1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BIỂU HIỆN VĂN HÓA TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.22 MB, 21 trang )


Xây dựng niềm tin cho nhân viên vào tầm nhìn và sứ mệnh của công ty.Giúp nhân viên hiểu được tầm quan trọng của việc đặt lợi ích lâu dài của công

ty lên hàng đầu: Tất cả các quyết định đưa ra phải đặt trên lợi ích dài hạn và sự

phát triển bền vững của công ty.Xây dựng tinh thần đồng đội – đoàn kết chặt chẽ, quan tâm và học hỏi lẫn nhau

giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa nhân viên với nhân viên: Coi trọng lợi ích,

nguyện vọng các thành viên khác, chú trọng đào tạo trong công việc.Xây dựng giá trị trong công ty như trung thực, chăm chỉ, năng động, sáng tạo, tự

hoàn thiện bản thân.3.1.3. Nâng cao hoạt động triển khai để xây dựng văn hóa tổ chức

Hồn thiện chính sách nhân sự: Tuyển dụng theo văn hóa tổ chức, cơng ty tuyển

dụng những người có phẩm chất đạo đức, giống với văn hóa tổ chức của cơng

ty.Truyền bá các giá trị văn hóa tổ chức của công ty đến đối tác, khách hàng và

công chúng.Có rất nhiều cách truyền bá như sử dụng phương tiện truyền thông, thông qua

hệ thống phân phối, thông qua các sản phẩm hữu hình.3.1.4. Xây dựng bộ quy tắc đạo đức, trách nhiệm

Bộ quy tắc ứng xử có thể bao gồm những nội dung cơ bản sau:

- Trách nhiệm đối với khách hàng: bảo đảm lợi ích hợp lý cho khách hàng và đối tác;

Giữ gìn chữ tín mọi lúc mọi nơi; Tác phong làm việc chuyên nghiệp, lịch sự và tận tình

- Trách nhiệm của nhân viên ; Hết lòng hợp tác tương trợ đồng nghiệp trong cơng việc;

Không đùn đẩy công việc lẫn nhau; Chung sức tạo lập môi trường làm việc nhân văn.

- Trách nhiệm của lãnh đạo: Luôn gương mẫu; Tạo lập môi trường làm việc minh bạch,

bình đẳng và có tổ chức.

3.2. Kiến nghị12Để q trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Cơng ty TNHH dầu thực vật Cái

Lân và các doanh nghiệp khác diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, Nhà nước và các hiệp

hội ngành nghề cần có một số hành động cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi, như:

Nhà nước cần đẩy mạnh thực hiện nghiêm chỉnh, hiệu quả luật sở hữu trí tuệ,

luật bảo hộ thương hiệu, trợ giúp các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu trong

và ngoài nước.

Nhà nước tiếp tục hoàn thiện và quản lý nghiêm ngặt việc thực thi luật bảo hiểm

xã hội, luật lao động để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, khuyến khích các doanh

nghiệp nâng cao ý thức tơn trọng và bảo vệ người lao động của mình.

Nhà nước khuyến khích hình thành và phát triển các trung tâm tư vấn về văn

hóa doanh nghiệp như cấp giấy phép hoạt động kinh doanh, không thu hoặc thu thuế

thu nhập thấp trong một số năm nhất định...

KẾT LUẬN

Một tổ chức chỉ phát triển khi tất cả các thành viên hiểu được mình đang ở đâu?

Họ đang làm gì? Vai trò của họ đến đâu? Với mục tiêu cụ thể họ sống trong môi trường

công hiến chia sé ý kiến được ghi nhận thành công…tất cả hiểu rằng họ thành công

không thiếu sức mạnh của tập thể công ty. Văn hóa tổ chức tạo cho tất cả mọi người

trong cơng ty cùng chung tay làm việc, vượt qua giai đoạn thử thách, tình thế khó khăn

và trên hết làm việc quên đi sự mệt mỏi và thời gian. Văn hóa tổ chức có thể tạo sự

khích lệ động lực cho mọi người, tạo khí thế làm nên sự chiến thắng.

Trong những năm qua, bên cạnh việc không ngừng phát triển sản xuất kinh

doanh nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, Công ty TNHH

Dầu thực vật Cái Lân đã luôn nhận thức rõ và đề cao việc thực hiện nghĩa vụ, trách

nhiệm của doanh nghiệp với Nhà nước, cộng đồng và xã hội. Công ty đã có nhiều hoạt

động ý nghĩa thể hiện cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng,

xã hội. Những hoạt động thiết thực đó ln được đánh giá cao và được các cơ quan ban

ngành và các tổ chức uy tin ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng thông qua nhiều bằng

khen và giải thưởng cao quý. Công ty cần có sự hiểu biết hơn nữa về văn hóa tổ chức

của doanh nghiệp để có thể phát triển hơn nữa, mang niềm tin, cố gắng của công ty đi

lên.13TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trang web: Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân. http://www.calofic.com.vn/

2. Đỗ Thị Phi Hoài (2009), Văn hóa doanh nghiệp, Nhà xuất bản học viện tài

chính.

3. Nguyễn Hữu Lam(2015), Hành vi tổ chức – NXB Giáo dục

4. TS Nguyễn Hữu Thân (2013), Quản trị nhân sự - NXB Thống kê

5. PGS.TS. Bùi Anh Tuấn (2016), Giáo trình Hành vi tổ chức – NXB Thống kê

6. Đức Minh (2017), Tồn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2017:

Nhiều tín hiệu khởi sắc!. http://cafef.vn/toan-canh-buc-tranh-kinh-te-viet-nam9-thang-nam-2017-nhieu-tin-hieu-khoi-sac-2017092901145776.chn

7. ThS. Phạm Tiến Đạt (2016), Văn hóa doanh nghiệp - Yếu tố quyết định sự phát

triển của doanh nghiệp. http://thanhdo.edu.vn/hoi-nghi-hoi-thao/van-hoa-doanhnghiep-yeu-to-quyet-dinh-su-phat-trien-cua-doanh-nghiep14PHỤ LỤC 1.1. Các kiến trúc đặc trưng của công ty

1. Trụ sở công ty2. Nơi họp của công ty15Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

×