1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÍNH TOÁN CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

TÍNH TOÁN CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ số sezi (C):C=1 y

R

nVới n: hệ số nhám phụ thuộc vào d(đường kính thủy lực).

d = 4.R = 4.26 = 104mm<4000mm

=>Chọn n = 0,013

y: chỉ số phụ thuộc vào độ nhám, hình dạng và kích thước cống.Độ dốc thủy lực i:=>4.3 SONG CHẮN RÁC :

Số lượng khe hở cần thiết của SCR. Chọn số khe hở là 26.

Trong đó:

n : Số khe hở.

s

Qmax

: Lưu lượng giây lớn nhất của nước thải, (m3/s).V : Vận tốc nước chảy qua các khe hở của song chắn, chọn v = 0,8 m/s.

b : Kích thước giữa các khe hở, quy phạm từ 16 – 25mm, chọn b = 20 mm.

hi: Chiều sâu lớp ở chân song chắn rác, tính bằng độ đầy nước trong mương

dẫn.

K : Hệ số tính tới khả năng thu hẹp của dòng chảy, thường lấy K = 1,05.

Bề rộng thiết kế song chắn rác.

Do ta chọn trường hợp số khe hở lớn hơn số song chắn rác nên:

Bs = d .( n − 1) + b.n = 0,01.( 26 − 1) + 0,02.26 = 0,77( m) .Trong đó:

d : bề dầy của thanh song chắn rác, theo quy ph ạm từ 8-10mm. Ch ọn d =

0,01m.

b: khoảng cách giữa các thanh. Quy phạm từ 16-25mm. Chọn b=20mm.

4d V2

hs = k .β .( ) 3 . a . sinα

b 2g

Tổn thất áp lực qua song chắn rác:Trong đó:

k : Hệ số tính đến sự tổn thất áp lực do rác v ướng ở song ch ắn rác (k = 2 – 3),

chọn k = 2.

α : Góc nghiêng song chắn rác so với phương ngang, ( α = 45-90o) chọn α =600.

β : Hệ số phụ thuộc vào tiết diện ngang của thanh song chắn, chọn loại a có β=2,42.

Bảng 4.1. : Tiết diện và hệ số β của thanh song chắn rác

Tiết diện của thanh abcdeHệ số β1,831,671,020,762,42(a)(b)(c)(d)(e)d: Chiều dày thanh chắn rác. Chọn d=10mm

b: Khoảng cách giữa các thanh. Chọn b=20mm.

Va: Vận tốc nước qua khe. Quy phạm Va=0,6-1m/s,chọn Va=0,8m/s

Chiều dài phần mở rộng trước SCR.Trong đó:

Bm :Bề rộng mương dẫn, Bm = 0,5m.

ϕ : Góc mở rộng trước song chắn rác, theo quy phạm ϕ =200.Bs: Bề rộng SCR, Bs=0,77m.

l2 =Chiều dài phần mở rộng sau SCR:

Chiều sâu xây dựng mương đặt SCR:l1 0,37

=

= 0,185m

2

2Trong đó:hbv: Chiều cao bảo vệ của SCR,chọn hbv=0,5m.

• Chiều dài xây dựng mương đặt SCR:Trong đó:

ls: Chiều dài phần mương đặt SCR.

ls= La+1mTa có:

=>ls=0,353+1=1,353mHình 4.1. Song chắn rác• Hiệu quả xử lý của SCR:

Bs(Theo Lâm Minh Triết, “Xử lý nước thải đơ thị và cơng nghi ệp”,2001)

Lượng SS còn lại sau khi qua SCR:

SSra=640 – (640.0,04)=614,4 mg/l.

Lượng BOD còn lại sau khi qua SCR:

BODra=2300-(2300.0,05)= 2185mg/l

Lượng COD còn lại sau khi qua SCR:

CODra=4000-(4000.0,05)= 3800mg/l

Bảng 4.2. : Tóm tắt các thơng số thiết kế song chắn rác

Tên thơng sốKý hiệuĐơn vịSố lượngGóc nghiêngαĐộ60Góc mở rộng trước SCRϕĐộ20Số khe hở SCRnkhe26Bề rộng khe hởbmm20Bề rộng 1 thanh chắnDmm10Chiều rộng toàn bộ SCRBsmm770Chiều dài mở rộng trước

l1

SCRmm370Chiều dài mở rộng sau

l2

SCRmm185Chiều dài xây dựng SCRLmm1,908Chiều sâu xây

mương sau SCRHmm0,612thanh25dựngSố lượng thanh trong

SCR4.4 BỂ TIẾP NHẬN :

• Thể tích bể tiếp nhận:LHTrong đó:t: thời gian lưu nước trong bể tiếp nhận, chọn t=30 phút.

h

Qmax

: lưu lượng lớn nhất theo h.• Chọn độ sâu lưu nước Hh.ích=2m.BĐộ sâu xây dựng H=2+0,5=2,5m

• Diện tích mặt thống của bể:

Hình 4.2 Bể tiếp nhậnChọn :Chiều rộng bể B= 3m

 Chiều dài L= 7m

• Thể tích thực của bể :

V = L . B .H =7.3.2,5= 52.5m3

• Đường kính ống dẫn nước đến bể điều hòa:Chọn đường kính ống là 140mm

Với v: Vận tốc nước trong ống, chọn = 1,5m/s

Bảng 4.3. : Tóm tắt các thơng số thiết kế bể tiếp nhận

Tên thơng số

hiệuĐơn vịGiá trịChiều cao xây dựngHm2,5Chiều dài bểLm7Bề rộng bểBm3mm140Đường kính ống dr

dẫn nước ra khỏi

bểỐng phân phối khí

B4.5 BỂ ĐIỀU HỊA :Hình 4.3Cấu tạo bể điều hòa• HThời gian lưu nước trong bể điều hòa từ 4-8h,

Chọn thời gian lưu là t=4h.

Thể tích bể điều hòa:

Wdh=Qhmax.t= 81,76.4=327,04 m3

• Kích thước bể:

Chọn hình dạng bể điều hòa là hình chữ nhật

chiều cao bể H= 4m.Diện tích bể:

Chọn kích thước bể L x B = 10 x 8,5 (m)

Chọn chiều cao an toàn là 0,5m.

Vậy chiều cao tổng cộng của bể là Hxd=4,5m.

• Lưu lượng khí cần cấp trong bể điều hòa.

Lượng khơng khí cần cấp trong bể :

Qkk=Vk . W.

Với: Vkk=0,015m3/m3.phút.

(Theo Trịnh Xn Lai, “Tính tốn thiết kế các cơng trình xử lý n ước th ải”, 2000)

W: Thể tích bể điều hòa.

=> Qkk= 0,015.327,04= 4,9 (m3/phút)

Chọn hệ thống dẫn khí bằng thép khơng gỉ có đục lổ, hệ th ống gồm n=3

nhánh đặt song song theo chiều dài của bể,cách chi ều dài thành b ể m ỗi bên

100 cm,cách chiều rộng mỗi bên 20 cm.

Gọi R là khoảng cách giữa 2 ống nhánh,R được tính:LTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH TOÁN CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×