1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật - Công nghệ >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

CHƯƠNG 2. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ CUNG CẤP ĐIỆN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (968.62 KB, 46 trang )


2.3 Lựa chọn dây dẫn từ trạm biến áp về tủ điện tổng của khu nhà

Dây dẫn từ biến áp về đến tủ điện tổng của khu nhà được chọn là cáp ngầm,

được chọn dựa trên điều kiện phát nóng.

Dây dẫn được chọn phải thỏa mãn điều kiện sau:Trong đó:

- K là hệ số hiệu chỉnh

-là dòng điện lớn nhất có thể chạy qua dây dẫn trong thời gian khơng hạn

chế mà khơng làm cho nhiệt độ của nó vượt quá giá trị cho phép.-dòng điện làm việc lớn nhất chạy qua dây dẫn

Lựa chọn cáp:

Với số sợi cáp là 4, khoảng cách giữa các sợi cáp là 100mm, tra bảng 2-58trang 656, tài liệu [1], ta chọn được hệ số hiệu chỉnh k=0,8

Ta có :

(A)

Hiệu chỉnh Icp

Icp = 303,4 (A)

Với , nhiệt độ cho phép là , tra bảng 2-49 trang 651, tài liệu [1], ta chọn được

cáp đồng 4 lõi cách điện bằng giấy tẩm dầu, vỏ bằng chì hoặc nhơm, đặt trong

đất, có tiết diện và

15Tính tốn tiết diện thanh dẫn trong tủ phân phối:

Lựa chọn thanh dẫn phải đảm bảo điều kiện phát nóng cho phép:Trong đó :

- với thanh dẫn đặt nằm ngang

- : hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường. Với nhiệt độ tiêu chuẩn của

môi trường là 25, nhiệt độ lớn nhất cho phép cảu thanh cái là 70, nhiệt độ

môi trường xung quanh là +30, tra bảng 2-57 trang 655 tài liệu [1] ta xác

định được hệ số .

- là dòng điện làm việc cho phép của thanh dẫn

- là dòng điện làm việc lớn nhất.

- Ta có .

Từ đó ta có điều kiệnTra bảng 2-56 trang 655 tài liệu [1] cho thanh dẫn bằng đồng ta chọn được thanh

dẫn đồng tiết diện 75 (25x3) với dòng điện cho phép là 340A16CHƯƠNG 3. TÍNH TỐN VỀ ĐIỆN

3.1 Lựa chọn dây dẫn phía hạ áp

Lựa chọn tiết diện dây dẫn và cáp theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép khi

trên trục đường dây có cùng tiết diện.

Trình tự lựa chọn :

B1: Xét dây trên khơng hạ áp :

B2: TínhB3: Tính

B4: Tra bảng từ 2.33, lựa chọn tiết diện dây thỏa mãn .

Tra tiếp bảng tương ứng với tiết diện vừa lựa chọn tìm , sau đó tính lại

B5: So sánh với . Nếu thì phải chọn lại F (tăng F).

3.1.1 Lựa chọn dây dẫn từ tủ điện tổng về tủ điện các tầng17Hình 3.1: Sơ đồ dây dẫn từ tủ điện tổng về tủ điện các tầng

Tính tiết diện dây

Chọn: x0 = 0.25 (Ω/Km) vàvà Udm=380V-0,67 V

-= 19 – 0,67 = 18.33 (V)-= 5,73 mm2

Tra bảng 2.36 trang 645 sách, tài liệu [1] tìm được F tc ≥ Ftt chọn dây lõi đồng

có thiết diện 10 (mm2) có r0=2 (Ω/Km) và x0 = 0,07(Ω/Km)

Tính lại với r0=2 (Ω/Km) và x0 = 0,07(Ω/Km):

= 10,5 (V) < 19 (V)

Vậy chọn dây có thiết diện dây cáp đồng từ tủ điện tổng đến tủ điện các tầng là

10 (mm2)

3.1.2Lựa chọn dây dẫn tầng 1Bảng 3.1: Cơng suất tính tốn của các phòng tầng 118Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (46 trang)

×