1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Kiến nghị, đề xuất:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (141.95 KB, 18 trang )


sinh, tạo mọi điều kiện để các em có thể thực hiện tốt quyền được học hành.

Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ mà bản thân tôi đúc rút được qua

quá trình giảng dạy. Tuy nhiên do thời gian và năng lực có hạn chắc hẳn sẽ có

những thiếu sót.

Rất mong sự góp ý kiến của bạn bè đồng nghiệp, ban giám hiệu nhà

trường và của các cấp quản lý để sáng kiến kinh nghiệm của tơi được hồn thiện

hơn và có hiệu quả thiết thực hơn trong cơng tác giảng dạy.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của thủ trưởng đơn vịNgọc Trạo, ngày tháng năm 2019

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của

mình viết, khơng sao chép nội dung

của người khác

Người viếtNguyễn Thị UyênMỤC LỤC

I. PHẦN MỞ ĐẦU...............................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài:..............................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu:........................................................................................1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:....................................................................2

4. Phương pháp nghiên cứu:..................................................................................2

II. PHẦN NỘI DUNG.........................................................................................2

1. Cơ sở lí luận:.....................................................................................................2

2. Thực trạng của vấn đề trước khi được áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:..................3

Kết quả điều tra tại lớp 1C- năm học 20117- 2018:..............................................4

3. Các giải pháp.....................................................................................................5

3.1. Nắm chắc nội dung chương trình giải tốn có lời văn:..................................5

3.2. Dạy “Giải tốn có lời văn” ở lớp 1:................................................................6

3.2.1. Một số dạng tốn có lời văn ở lớp 1:...........................................................6

3.2.2. Nhận biết cấu tạo bài tốn có lời văn:.........................................................7

3.2.3. Quy trình giải tốn có lời văn:.....................................................................8

3.4. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả đồ dùng dạy học, đặc biệt là đồ dùng trực quan:

.............................................................................................................................11

3.5. Tích cực, kiên trì và chủ động, sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học.

3.6. Cách đánh giá học sinh:................................................................................12

3.7. Dự giờ thăm lớp:..........................................................................................12

3.8. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh:..................................................12

4. Kết quả đạt được:............................................................................................12

III. PHẦN KẾT LUẬN.....................................................................................13

1. Kết luận:..........................................................................................................13

2. Kiến nghị, đề xuất:..........................................................................................13SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨAPHỊNG GD & ĐT THỊ XÃ BỈM SƠNSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMMỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 1 HỌC

TỐT GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂNNgười thực hiện: Nguyễn Thị Uyên

Chức vụ:

Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ngọc Trạo

SKKN thuộc lĩnh vực ( mơn): TốnBỈM SƠN NĂM 2019PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠNTRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC TRẠOSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMMỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 1

HỌC TỐT GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂNNgười thực hiện: Nguyễn Thị Uyên

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ngọc Trạo

SKKN thuộc lĩnh vực ( mơn): TốnBỈM SƠN NĂM 2019Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×