1. Trang chủ >
  2. Lớp 12 >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. Phương pháp & Ví dụ

A. Phương pháp & Ví dụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lý thuyết và Phương pháp giải

Nắm chắc các kiến thức về tính chất hóa học, điều chế polime đặc biệt là phản ứng

trùng hợp, trùng ngưng.Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng:Hướng dẫn:

Phản ứng:Bài 2: Viết phương trình hóa học của phản ứng đồng trùng hợp tạo thành các polime

từ các monome sau:

a) Vinyl clorua với vinyl axetat

b) Buta -1,3- đien với stiren

c) Aaxit metacrilic với buta-1,3- đien

Hướng dẫn:

a) Vinyl clorua với vinyl axetatb) Buta -1,3-đien với stirenc) Axit metacrilic với buta-1,3-đienBài 3: Cho sơ đồ phản ứng sau:Vậy chất C là:

A. [ - O – CH2 – CO - ]n

B. [ - O – CH2 – COO - ]n

C. [ – CH2 – COO - ]nD. [ – CH2 – CO - ]n

Hướng dẫn:

Phản ứng:B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su

Buna (1) là : etilen (2), metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Sự sắp xếp

các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế là :

A. 3 → 6 → 2 → 4 → 5 → 1.

B. 6 → 4 → 2 → 5 → 3 → 1.

C. 2 → 6 → 3 → 4 → 5 → 1.

D. 4 → 6 → 3 → 2 → 5 → 1.

Hiển thị đáp án

Đáp án: ABài 2: Để điều chế PVC từ than đá, đá vôi, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết,

người ta cần phải tiến hành qua ít nhất

A. 3 phản ứng.

B. 4 phản ứng.

C. 5 phản ứng.

D. 6 phản ứng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: CBài 3: Sơ đồ điều chế PVC trong công nghiệp hiện nay là :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Phương pháp & Ví dụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×