện dạy học, tránh đánh giá giáo viên

bằng cách học có thực hiện đúng những chỉ dẫn

của sách giáo viên.Tổ chức cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện các

chuyên đề, trong đó chú trọng các biện pháp giúp đỡ học sinh yuees kém trong

học tập mơn tốn.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

×